09.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: Ps. 105: 22 en Ps. 21: 4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Een bijzondere afsluiting van de Paasdienst. Een flink aantal gemeenteleden die elk uit eigen huis met elkaar het mooiste Paaslied zongen. Tot eer van de opgestane Heiland!

Met dankbaarheid kijken we terug op de mooie online Paasvieringen van de zondagsschool, de ouderen en de mannen- en vrouwenvereniging. Fijn dat we dit zo met elkaar mogen beleven.

Voor de diensten van DV 18 april worden de gemeenteleden van groep 1 uitgenodigd. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk donderdag 15 april via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.

Laten we met elkaar blijven meeleven in deze spannende tijd nu het aantal besmettingen nog niet echt wil dalen. Ons oog is op de grote Heelmeester geslagen. We bidden voor hen die nog steeds getroffen worden door het virus. Laat ons ook blijvend voorbede doen voor hen die al een jaar aan de frontlinie staan: artsen, verplegend personeel, hulpdiensten. Maar ook voor het RIVM en het bestuur van ons land. Daarnaast willen we ook graag voor onze eigen burgemeester Segers met diens echtgenote kracht en sterkte toebidden in deze intensieve periode. Laat ons omzien naar elkaar en opzien tot de levende God.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen