Ga naar de inhoud

Kerkrentmeesters

“Hij hecht geen waarde aan sterke paarden of de kracht van een man. De Heere hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem hebben en vertrouwen op zijn goedheid en liefde.” (Psalm 147: 10 en 11)

We besteden veel inspanning aan het verbeteren van onze vaardigheden en het vergroten van onze kracht. Daar is niets mis mee en in feite kun je al je gave gebruiken om God te verheerlijken. Maar als we onze kwaliteiten gebruiken zonder respect voor God, zijn zij inderdaad weinig waard. God vraagt ons ontzag en vertrouwen. Als Hij die heeft zal Hij onze talenten en kracht gebruiken op manieren die veel groter zijn dan wij ons kunnen voorstellen.

Algemene taken

Het college van kerkrentmeesters stelt zich ten doel het zorg dragen voor alle stoffelijke aangelegenheden in de kerkelijke gemeente van Brandwijk, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Tevens het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, zodat hier mee het geestelijk welzijn van de gemeente zo goed mogelijk wordt gediend.

Het bovengestelde streeft zij na door:

  • het beheren van de gelden en goederen, waaronder gebouwen (kerk en pastorie) en eventueel andere vermogensbestanddelen van de gemeente.
  • het zorgdragen voor de geldwerving.
  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente.
  • het uitvoeren van het personeelsbeleid, waaronder aanstellen, ontslag en salarisbetaling van kerkelijk medewerkers.
  • het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw ten dienste van de gemeente of anderszins.
  • de zorg voor het in goede staat houden van kerkgebouw en pastorie.
  • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken.

Kopieerapparaat

Peter en Gerrie van Gilst verzorgen het kopieerwerk van de kerk. Als u kopieerwerk hebt, neem dan tijdig, liefst minimaal vijf dagen van tevoren, contact met hen op.

Nieuwsbrief

Als daartoe aanleiding is zal er één of twee keer per jaar een nieuwsbrief van het kerkrentmeesterschap uitkomen. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van onze werkzaamheden.

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
H. (Herber) Bikker (Ouderling-kerkrentmeester)

Secretaris
J. (Jaap) Korevaar (Ouderling-kerkrentmeester)

Penningmeester
J. (Jan) Korevaar (Kerkrentmeester)

Overige taken