Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 2 december 2022

Zondag 27 november 2022 (2de adventszondag)

09.30 uur ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf
18.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria: 3 en Ps. 91: 5.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.

Pastoraat

We bidden voor de zieken en rouwdragenden. Voor een kleine gemeente als de onze, zijn er dit jaar veel gemeenteleden overleden. We lopen daar zo gemakkelijk aan voorbij. Maar voor de nabestaanden ligt dat anders. Elke dag weer zie je die lege stoel en als je weg geweest bent, kom je alleen thuis. Er staan veel bemoedigingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld die uit Filippenzen 4: 13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’. Als je ziek bent of alleen, dan kan het moeilijk zijn om zo’n bemoediging ook werkelijk aan te nemen. Soms helpt het om de tekst meerdere keren te lezen, er over na te denken of het bij God in gebed te brengen met de bede: U zegt het Heere, wilt U het ook aan mij laten zien.

Diaconie

Project voedselbank. Voor de maand december kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: knakworstjes, rookworst, blikjes vis, tandpasta, tandenborstel, handzeep, douchegel, maar ook andere lang houdbare producten zijn welkom. Mooi dat we als gemeente op deze manier kunnen omzien naar elkaar en mogen delen in hetgeen we ontvangen hebben. We hopen dat u weer meedoet. Alvast hartelijk dank.

Mannenvereniging

Maandag 5 dec. hopen we elkaar weer te treffen. Dhr. Baltus Korevaar heeft het 5de hoofdstuk van Openbaringen voorbereid. Te vinden in het september nummer. Alle mannen welkom.

Kerstwandeling

Op DV zaterdag 17 december wordt er voor jong en oud een kerstwandeling georganiseerd door de kerken van Molenaarsgraaf en Brandwijk. Het thema is ‘Vol verwondering’. Onder leiding van een verteller vertrekt er vanaf 18.00 uur elke 10 minuten een groep vanaf het plein bij de Overstap. De wandeling is 2022 stappen lang en rolstoelvriendelijk. Van harte welkom om mee op pad te gaan en verwonderd te raken over de kerstboodschap. Aanmelden kan via www.meevieren.nl/hervormdmolenaarsgraaf.

Deelcafé De Overbuurman

Vanaf 7 oktober is Deelcafé De Overbuurman weer open: Een ontmoetingsplaats midden in het dorp, een plek om te ontvangen en te delen. Met vrijwilligers en bezoekers bouwen we aan een betrokken lokale gemeenschap, die niemand in de kou laat staan. Kom eens gezellig langs voor een kop koffie! Open op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

Talenten

Er zijn weer kerstkaarten te koop bij mevr. Klarie Aantjes. Opbrengst is voor de kerk.

Agenda (Deo Volente)

Zo. 4 dec. – Zondagsschool
Ma. 5 dec. – Mannenvereniging
Di. 6 dec. – Catechisatie gr. 1-3
Wo. 7 dec. – Huisbezoek, Echo vrouwenkring
Vr. 9 dec. – Tienerclub

Ten slotte

Ik kan me nog goed herinneren dat ik m’n eerste fototoestelletje kreeg. Een jaar of elf was ik. Een wegwerptoestel. Er zat een rolletje in en als je de foto’s genomen had, dan stuurde je die op en gooide het toestel weg. Ik fotografeerde m’n familieleden, ons paard, soms een mooie bloem en natuurlijk vakantiekiekjes. De jongelui van tegenwoordig kunnen zich hier niets bij voorstellen. Foto’s maak je met je mobiel. En waar maken ze foto’s van? Het is tegenwoordig in om foto’s van jezelf te maken: selfies. Ouderen doen dat intussen ook al. Wat zie je dan? Een groot gezicht met een frisse glimlach en een piepklein Eifeltorentje op de achtergrond. En die foto sturen we zo gauw mogelijk via de app of facebook de wereld in. Zie je mij wel? Wat ben ik goed hè? Ik heb nog nooit een selfie gezien van iemand bij wie de tranen over de wangen liepen van verdriet. Nee, andere mensen moeten denken dat ik gelukkig en altijd blij ben. Klopt dit beeld met wat de Bijbel zegt van de mens? In eerste instantie wel. God schiep de mens naar Zijn beeld. Maar toen is de mens in zonde gevallen, ging zijn eigen weg, wilde niets meer met zijn Schepper te maken hebben. Laten we ook onszelf eens in de ogen kijken. Maak eens een selfie. Kunnen wij voor God bestaan? Schrikken we dan? Eén is er Die niet van ons schrikt. Dat is de Heere Jezus. Ondanks dat Hij weet hoe we zijn, houdt Hij van ons. Zoveel zelf dat Hij Zijn leven opofferde voor onze zonden. Niet: ik ben zo goed, maar… Hij was zo goed voor mij! Komende weken staan we stil bij Zijn komst naar deze wereld. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten