09.30 uur prop. M. van Dalen te Arnemuiden
18.30 uur ds. Y. Breemes te Hollandscheveld
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 105: 4 en ’s avonds Ps. 138: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Mevr. Jantine Bijkerk en Christina Boele; de week daarop zijn mevr. Leontina Boele en Lida Mourik aan de beurt.

We zijn blij en dankbaar dat we vanuit Utrecht toestemming gekregen hebben om het beroepingswerk op te starten. Er is inmiddels een beroepingscommissie samengesteld. We wensen hen veel wijsheid en sterkte toe. Laten we hen in onze voorbede gedenken en er op vertrouwen dat de Heere ook voor onze gemeente een herder afgezonderd heeft.

Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingeleverd voor ouderling J. den Besten en H.N. Aantjes. Zij zijn dus herkozen verklaard.
De gemeente wordt nu gevraagd namen in te leveren voor vier vacatures:
A. Ouderling (met bijzondere aandacht voor de jeugd) – in de vacature Van Rees
B. Ouderling / kerkrentmeester – in de vacature A. J. van Meijeren
C. Diaken – in de vacature A. de Jong
D. Kerkrentmeester / penningmeester – in de vacature B. Korevaaar
U kunt uw briefje, ondertekend, tot en met vrijdag 18 okt. in leveren bij de scriba, Gijbelandsedijk 97a.

13-10 JV
14-10 Vrouwenvereniging
18-10 Tienerclub
20-10 koffiedrinken na de dienst

De diaconale collecte van zondag 29 september: € 340,95 bestemd voor project 1027 Turkije; hulp aan vluchtelingkinderen met een beperking. De zendingsbussen aan de uitgang voor de GZB hebben over de maand september € 379,85 opgebracht. De collecte van zo 6 oktober heeft € 347,25 opgebracht. Dit is voor Kerk en Israël. 1 sept. extra collecte voor de kerk: € 353,72; 8 sept. onderhoudsfonds € 336,62; 22 sept. algemene middelen € 333,80; hele maand sept. diaconie € 399,98; hele maand sept. voor de kerk € 1199,94. Solidariteitskas € 1250; Extra gift consistorie contant € 10; via de bank € 100 en € 200; via de bank voor de kerk € 50. Alle gevers hartelijk dank!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen