09.30 uur ds. W. J. Westland te Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur ds. H.J. v/d Veen te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 26: 8 en ’s avonds Ps. 100: 1 en 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Voor de Wegwijzer. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Nicolet den Besten en Daniëlle Scheurwater. Volgende week mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker.

Op zondag 29 december 2019 overleed Jan Bos. Hij werd 89 jaar. Vele jaren woonde hij aan de Julianastraat 8. Jan groeide op in een kerkelijk meelevend gezin en was ook belijdend lid van onze kerkelijke gemeente. Jan Bos heeft een ingewikkeld leven achter de rug. Belijden en beleven van het geloof waren moeilijke dingen voor hem. Hij had hierin zijn karakter tegen. Hij heeft ook heel wat meegemaakt met zijn gezin. Een dochter is hem voor gegaan naar het graf en lange tijd heeft hij ook alleen gewoond. Contacten onderhouden met andere mensen kon hij eigenlijk niet goed. Jan was een eenzame man en leefde geheel op zichzelf. Toch mocht zijn buurman vlak voor zijn sterven de Bijbel openen. Samen hebben ze Ps. 23 gelezen en gebeden. Jan bedankte zijn buurman er hartelijk voor dat hij dit nog heeft willen doen. Zo mocht hij toch weer aan het einde van zijn leven zijn blik richten op de Goede Herder. Donderdag 2 januari heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats te Brandwijk.

Het thema voor de Week van Gebed is: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbel tekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. U bent van harte uitgenodigd op maandag 20 januari en donderdag 23 januari in de Wegwijzer en woensdag 22 januari in de leegstaande pastorie van 19.30 – 20.30 uur in Brandwijk.

Een groet uit Langerak. Het afgelopen jaar was het jaar van ons afscheid als predikantsechtpaar van Brandwijk. Nu we het nieuwe jaar zijn binnengegaan willen wij u graag zeggen, dat wij u nog lang niet zijn vergeten. Wij wensen u allemaal een gezegend komend jaar toe. “De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid” (Ps. 121:8).
Ds. en mevr. Jongkind

Zo. 12 jan. JV
Ma. 13 jan. Mannenvereniging
Di. 14 jan. Catechisatie gr. 1 – 3
Vr. 17 jan. Tienerclub

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen