Kerkradio

Voor het aanvragen van kerkradio, of het melden van een storing, kunt u diaken A. de Jong bellen. Het is mogelijk om in geval van ziekte tijdelijk een kerkradio te ontvangen. Als u betreffende de kerkradio geld wilt overmaken, kan dat op het rekeningnummer van de diaconie NL14 RABO 0342 7597 79.

Internet

Het is mogelijk om onze kerkdiensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl. U typt bij plaatsnaam Brandwijk in en komt zo bij de diensten live/van de afgelopen 4 maanden. Deze kunt u (terug)luisteren.

Opnames

In geval van ziekte of anderszins is er de mogelijkheid de preek via een cd te beluisteren. De kosten hiervan zijn € 1,00 per cd. Ook bestaat de mogelijkheid de preek op een USB-stick te laten zetten. Dit alles kunt u regelen via Mieke Kortlever.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen