09.30 en 18.30 uur Ds. K. Groenendijk te Bruchem
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 119: 3 en Ps. 119: 5.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Geert Ouweneel.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Downloads:

Voor de diensten van 9 aug. zijn de gemeenteleden van groep 2 van harte welkom om de dienst in de kerk bij te wonen. Dit zijn de gemeenteleden wonende aan de Damseweg en de Gijbelandsedijk nummer 67 tot en met 127. Graag uiterlijk donderdagavond 6 aug. per email aanmelden voor de morgendienst en/of de avonddienst via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

Op zaterdag 25 juli 2020 zag Johanne Marieke Vermeulen het levenslicht. Haar roepnaam is Jorieke. Vreugde en dankbaarheid. We willen de dankbare ouders Gert-Jan en Anne-Wieke van harte feliciteren met dit geschenk van God. In onze gelukwens denken we ook aan Joël, Thijs, Annejolein en Koen die er een zusje bij hebben, en natuurlijk ook de verdere familie. De hemelse Pottenbakker heeft met Zijn Hand de kleine Jorieke in de moederschoot geweven. Als een kostbaar borduurwerk. Voordat iets van haar begon te leven, stond alles al in Zijn boek geschreven. In Zijn trouw heeft de Heere moeder en kind gespaard en bewaard. Een dubbel wonder. Het is altijd weer een zegen van God dat alles goed mag gaan. Laten we de Heere erkennen als de Gever van dit leven en zeggen: ‘Heere, hoe groot bent U?’ Anne-Wieke en Gert-Jan, vraag maar dagelijks de Heere om kracht om jullie kinderen gelovig op te voeden. Leef hen maar voor hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat is uiteindelijk het hoogste goed en de grootste schat. We hopen en bidden dat Jorieke al vroeg de Goede Herder leert kennen en volgen. Bij Hem zijn we in goede handen. Van harte Gods zegen toegewenst.

Bedankt voor uw betrokkenheid rondom onze belijdenisdienst van afgelopen 5 juli. We hebben de kaartjes, gesprekken en presentjes enorm gewaardeerd. Ook de gebeden die er zijn gedaan waren voor ons een bemoediging om belijdenis te doen. We voelen ons hierdoor gedragen door de gemeente. De avonden met ds. van der Veen waren bijzonder leerzaam en ontspannen. In deze openheid konden we onze dankbaarheid, moeilijke vragen en zorgen bespreken. We kijken terug op een fijn seizoen en een gezegende zondag! Hartelijke groet, Peter, Liesbeth, Colinda, Arjan en Renske.

Een hartelijke felicitatie voor Anton en Connie Eijkelenboom. Al weer even geleden mochten jullie je 25-jarig huwelijksjubileum vieren. We wensen jullie, samen met jullie kinderen, nog veel goede jaren maar bovenal Gods zegen toe voor jullie verdere leven.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen