9.30 uur en 18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps. 119: 32 en 53 en ’s avonds Ps. 139:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. J. Theunisse en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste rondgang Kerk en Diaconie; de tweede rondgang voor de Algemene Middelen van de kerk. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Op 18 aug. verzorgen mevr. Saskia Aantjes en Wieke Boele de oppas; en op D.V. 25 aug. mevr. Renske Mourik en Tamara Bikker.

Wij leven mee met Jaap en Mieneke Korevaar–Vos nu de vader van Mieneke op 86 jarige leeftijd op woensdag 7 augustus is overleden. Wij leven ook mee met Frank en Jannie Scheurwater-Heijkoop nu de vader van Frank op 94 jarige leeftijd op zondag 11 augustus is overleden.

Talenten: fam. Van der Spek geeft aan dat de opbrengst van de zegeltjes over de maanden juni en juli € 375,00 bedraagt. Super!

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Lieve gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Het staat toch in Gods Woord. Misschien heb je er al meerdere keren over gedacht, zal ik dit jaar..? Als je 19 bent, ben je niet te jong en als u 73 jaar bent, ben je niet te oud. De kerkenraad nodigt u hartelijk uit u op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Onze consulent, ds. Van der Veen uit Sliedrecht, heeft toegezegd om bij voldoende deelname deze catechisatie te geven. Opgave bij de scriba.

In het boek “Om het eeuwig welbehagen” van Ds. C. den Boer over de Dortse Leerregels las ik het volgende: Er is een belofte van het Evangelie, dat ieder, die op Christus ziet, zoals Israël op de koperen slang in de woestijn, niet verderft maar het eeuwige leven heeft. De poort gaat wagenwijd open.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen