Tijdens de afkondigingen tijdens de diensten van gisteren werd per abuis een verkeerde datum voor de gemeenteavond genoemd. De gemeenteavond vindt plaats op donderdag 1 juli en op deze avond willen we u bijpraten over het beroepingswerk. U kunt zich voor deze avond opgeven bij de scriba. Opgeven kan tot en met maandag 28 juni.

09.30 uur ds. G. van Wolfswinkel te Everdingen
18.30 uur prop. L. Solleveld te ‘s-Gravenzande
Zingen voor de dienst: Ps. 87: 4 en Ps. 86: 9.
Organisten: dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

N.a.v. de versoepelde maatregelen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN heeft de kerkenraad besloten vanaf zondag 6 juni weer meer dan 30 mensen te verwelkomen in de kerk. Aangezien de 1,5 meter afstand tussen huishoudens vooralsnog blijft gelden, betekent dit dat circa 50 mensen de dienst in de kerk kunnen bijwonen. De indeling in twee groepen blijft ongewijzigd. Op DV zondag 13 juni zijn de gemeenteleden van Groep 2 welkom, op DV zondag 20 juni is het de beurt aan de gemeenteleden van Groep 1. Graag uiterlijk donderdag 17 juni aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker.

We leven mee met de rouwdragenden onder ons die te maken kregen met verlies in de nabije familiekring. De troost van de hemelse Vader zij u nabij! Ook leven we mee met de zieken in onze gemeente. De weg die sommigen te gaan hebben kan zwaar en moeilijk zijn. Wat kunnen we beter doen dan hulp en kracht zoeken bij onze God. Hij wil u vertroosten en met u zijn: ‘Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij’.

Kort nadat alle verengingen gestart waren, moesten de geplande avonden en momenten helaas alweer stoppen. Nu er weer mogelijkheden zijn zullen er nog twee activiteiten georganiseerd worden om het afgelopen seizoen als het ware af te sluiten. Voor de tieners en jongeren zal dat een sportieve activiteit zijn (datum volgt nog). Op DV zondag 4 juli is er weer een editie van ‘Gewoon Gastvrij’, een manier om elkaar weer eens te zien en te spreken. Een opgaveformulier hiervoor zit in de volgende kerkbode.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen