09.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond (info bij  2 Samuel 23 : 4 en 3)
18.30 uur dr. M. Dubbelman te Giessenburg
Zingen voor de dienst: L. v. Zach. 1 en ’s avonds Ps. 133: 1 en 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne v/d Spek en mevr. Anne-Marie Zwart.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: De Herberg te Oosterbeek. PDC (Pastoraal Diaconaal Centrum) de Herberg is een christelijke leefgemeenschap en non-profit organisatie. We leven vanuit de vraag: Wie is de God van de Bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijk leven? We bieden een gastvrij verblijf in prachtige omgeving om tot rust en op adem te komen. De diaconie beveelt beide collecten heel hartelijk aan.
Oppas: mevr. Marisca Bikker en Lida Mourik. De week daarop: mevr. Saskia Aantjes en Arinne v/d Dool.

Zo. 8 dec. JV
Ma. 9 dec. Belijdeniscatechisatie
Di. 10 dec. Catechisatie gr. 1 – 3
Wo. 11 dec. Echo-vrouwenkring
Vr. 13 dec. Tienerclub

We denken aan de rouwdragenden, de eenzamen, de bedroefden in onze gemeente. Laten we luisterend, biddend en met medeleven om heen staan. ‘Heere, U doorgrondt en kent mij’. (Ps. 139:1) Fijn dat de Heere ons ziet en alles van ons weet!

U hebt inmiddels gehoord en gelezen dat de broeders H. Bikker, H. Hofman, M.J. Molenaar en J. Korevaar hun roeping tot het ambt hebben mogen aannemen. Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 december, gemotiveerd en ondertekend, bij de scriba worden ingeleverd. D.V. zondagmorgen 26 jan. vindt de (her)bevestiging plaats. Onze consulent, ds. H.J. van der Veen, zal dan in de dienst voorgaan.

11 dec. is er weer Echo-vrouwenkring. Deze ontmoeting staat in het teken van Kerst. We zijn welkom bij Marian Koorevaar. De koffie staat om 9.00 uur klaar.

De begroting van de diaconie over 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen. Het collecterooster voor 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken J.C. Boele. Voor een eventuele afspraak kunt u contact met hem opnemen. De 3e collecte voor de overstromingen in Zuid-Sudan van 17 november heeft inclusief giften € 839,30 opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot 1000 euro. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand november is: €358,30.

Van de maand november: extra maandelijkse collecte voor de kerk 3/11 € 450,35; Onderhoudsfonds 17/11 € 285,55; Algemene Middelen 24/11 € 275,85; Diaconie € 324,78; Kerk € 974,33; en de huwelijkscollecte € 346,10. De penningmeester, en met hem de kerkenraad, dankt u voor uw goede gaven. Bovenal dank aan Hem, Die het ons in het hart geeft, dat wat we van Hem ontvangen hebben, met blijdschap weer te schenken.

WWW… Waar denkt u aan als u deze drie letters ziet? Juist ja, aan het World Wide Web. Vele keren maken we hier gebruik van als we iets op willen zoeken. Maar… deze letters mogen ook ergens anders voor staan: WAKEN, WERKEN EN WACHTEN. Deze drie woorden kenmerken het leven van een christen. Een christen is waakzaam: De Heere Jezus zegt: “Waak dan want jullie weten niet de dag en het uur waarop de Zoon des mensen komt. Wees waakzaam voor een verkeerde leer. Werken: God dienen en werkzaam zijn in Zijn koninkrijk. En in deze adventstijd: wachten, verwachten! We gedenken Zijn komst naar deze aarde en verwachten Zijn wederkomst. Joh. de Heer zong er al van:
Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein:
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen