09.30 uur Dr. J. van Eck te Lexmond
18.30 uur Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 99: 2 en Ps. 75: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Stichting ‘De Hoop’; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Voor volgende week zondag 25 okt. wordt groep 2 uitgenodigd (aanmelden uiterlijk donderdag 22 okt.). Dat is de Gijbelandsedijk, Damseweg en de oude nieuwbouw. Bij de aanmelding graag aangeven of de voorkeur uitgaat naar de morgendienst of de avonddienst. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl

D.V. zondag 18 en 25 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie en op zaterdag 24 oktober komt er weer een online kindermoment.

Op maandagavond 19 okt. hoopt de vrouwenvereniging weer bijeen te komen. Mevr. Leontine Boele neemt ons mee in Bijbelstudie 2, juni 2020. Alle vrouwen hartelijk welkom.

Fam. Jaap en Ina den Besten hopen vandaag (vr. 16 okt.) hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Een dag waarop ze terug mogen kijken op Gods grote daden in hun leven. De zegen die zij op de huwelijksdag mochten ontvangen, is zichtbaar geworden in hun leven. God heeft al die jaren zoveel gegeven! Naast het geschenk dat de Heere hen bij elkaar bracht, heeft Hij hen ook kinderen geschonken en intussen ook al meerdere kleinkinderen. Hun leven speelt zich voor een groot deel af op de boerderij. Een boerenbedrijf runnen is tegenwoordig een hele opgave. Steeds weer moeten er spannende beslissingen genomen worden met het oog op de toekomst. Ook daarin mochten zij de Hand van de Heere steeds weer opmerken. We zijn blij dat ze ook zo actief deelnemen aan het kerkenwerk en verenigingsleven in onze gemeente. We feliciteren hen, met allen die in liefde om hen heen staan, van harte met deze heugelijke dag en bidden Jaap en Ina Gods trouwe zorg en nabijheid toe in de tijd die nog voor hen ligt. Verblijd u samen over Gods goedheid en trouw en leef in de verwachting van Zijn koninkrijk. “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps. 136).

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen