Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Helemaal een zondaar, maar helemaal vrij.

Enige gedachten bij vraag en antwoord 113 van de Heidelberger).

Het laatste gebod komt ons vertellen, dat je de schat van je leven slechts kunt vinden op de plaats waar je bent. In je eigen leven met zijn grenzen en …

God zorgt voor Zijn kinderen

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Boven de overdenking staat: “God zorgt voor Zijn kinderen”. De punten zijn:

  1. Wat dat niet is.
  2. Wat dat wel

Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt

(Enige aantekeningen bij Zondag 38 van de Heidelberger).

Als wij niet wat met God “hebben” is de zondag vooral een probleem. Maar er is voor wie wat om Zijn dienst geeft geen vrolijker dag! De eerste en belangrijkste reden waarom …

Tamar strijdt voor haar recht.

(N.a.v. Gen.38:26: “Zij staat in haar recht, meer dan ik”).

Juda buigt het hoofd. Maar het is wel ongelooflijk wat er dan al is gepasseerd. Tamar is de schoondochter van Juda geworden. Maar Er, haar man, gaat kinderloos heen. Maar …

Nafthali

“Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden” (Gen. 49:21).

Onze aandachtspunten zijn:

  1. De schaduw over dit woord.
  2. De verwijzing in dit woord.
  3. De zegen van dit woord.

Hij was een mooi kind. Hij was de aantrekkelijkste. Hij was …

De vroege en de late regen.

Een meditatie n.a.v. Jesaja 44:3a:

“Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge”).

Jesaja wordt wel eens “De evangelist onder de profeten” genoemd. Een mooie, welverdiende titel is dat. Een prediker van het evangelie was …

Ook als je valt, val je niet uit Gods hand!

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).

Er is in Nieuwland een boerderij afgebrand. Het stond in het “Kontakt”. Huib Pellikaan, de vader van het getroffen gezin, haalde …

Naar Gods land onderweg

”De Heere ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en `s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken”

(Ex.13:21). (Een indruk van een …

Nadenken over Goede Vrijdag

Iets om over na te denken op Goede Vrijdag.

“Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

  1.  Hoe Pilatus het zegt.
  2. Hoe God het bedoelt.
  3. Hoe wij er door worden vertroost.

De instelling van het feest van Poerim

(Enige kanttekeningen bij Esther 8 en Esther 9:20-23)

In januari stond in een artikel op de voorpagina van het RD te lezen, dat de autoriteiten in Iran hebben besloten om het “Graf van Esther en Mordechai, de Joden” de status …