Ga naar de inhoud

Nieuws

Zondag 15 mei 2022

09.30 uur dr. G. van Zanden te Katwijk (viering HA)
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal (Dankzegging)
Zingen voor de dienst: Ps. 100: 3 en Ps. 116: 10.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: …

Tweede collecte

Binnenlandsdiaconaat, de Glind. Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In …

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de Avondmaalsviering weer ‘als vanouds’ te houden. Dit betekent dat we ’s morgens weer twee tafels hebben en ’s avonds geen viering maar Dankzegging en Nabetrachting. We blijven wel de kleine …

Zondagsschool

Zondagmiddag worden de kinderen weer verwacht.…

Terugblik tentdienst

Dankbaar kijken we terug op een waardevolle tentdienst. Prachtig om met zo velen God te loven en te prijzen! Hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor de collecte. Nadat de onkosten eraf zijn gehaald, is het prachtige bedrag van 630 euro …

Jubileum: ds. en mevr. Jongkind

Vanaf deze plaats willen we onze oud-predikant ds. Jongkind en zijn vrouw van harte feliciteren met hun 40-jarig huwelijksjubileum. Ook willen we hier de kinderen en kleinkinderen bij betrekken. Wij wensen u allen nog een goede tijd toe, maar bovenal …

Pinkstercampagne 2022 “Vertel”

Zaterdag 21 en vrijdag 27 mei zijn er diverse activiteiten om samen toe te leven naar het Pinksterfeest. Het thema “Vertel” van de GZB, is de rode draad van deze campagne. Alle overige info vind u op het inlegvel bij …

Wegwijzer

Vanaf 17 mei nemen Anita van de Graaf en Alette Hofman samen het beheer van de Wegwijzer over. Wil je gebruik maken van de Wegwijzer voor een vergadering of bijeenkomst voor een kerkelijke activiteit? Of deze huren om iets te …

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten maart via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 877,76, extra maandelijkse collecte € 241,27 en onderhoudsfonds € 318,55. De biddag-collecte bracht € 3.690,15 op. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand …

Ten slotte

We wensen u voor komende zondag een gezegende avondmaalsviering toe. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad…