09.30 uur Prop. A.J.R Treur te Vinkeveen
18.30 uur Ds. J. Holtslag te Giessenburg
De diensten zijn live te volgen via de site van de kerk.
Zingen voor de dienst: Ps. 27: 7 en Ps. 66: 10.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Voor de diensten van D.V. 24 jan. mogen de gemeenteleden van groep 1 zich opgeven. Graag voor donderdag 21 jan. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker.

De huis-aan-huis collecte die we dit jaar corona-proof hebben uitgevoerd heeft het mooie bedrag van € 1094,60 opgebracht. We zijn er stil van en erg dankbaar. Het kerstfeest met alles wat daarbij hoort zoals boeken voor de kinderen hebben we hiermee ruimschoots kunnen financieren. De kerstfeestcollecte voor ons sponsorkind Hannah heeft het mooie bedrag van € 451,10 opgebracht. Hiermee sponsoren we 4 keer per jaar via Woord & Daad en ondersteunen we Hannah met extra middelen. Namens het zondagsschoolteam zeggen we alle gevers hartelijk dank.

De catechisatie aan de groepen 1, 2 en 3 gaat gewoon door. Omdat we niet bij elkaar kunnen komen, wordt het ‘online’ gehouden. We bidden voor gezegend bijbelonderwijs.

Op dinsdag 5 januari ontvingen Peter en Liesbeth Kwakernaak een jongen. Hij kreeg de namen Jochem Peter, roepnaam Jochem. Aan God de dank! Wij feliciteren hen en ook de grootouders hartelijk met dit geschenk. Ook Loïs, Diede en Tess zullen wel blij zijn met hun broertje. We bidden dat Liesbeth en Peter hun kinderen mogen opvoeden als kinderen met wie God Zijn genade en liefde wil delen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen