Ga naar de inhoud

Nieuws

Meditatie ‘Hebreeën 11 vers 8’

‘En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou’.

De zomervakantie zit er weer op. De scholen in Molenaarsgraaf, Ottoland en omliggende plaatsen zijn weer begonnen. Weer even wennen! We denken terug aan de tijd dat we weg

Zondag 2 oktober 2022 (Israëlzondag)

09.30 uur dr. H. Klink te Hoornaar
18.30 uur ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos
Zingen voor de dienst: Ps. 6: 1 en Ps. 111: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede …

Tweede collecte

Project 1027 – zomerkampen voor Joodse en Palestijnse kinderen. De christelijke organisatie Musalaha verlangt ernaar om de ‘muren’ tussen Palestijnen en Joden af te breken en bruggen te bouwen. Jaarlijks nodigt zij zo’n 130 Joodse en Palestijnse kinderen tussen de …

Diaconie

Financieel in de knel: Door verschillende oorzaken kunnen financiële spanningen ontstaan. Vaak probeert men dat zelf op te lossen en als dat lukt is dat heel knap. Men ervaart een drempel om over financiële problemen te praten en mensen in …

Diaconie

Project voedselbank. Voor de maand oktober kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: macaroni/kruidenmix, rijst/nasi kruiden, jam, honing, smeerkaas, pindakaas. Ook andere lang houdbare producten zijn welkom. We hopen dat u weer mee doet, alvast hartelijk dank.…

In memoriam

Vrijdag 16 september is in haar slaap overleden mevrouw Cornelia Wilhelmina Terlouw – Vuurens. Zij was 87 jaar oud. We condoleren haar kinderen en kleinkinderen hier heel hartelijk mee. Zij verliezen in haar een moeder en oma die erg veel …

In memoriam

Op zaterdag 17 september is overleden Arie van Diejen. Hij werd 64 jaar. We condoleren zijn vrouw en kinderen en zijn moeder met dit grote verlies. De laatste anderhalf jaar kampte Arie met een slopende ziekte, waardoor hij een tijd …

Start huisbezoeken

De kerkenraad en bezoekbroeders zijn voornemens het bezoekwerk, zoals we gewend waren, weer op te starten. Er zal vooraf een afspraak gemaakt worden. We zien uit naar goede ontmoetingen en bidden om een zegen over dit belangrijke werk, dat dit …

Mannenvereniging

Maandag 3 oktober hoopt de mannenvereniging weer van start te gaan. Komend seizoen willen we ons gaan verdiepen in het Bijbelboek Openbaringen. Inleider deze avond is dhr. Theo Korevaar en hij bespreekt Openb. 1: 1-8 (Herv. Vaan april 2022). Bent …

Echokring

DV woensdag 5 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. We starten met het eerste hoofdstuk van het nieuwe boekje “van kruis naar kroon”. Vanaf 9.00 uur staat in “De Wegwijzer” de koffie klaar. Zijn er dames die benieuwd …