Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  09.30 uur Ds. J.A.H. Jongkind te Langerak
  18.30 uur Ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel
  De diensten zijn live te volgen via de site van de kerk.
  Zingen voor de dienst: Ps. 27: 7 en Ps. 66: 10.
  Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjes collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

  Download:

  Vanwege de aanscherping van de corona maatregelen en de invoering van een avondklok heeft de kerkenraad besloten de diensten vooralsnog alleen online uit te zenden. Dat betekent dat er in de komende weken geen gemeenteleden genodigd worden voor de kerkdiensten.
  Opnieuw ontstaat een periode waarin we elkaar als gemeente nog beperkter ontmoeten. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de middelen van de techniek waardoor we toch samen kunnen zijn rondom het Woord van God. Dat Woord blijft tot in Eeuwigheid! Daar mogen we ons aan vasthouden. En tegelijk is het ons gebed dat de Heere een keer geeft in de rondgang van het virus, zodat we weer samen kunnen komen in de kerk.

  Hoi lieve kinderen van de zondagschool, Wat is het toch een gekke tijd. Een tijd waarin we niet meer bij elkaar komen met de zondagschool en elkaar niet kunnen spreken over de Heere Jezus. Maar ook al kunnen we niet bij elkaar komen, leren over de Heere Jezus kan altijd! Samen met het zondagschoolteam zijn we weer bezig met een leuk filmpje, speciaal voor jullie. Het thema is: ‘Blijf in Mijn liefde’. Het zal gaan over de liefde van de Heere Jezus voor jou. Op D.V. 23 januari zal het filmpje uitgezonden worden om 18.00 uur. Ben jij er weer bij?
  Groetjes, het zondagschoolteam

  Link:

  De catechisatie aan de groepen 1, 2 en 3 is online. De belijdeniscatechisatie is voorlopig tot 9 febr. uitgesteld.

  Het is vanwege de huidige maatregelen niet mogelijk een gemeenteavond te houden. Daarom ontvangt u als bijlage bij deze kerkbode de eerste nieuwsbrief van 2021 om u te informeren over de voortgang van de bouw van een nieuwe pastorie. De kerkrentmeesters.

  D.V. zaterdag 6 februari 2021 willen Jantine Bijkerk en Anneloes Korteland een tulpen / soep actie organiseren van 9 uur tot 12 uur. De opbrengst zal voor de nieuwe pastorie zijn. Voor meer informatie zie het bestelformulier, bijgevoegd in de Kerkbode.

  Hand. We zijn er al helemaal aan gewend. Een uitgestoken hand zie je niet meer. Handen geven hoort niet. Maar handen vouwen? Misschien wel meer dan ooit nodig? Toch is er die Ene uitgestoken hand, een uitgestrekte arm om op te steunen. Gods hand! Gods hand is een helpende hand. In die hand staat iets geschreven: ‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’ (Jes. 49). Dit geldt voor al Zijn kinderen. Wonderlijk, want dit betekent dat God ons altijd bij Zich draagt, want Hij kan Zich niet ontdoen van Zijn handen. ’Zie, Ik ben met u, al de dagen van uw leven’. Die uitgestoken hand is een beschreven hand en draagt een litteken. In Uw hand leg ik mijn leven, Heere, trouwe God, U verlost mij. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen