Ga naar de inhoud

Nieuws

Advent & Kerst 2021

De adventstijd is weer begonnen: Het woord Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ”komst” en ”eraan komen” betekent.
De Heere God heeft de komst van een verlosser, een Vredevorst, een machtige heerser, ja een Koning beloofd!…

Tweede collecte

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijv. de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen …

Kerkbezoek

Voor de morgendienst groep 1 en in de avonddienst groep 2. Binnenkomen via de deur aan de oostzijde. Probeer zoveel mogelijk steeds één bank over te slaan. Geef elkaar de ruimte en bij klachten thuis blijven.…

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Onze gedachten zijn ook bij die gezinnen die in quarantaine verblijven. Het zijn weer onzekere tijden met de oplopende besmettingscijfers. We bidden de Heere voor het verplegend personeel, de artsen en …

Vrouwenvereniging

Op DV. maandag 29 november is onze verenigingsavond. We behandelen Bijbelstudie nr. 4 vanuit het bijbelstudiekatern. Thema is De Mensenzoon gaat koning worden vanuit Daniel 7: 1-28. Mevr. Ina de Gier leidt dit voor ons in. De avond begint om …

Zondagsschool – bijdrage Kerstfeest

We hopen dit jaar weer het Kerstfeest met de kinderen van de Zondagsschool te kunnen vieren. Ook de andere kinderen en grote mensen zijn dan natuurlijk van harte welkom. Om de kosten te dekken willen we u om een bijdrage …

Voedselbank

De komende weken sparen we de volgende producten: blikjes vis, knakworst, rookworst, thee, limonade. U kunt t/m 15 december weer inleveren bij de kerk of de vaste inleverpunten. We hopen dat u weer mee doet!…

Begroting College van kerkrentmeesters

De begroting 2022 ligt van D.V. 29 november t/m 4 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Agenda (Deo Volente)

Zo. 28 nov. – Zondagsschool, JV
Ma. 29 nov. – Vrouwenvereniging
Di. 30 nov. – Catechisatie gr. 1-3
Wo. 1 dec. – Echo vrouwenkring
Vr. 3 dec. – Tienerclub…

Ten slotte

Vishaak. De discipelen krijgen een belangrijke opdracht: ‘En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken’.(Matth. 4: 19). Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat we een Bijbelstudieavond volgden over …