Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

  Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
  Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
  Hieronder volgt een overzicht met activiteiten. Lees verder »

  09.30 uur ds. W.C. Meeuse te Sliedrecht
  Zingen voor de dienst: Ps. 47: 3.
  Organisten: dhr. Wim Stolk.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

  09.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht (Belijdenisdienst)
  18.30 uur ds. C. Mijderwijk te Putten
  Zingen voor de dienst: Ps. 108: 1 en Ps. 48: 6.
  Organisten: dhr. Gert-Jan Stasse en mevr. Annemarie Zwart.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

  Downloads:

  Op maandag 26 april nam de Heere uit ons midden weg Gerrit van der Wal. Hij werd 60 jaar. Al enkele jaren was hij ziek en onderging hij kuren. Maar stil zitten was niet zijn aard. Hij was een bouwer, had twee rechtse handen. Als timmerman en metselaar verdiende hij de kost voor zijn gezin. In zijn vrije tijd was hij actief in de commissie van bijstand. De uitbreiding van de Wegwijzer werd mede door hem gerealiseerd. Samen met zijn vrouw Aafke kreeg hij zes kinderen uit een ander land. Voor hem was dat niet moeilijk. Het waren zijn kinderen en hij ging ervoor. En dat was wederzijds. Gerrit was echt hun vader, ze hielden van hem en waren trots op hem. En wat was Gerrit blij met z’n kleinkinderen. Na de bouw kreeg hij werk als vrachtwagenchauffeur. Maar dat mocht niet lang duren, Hij werd ziek, maar bleef actief. Voor z’n kinderen, voor de kerk, voor de Overbuurman, niets was hem teveel. Nog maar enkele weken geleden was hij erbij toen we begonnen met de sloop van de pastorie. Als ‘deskundige’ gaf hij aan wat en hoe het moest gebeuren. Ondanks zijn beperkte energie, bleef hij doorgaan. Dit was kenmerkend voor hem. Gerrit was niet een man die het hart op de tong droeg. Hij was meer een doener dan een prater. Toen hij enkele weken geleden corona en longontsteking kreeg, moest hij opgenomen worden in het EMC. De psalmist zegt in Ps. 118 ’Ik werd benauwd van alle zijden’. Dit overkwam ook Gerrit letterlijk. Voordat de doctoren hem in slaap brachten, schreef hij een brief aan zijn gezin. Met een tekst die hem aangreep: ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God (Efe. 2: 8)’. In de afscheidsdienst, die afgelopen maandag voor de begrafenis plaatsvond, stonden we hierbij stil. Het is altijd heel ingrijpend als een man, een vader, een broer en vriend ons ontvalt. Veel komt er dan op je af. We bidden voor Aafke en de kinderen. Wat een gemis. En later wordt dat gemis nog veel meer gevoeld en beleefd. Wie kan hier troosten? Niemand dan de Heere alleen. Hij ziet alle moeite en verdriet. Hij zorgt. We mogen dagelijks dit grote verdriet voor de Heere neerleggen en vragen: ‘Heere, alleen kan ik niet verder, houdt Gij mijn handen beide, met kracht omvat’. We denken ook aan Aafkes moeder, mevr. Mourik. Zij ziet hoe de tijd zich herhaalt, zoals ze zei. Ook zij moest op dezelfde leeftijd haar man missen. Ook voor zwager en schoonzus Arie en Nel Mourik is dit heel wat. De gedachten vermenigvuldigen zich. Gemeente, wij weten niet hoeveel tijd ons nog rest. Ook onze tijden zijn in Zijn hand. Daarom is het zo nodig dat we ons voorbereiden op onze laatste levensreis. Eens komt ook voor ons het uur van sterven. Houden we er rekening mee? Kennen we – door een levend geloof – Christus als de Opstanding en het Leven? Wie in Hem gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Zoek de Heere en leef!

