9.30 uur prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk
18.30 uur prop. C. Budding te Elspeet
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij Ps. 72: 6 en 7 en ’s avonds Ps. 68: 10 en 13.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en ’s avonds dhr. G.J. Stasse.
Collecte: De eerste rondgang: Diaconie en kerkrentmeesters; de tweede rondgang: Vervolgde kerk (Open Doors).
Oppas: Op D.V. 16 juni a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele en Arinne van den Dool de oppas. Voor D.V. 23 juni zijn Mevr. Nellie van Meijeren en Marleen Korevaar aan de beurt.

Bid in de nacht van 21 op 22 juni voor vervolgde christenen.
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
Kom naar de Nacht van Gebed 21 en 22 juni.
Waar: Diakonia Bleskensgraaf, Tijd: 22.00 tot 05.30. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Het kan op elk moment van de nacht. Vragen?: Marisca Bikker (herber.marisca@hetnet.nl). Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

Via oud. H.N. Aantjes €11,= ontvangen voor de kerk. Via enveloppen ontvangen voor de verbouw van de consistorie: 3x €10,=; 2x €20,=; €40,00; 2x €50,=; €200,= en €500,=. Via de bank ontvangen voor de consistorie: €250,=; €50=; €200,= en €500,=. Bijdrage ouderenmiddag €100,=. De maandelijkse collecte voor de kerk van 2-6 was €716,50. We worden er wat verlegen van. Alle gevers hartelijk dank!

Op D.V. 6 juli hopen we onze fietstocht te houden. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats op de Vuilendam. De kosten zijn €12,50
Opgeven kan voor 1 juli, bij Gery (sprytenburg.g@gmail.com) of bij Ina (j.den.besten8@kpnplanet.nl). Degenen die al ingetekend hadden moeten zich nog wel even opgeven! We hopen op een grote opkomst!!

Als kerkenraad kijken we met dankbaarheid terug op het afscheid van onze predikant, ds. Jongkind. Meerdere keren mochten we horen dat ze intens genoten hebben van alle activiteiten die mochten plaatsvinden: ouderenmiddag, fietspuzzeltocht, afscheid van de gemeente in de schuur bij fam. van de Toren en van het mooie orgelconcert op ons eigen (nieuwe) orgel. Ook de afscheidsdienst was fijn en mocht op veel belangstelling rekenen. Dank aan de afscheidscommissie die alles goed heeft voorbereid en mocht rekenen op veel steun van gemeenteleden. Bovenal dank aan God Die ons een gezegende afscheidsweek gaf en gezegende jaren met onze predikant.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen