09.30 uur ds. J.W. Verboom te Groot-Ammers (doopdienst Rhodé Mourik)
18.30 uur ds. L.L. v/d Dool te Broek op Langendijk
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 6 : 1 en ’s avonds Ps. 36 : 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Algemene Middelen van de Kerk. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Aanstaande zondag zullen mevr. Nicolet den Besten en Arinne v/d Dool de oppas verzorgen. De week erna hopen mevr. Maartje den Besten en Marleen Korevaar dit te doen.

Zondagmiddag worden de kinderen weer verwacht. Tijdens de gemeenteavond over het eigen jeugdwerk kwam duidelijk naar voren dat veel ouders het zondagsschool werk waarderen en een warm hart toedragen. Aan de andere kant missen we toch ook nog wel wat kinderen. Door de frequentie van het aantal zondagsschoolmiddagen wat te verminderen, hopen we toch de ouders en hun kinderen ‘over de streep’ te trekken. Ouders, neem uw verantwoordelijkheid. Mozes zegt: ‘U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat…’ (Deut. 6:7). De woorden van God moeten we onze kinderen inprenten. Bij het woord inprenten of inscherpen (SV) kun je denken aan een kwajongen die met zijn zakmes zijn naam in een boomstam kerft. Inscherpen: een activiteit die een onuitwisbaar spoor achterlaat in het leven van het kind. Inprenten gebeurt thuis, op school, in de kerk, op de club en ook op onze zondagsschool.

Door de verkoop van aardappelen voor de verbouw van de consistorie hebben we € 200 ontvangen. De opbrengst van de Diaconie collecte voor het eigen jeugdwerk is: € 467,15.

Met dankbaarheid kijken we terug op het startweekend. De voorbereidingscommissie heeft prima werk geleverd. Velen hebben hun steentje bijgedragen. Leuke activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en als afsluiting een fijne eredienst, gevolgd door een preekbespreking en kinderuur. We hopen op en bidden voor een gezegend winterseizoen.

Maandag 23 sept. houdt vrouwenvereniging ‘Priscilla’ haar eerste bijeenkomst. Alle vrouwen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Twijfelt u nog? Kom gerust een keer kijken. Dit jaar komen de Bijbelstudies uit de brieven van Paulus aan Timotheüs en gaan over de praktijk van ons geloofs- en gemeenteleven. De eerste Bijbelstudie (juni-nummer 2019) wordt verzorgd door Nelly Korevaar. Aanvang 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie klaar.

D.V. 27 september hopen we weer te starten met een nieuw clubseizoen. Alle tieners zijn weer van harte welkom. Ook nieuwelingen in de gemeente of daarbuiten zien we graag. We starten de eerste vrijdag met een maaltijd vanaf 19.00 uur. Houd je app hiervoor in de gaten. In de eerste periode borduren we verder op het jaarthema: Kom, doe mee! Er staat ons weer een hoop leuks te wachten. Tot dan! Heb je vragen? Ook als ouders, laat het ons weten. Aan de gemeenteleden willen we vragen of jullie de tieners en het clubwerk in jullie gebed willen meenemen. Dank! Groetjes, Liesbeth, Marco, Saskia, Nick en Renske.

Het ligt in de bedoeling dat er volgend voorjaar weer een groep kinderen uit het Tsjernobyl gebied naar Brandwijk en Molenaarsgraaf komt. Het is nog steeds mogelijk om u op te geven als gastgezin. Iemand zei: “Als er ruimte is in je hart, dan is er ook ruimte in je huis”. We zien ernaar uit dat veel gezinnen zich aanmelden om deze kinderen een onvergetelijk verblijf te bieden. Op deze wijze mogen we iets van de liefde van de Heere Jezus delen met een Oekraïens kind.

Bij onze organiste Anne-Marie Zwart is een zoontje geboren. Wij feliciteren haar en haar man Bob en natuurlijk ook Abel met dit geschenk van God. Het jongetje draagt de naam: Eli. Een mooie naam met een diepe betekenis: ‘Mijn God’. Het is terug te vinden in Ps. 22 en in de smartkreet van Jezus: “Eli, Eli, lama sabachtani” (“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”). We wensen jullie veel vreugde toe met jullie kinderen, maar boven alles toch dat zij zich schaapjes mogen weten van de Goede Herder. Wat zou het mooi zijn als Eli, later als hij groot is, net als Thomas mag belijden: Mijn Heere en mijn God!
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen