Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  De lijdenstijd is weer begonnen. Samen gaan we op weg naar Pasen! We staan stil bij het lijden van de Heere Jezus en vieren Zijn opstanding, Zijn overwinning!

  Samen in deze tijd…

  Veel vieringen zullen anders zijn, hieronder volgt een overzicht van de manieren waarop we toch samen kunnen stil staan bij het lijden, sterven en opstaan van onze Heere! Lees verder »

  09.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
  18.30 uur ds. C. Baan te Nieuwpoort
  Zingen voor de dienst: Ps. 86: 6 en Ps. 9: 1.
  Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. J. Slagboom.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

  Zaterdagmiddag om 18.00 uur is er weer een kindermoment en zondagmiddag om 14.00 uur gaan we met elkaar een kahoot-quiz spelen.

  Kindermoment
  Zaterdag 18.00 uur, via Youtube

  Bijbelquiz
  Zondag 14.00 uur
  Deelname quiz t/m 12 jaar, meekijken voor iedereen!
  Via Teams (hier is de link)

  Vanaf ongeveer 13.45 kunt u/jij in de meeting komen.
  Om mee te doen met de quiz is het handig om een tweede apparaat te hebben. Met het ene apparaat kunt je dan de vragen zien via teams en op het andere apparaat ( bijv. een telefoon) kunnen de antwoorden gegeven worden.

  Globaal programma:
  – 14.00 welkom, uitleg
  – 14.15 Kahoot-quiz jongste kinderen 9- (10 vragen)
  – 14.35 Kahoot-quiz kinderen t/m 12 jaar (20 vragen)
  – 15.00 einde

  We gaan het gewoon proberen, dus als iets niet lukt, neem even contact op met iemand van de zondagsschool, dan kijken we hoe we het op kunnen lossen. We hebben afgelopen week geoefend en we hebben er zin in!

  Arinne, Wieke, Frank, Femke, Anna Lisa, Daniëlle en Theo

  De catechisatie aan de groepen 1, 2 en 3 is online.

  Op zondag 7 maart hoopt de JV een gezamenlijke verenigingsavond te organiseren voor de mannen- en vrouwenvereniging en Bijbelkring. Uiteraard online. Wilt u er ook bij zijn? Dan is het nodig dat we uw emailadres hebben. Meld je daarom even aan bij jvbrandwijk2015@gmail.com

  Het is al jaren de gewoonte dat de voorzang gekoppeld wordt aan de psalm van school en zondagsschool. Dat is mooi en leerzaam. Bovendien geeft het de kinderen ook een stukje herkenning: de psalm van school wordt ook in de kerk gezongen. Kinderen, wat fijn dat we van de Heere God een stem gekregen hebben. Omdat Hij de levensadem in ons blies, kunnen we praten en zingen. En met je stem kun je muziek maken. De Heere loven en prijzen. Voor de komende week staan er mooie psalmen op het rooster: Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. En….Heer, mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Mooi om dat thuis met jong en oud te zingen!

  Op DV dinsdag 2 maart van 11.00 -12.00 uur is er Women to Women gebedsuur. Wilt u ook meebidden voor de vervolgde christen vrouwen, meld u zich dan aan bij Marisca Bikker.

  Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de paasgroetactie van stichting Friedensstimme. U kunt een evangelisatie pakketje versturen naar een bestemming in Oost-Europa. De pakketjes worden kosteloos ter beschikking gesteld. U betaalt de verzendkosten van € 9,30. Normaal gesproken werden de pakketjes aan het einde van de dienst uitgedeeld. Omdat dit nu op deze manier niet mogelijk is, kunt u aan Mieneke Korevaar doorgeven of u één of meerdere pakketten wilt versturen. Wij zorgen dan dat de pakketjes bij u thuis worden bezorgd. Opgeven kan t/m maandag 8 maart. Doet u ook mee?

  Van de kerkrentmeesters: collecte-opbrengsten januari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 669,79, extra maandelijkse collecte € 185,85, algemene middelen € 336,70 en onderhoudsfonds € 196,05. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in de maand januari in totaal nog € 1.079,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Via oud. H.N. Aantjes € 20 en € 25 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!

  De laatste woorden die de Heere Jezus op aarde tot Zijn volgelingen gesproken heeft: “En u zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. In Rusland en de andere voormalige Sovjet-Unie landen zijn nog steeds miljoenen mensen die Christus niet kennen. Velen hebben het evangelie nog nooit duidelijk gehoord. Met regelmaat hebben kerken te maken met tegenwerking en vervolging. Dat geldt met name voor de landen Oezbekistan, Kazachstan en Turkmenistan. Deze landen hebben allemaal een islamitische cultuur. De islam maakt er ook een opleving door. Als mensen tot bekering komen betekent dit vaak uitsluiting door de familie. Friedestimme steunt deze mensen door op te roepen tot gebed, door kaartenacties te organiseren en door contact te zoeken met de overheden van de betreffende landen. Zullen we het initiatief van de vrouwenvereniging van harte ondersteunen?
  Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen