09.30 uur Dr. J. van Eck te Lexmond (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur Ds. B.E. Weerd te Papendrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 146: 6en ’s avonds Ps. 116: 10 en 11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en dhr. Wim Stolk.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Algemene Middelen van de kerk. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Leontina Boele, Christina Boele en Nienke Korevaar; volgende week mevr. Marisca Bikker, Jessica v/d Graaf en Esther Verhoef.

Voor hen die onder behandeling zijn (thuis of elders), weet dat er een biddende en meelevende gemeente om jullie heen staat. Maar bovenal dat er een God is Die hoort en ziet.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht,
Dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden
Zich tot Gods troon met zijn gebeên blijft wenden (Ps. 145:6)

Onze kinderen groeien op als digital natives, geboren mediagebruikers. Daarmee hebben ze vaak een voorsprong op ons. Confronterend is het om eens kritisch te kijken naar ons eigen mediagedrag. Hoe dan ook; ons mediagebruik heeft alles te maken met ons hart. Daarom is het belangrijk om ook in mediaopvoeding te zoeken naar gewetensvorming en een christelijke levenshouding. Zodat onze kinderen waakzaam en weerbaar zullen zijn. En ook in de groeiende virtuele wereld als een zoutend zout en een lichtend licht aanwezig zijn. Driestar Educatief reikte ons in het Media Attitude Model vier metaforen aan die onze christelijke levenshouding mogen bepalen. De basishouding is die van een pelgrim; zijn we ons bewust van onze reis naar de eeuwigheid? Dan sleep je geen onnodige ballast mee in je rugzak. Een pelgrim is ook burger, het maakt ons bewust van de roeping en opdracht in onze samenleving. Als leerling hebben we als pelgrim een levenshouding van verdieping, overweging en doordenking. Dat is een spannende als we voortdurend worden afgeleid door het altijd online zijn. De pelgrim is ook dienaar, wij zijn niet alléén op reis, hebben oog voor de ander. Het is waardevol om samen stil te staan bij de opvoeding van de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Om wat van de mooie momenten, missers en dilemma’s te delen. Het is vooral bemoedigend om te beseffen dat we als christen-ouders aan de hand van God de Vader mogen gaan. Wie er meer over wil lezen: Pelgrim in Medialand, door Steef de Bruijn en Henrieke van Dam.

Met het vertrek van Br. Ad van Rees uit de kerkenraad zijn we ook onze voorzitter kwijt. In de vergadering van afgelopen week is br. H. Hofman gekozen tot voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen bestaat nu uit de volgende broeders: H. Hofman, G. Koorevaar en H.N. Aantjes.

Omdat ouderling Hofman zich meer gaat richten op de jeugd vaan onze kerk is de wijkindeling aangepast. Ouderling J. den Besten neemt de wijk van ouderling Van Rees erbij (wijk 1: Gijbelandsedijk 1-65). Het stukje Gijbelandsedijk 66-74c komt bij de wijk van ouderling A. Mourik. Wijk 6 van ouderling van Meijeren gaat over naar ouderling H. Bikker.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen