Wij bedanken Arjan van Rees van harte voor het redigeren van de Startkrant. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.