  We zijn dankbaar dat er komende zondag drie gemeenteleden zijn die in het openbaar hun geloof willen belijden. Een seizoen lang hebben ze zich met ds. van der Veen er op mogen voorbereiden. Belijdenis doe je als je ernaar verlangt om de Heere te dienen met al je tekorten. Je kunt belijdenis doen omdat je de Heere Jezus hebt leren kennen en in die kennis wilt groeien. Je doet ook belijdenis om lid te worden van de kerk en om de gemeente te helpen bouwen. Onze kerk zegt over belijdenis doen: Je doet belijdenis om de doop te ontvangen of te beamen, om van de Heere te getuigen, om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus, en om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacrament. Kortom, je wordt geen gediplomeerd gelovige naar wie iedereen op moet kijken. Integendeel, je bent leerling op Jezus’ school. Op de maquette boven onze kerkdeur staat de tekst ‘den christenen van Brandwijk en Gijbeland, tot eene oefenschool van geloof, hoop en liefde’. Dit geldt voor alle gemeenteleden. Elke zondag mogen we ons als gemeente oefenen in het Woord van God. Voordat de gemeenteleden ‘christenen’ heetten (zie Hand. 11: 26), was hun naam gewoon: ‘leerling’ oftewel ‘discipel’. Als je belijdenis doet, wil je discipel of leerling zijn van de grote Meester.

  Voor de morgendienst op Hemelvaartsdag worden de gemeenteleden van Groep 2 uitgenodigd. Aanmelden voor deze dienst kan tot uiterlijk maandag 10 mei. Op DV zondag 16 mei is er in de morgendienst een doopdienst waarvoor de familie en vrienden van de doopouders worden uitgenodigd. Voor de avonddienst van zondag 16 mei kunnen de gemeenteleden van Groep 1 zich opgeven (uiterlijk donderdag 13 mei). Aanmelden voor diensten kan via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker.

  D.V. volgende week zondag zal er een doopdienst gehouden worden. In de morgendienst hoopt onze buurman ds. R. van der Knijff de kleine Iza, het dochtertje van Jacquo en Linda Theunisse, te dopen.

  Zondagmiddag wordt er weer op jullie gerekend.

  Op DV dinsdag 11 mei van 11.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom om mee te bidden voor vervolgde christenvrouwen. Deze keer willen we tijdens een wandeling voor deze vrouwen bidden. Vooraf graag aanmelden bij Marisca Bikker.

  Zaterdagavond 15 mei 20.00 uur organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk. Het online GZB-event ‘Houd het vuur brandend’ wordt, net als de vroegere GZB-dagen, in de buitenlucht opgenomen en uitgezonden. Een beetje nostalgie, maar dan in een eigentijds jasje. Van harte aanbevolen! Kijk voor meer info op de website van de kerk.

  Van 15 tot 23 mei willen we op verschillende manieren Pinksteren vieren met het thema ‘Houd het vuur brandend’. Op 15 mei is er een spel, thuis of rondom de kerk, voor gezinnen, kinderen en tieners. ’s Avonds een online concert en daarna het GZB-event. 16 Mei vieren de kinderen Pinksteren met de zondagsschool. In die week willen we via de gebedsbrief dagelijks bidden voor de wereldkerk en op zondag 23 mei zal de pinksterdienst gaan over het “vuur van het geloof”, er zal een kerkboekje zijn en de pinkstercollecte is voor Costa Rica. Zo willen we letterlijk en figuurlijk het vuur van het geloof aansteken en zelf ook door geven. Er staat een uitgebreid overzicht van deze activiteiten op de website van de kerk.

  Op zaterdagmorgen 15 mei trekt een groep van fietsers langs verschillende gemeenten in Nederland. ’s Avonds tijdens het online GZB-event worden de ‘fakkels’ die zij onderweg ontvangen, aangestoken met vuur vanuit de wereldkerk. Wie wil uit Brandwijk de “fakkel” brengen bij de wereldkerk. Vanuit Brandwijk is het de bedoeling dat de “fakkel” rond de middag op de Brienenoordbrug komt, wie doet mee? Laat even weten voor 10 mei aan Jonette.

  Opbrengst oud ijzer opgehaald door Jaap en Tinus € 2600. Ontvangen door J. Korevaar € 17,50 voor de kerk en € 17,50 voor de diaconie.

  We kijken met verlangen uit naar de diensten van komende zondag. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen