Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

De Hervormde gemeente Brandwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hervormdbrandwijk.nl
scriba@hervormdbrandwijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Hervormde gemeente Brandwijk verwerkt online geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden.

Contactformulier
De persoonsgegevens van het contactformulier worden doorgestuurd naar info@hervormdbrandwijk.nl. Een verstuurd contactformulier wordt niet opgeslagen in een database, maar direct omgezet in een e-mail.

E-mail verstuurd aan info@hervormdbrandwijk.nl wordt direct doorverzonden naar de mailbox van de moderator van de website www.hervormdbrandwijk.nl. E-mail verstuurd aan dominee@hervormdbrandwijk.nl wordt direct doorverzonden naar de mailbox van de dominee. Deze mail kan/mag dus persoonlijke informatie bevatten indien pastorale zorg gewenst is. E-mail verstuurd aan scriba@hervormdbrandwijk.nl wordt direct doorverzonden naar de mailbox van de scriba van de kerk (dhr. H.N. Aantjes). Andere personen dan de hier genoemde personen hebben hier geen inzicht in.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Hervormde gemeente Brandwijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies (bijv. Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hervormde gemeente Brandwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hervormdbrandwijk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Hervormde gemeente Brandwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Hervormde gemeente Brandwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hervormdbrandwijk.nl