Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Nafthali

“Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden” (Gen. 49:21).

Onze aandachtspunten zijn:

 1. De schaduw over dit woord.
 2. De verwijzing in dit woord.
 3. De zegen van dit woord.

Hij was een mooi kind. Hij was de aantrekkelijkste. Hij was …

De vroege en de late regen.

Een meditatie n.a.v. Jesaja 44:3a:

“Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge”).

Jesaja wordt wel eens “De evangelist onder de profeten” genoemd. Een mooie, welverdiende titel is dat. Een prediker van het evangelie was …

Ook als je valt, val je niet uit Gods hand!

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91:1).

Er is in Nieuwland een boerderij afgebrand. Het stond in het “Kontakt”. Huib Pellikaan, de vader van het getroffen gezin, haalde …

Naar Gods land onderweg

”De Heere ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en `s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken”

(Ex.13:21). (Een indruk van een …

Nadenken over Goede Vrijdag

Iets om over na te denken op Goede Vrijdag.

“Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

 1.  Hoe Pilatus het zegt.
 2. Hoe God het bedoelt.
 3. Hoe wij er door worden vertroost.

De instelling van het feest van Poerim

(Enige kanttekeningen bij Esther 8 en Esther 9:20-23)

In januari stond in een artikel op de voorpagina van het RD te lezen, dat de autoriteiten in Iran hebben besloten om het “Graf van Esther en Mordechai, de Joden” de status …

Ik moet heden in uw huis blijven

N.a.v. Lucas 19 vers 5b

De Heere Jezus heeft haast. Grote haast. Maar al heeft Hij zo`n grote haast, voor de mensen die Hem nodig hebben, heeft Hij alle tijd. Gaat de Heere Jezus ook vandaag nog voorbij? Hij komt …

Een drievoudig snoer

“Twee zijn beter dan een;…en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken” (Prediker 4:9a en 12b; een indruk van een trouwpreek).

De Prediker heeft zijn hele leven nauwgezet wat er omgaat in de wereld doorzien en doordacht. En wat hij …

“Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?”

Naar aanleiding van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.

Het gaat over de “Voorzienigheid”. De punten zijn:

 1. Wat Gods voorzienigheid is.
 2. Wat het geheim van Gods voorzienigheid is.
 3. Wat het leven onder Gods voorzienigheid is.

“Ik geloof de opstanding des vleses.”

(Enige kantekeningen bij vr. en antw. 57 van de Heidelberger).

De punten zijn:

 1. De kritiek op dit geloof.
 2. Het fundament van dit geloof.
 3. Het leven uit dit geloof.