Ga naar de inhoud

Jonge gezinnen

Samen geloven

Het is niet makkelijk om je kinderen te helpen en voor te gaan in hun geloofsleven. Zij hebben veel vragen. Vragen die jezelf misschien ook wel hebt, of waarop je even geen goed antwoord weet.

Misschien ben je als ouder op zoek naar manieren om binnen de hectiek van het leven toch ruimte en tijd te vinden voor het geloof en de kerk.

Daarbij belooft de gemeente bij de doop een ondersteunende rol te spelen bij de opvoeding van de kinderen. Voor een deel wordt die vraag beantwoord door het aanbod dat we als gemeente organiseren: zondagsschool, catechisaties, tienerclub, jeugdvereniging, crèche en kerkboekjes. Er zijn ook mogelijkheden tot pastorale zorg en het organiseren van bijeenkomsten.

Jonge gezinnen-groep (o.a. WhatsApp-groep)

Binnen onze gemeente willen we als jonge gezinnen elkaar helpen bij het geloven en geloofsleven. Dat doen we oa door samen een jonge gezinnen-groep te vormen. Niks zwaars, gewoon een whatsappgroep dóór jonge gezinnen, vóór jonge gezinnen.

De groep is bedoeld voor de ouders van jonge kinderen en tieners. Via deze jonge gezinnen-groep willen we elkaar “ontmoeten”, ideeën uitwisselen, inspirerende berichten plaatsen, informeren over activiteiten en vooral betrokken zijn op elkaar en zo bemoedigd worden.

Ook deelnemen of meer info neem contact op met:

  • Herman Hofman