De begroting ligt jaarlijks een week ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Hij is bereid u daar inzage in te geven na een afspraak gemaakt te hebben. Jaarlijks vindt er een verantwoording plaats naar de gemeente d.m.v. een bijlage bij de vrijwillige bijdrage.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen