Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Recente diensten

Meer recente diensten

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 15 oktober 2021

Nieuwe website

Het was u waarschijnlijk al opgevallen, de website van de kerk heeft een nieuw jasje gekregen. De vorige website was in 2010 live gegaan en in de tussentijd is er veel veranderd hoe we het internet gebruiken. Met de nieuwe website zijn we weer helemaal bij de tijd. (meer…)

Tweede collecte

Rimac en Villa Maria zijn arme wijken in de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte voorzieningen en gebrek aan goed voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (Nieuwe hoop). Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding én ze horen het evangelie.

Kerkbezoek

Zondagmorgen wordt groep 1 verwacht. En in de avonddienst de hele gemeente. Ik zie u denken: dat past nooit. Toch wagen we het er op.

Beroepingswerk

Afgelopen donderdag is de stemmingsvergadering geweest. Het verdere verloop hoort u zondag bij de afkondigingen.

Ambtsdragerverkiezing

De kerkenraad heeft de volgende dubbeltallen gesteld: In de vacature diaken Jan Kees Boele: Henk den Besten en Johan v/d Dool. In de vacature ouderling/kerkrentmeester Peter Verwoert: Jaap Korevaar en Arjan Kortleve. In de vacature ouderling Jaap den Besten: Floor de Bruin en Gerard Korevaar. De verkiezing vindt in de week na de herfstvakantie plaats. U hoort de datum nog.

Weet u – iets van een heel andere orde – de Heere Jezus heeft ook op dubbeltal gestaan… Hoe ontluisterend. Jezus naast een moordenaar. En het volk mocht kiezen. En het heeft gekozen. Het werd: Barabbas mag blijven leven. En Jezus? Hij liet zich verwerpen. Het betekende Zijn dood. Maar voor Barabbas betekent de verwerping van Jezus, het leven. Een legende zegt dat Barrabas aldoor achter Jezus aan liep richting Golgotha, terwijl hij in verwondering steeds maar herhaalde: ‘daar gaat Hij, in mijn plaats…’ Het is een legende. Maar feitelijk verwoordt dat ene zinnetje precies waartoe Jezus kwam. Mag u, mag ik het nazeggen? ‘Daar gaat Hij, in mijn plaats…’

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 18 oktober a.s. ontmoeten we elkaar weer. We bespreken Bijbelstudie 2: “Niet de mens maar satan koning?” Mevr. Jannie van Hoorne leidt dat voor ons in. Alle vrouwen hartelijk welkom!

Ten slotte

Zien. Ja, in Brandwijk hebben we er ook een. Als je ogen wat minder worden, ga je er naar toe. Een winkel waar je ogen opgemeten worden. Soms een plusje, soms een minnetje. En als de glazen geslepen zijn, zie je weer scherp. Fijn dat dat kan. Ik denk aan Izak. Twintig jaren zat hij blind (staar?) in zijn tent. We mogen dankbaar zijn voor de moderne wetenschap en techniek. En toch… soms zijn we ziende blind. Naast onze natuurlijke ogen gaf de Heere ons ook geestelijke ogen. En die kunnen ook verduisterd zijn. Dan zijn we het zicht op onze Hemelse Vader kwijt. Vorige week haalde onze gastpredikant het verhaal van Elisa in Dothan aan. De stad is belegerd. De inwoners zitten als ratten in de val. En de knecht van Elia is als een dood vogeltje, ziet geen uitkomst meer. “Toen hij naar buiten ging, zag hij een leger met paarden en strijdwagens die de stad omringde. Toen zei de knecht tegen Elisa: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa”. God opent de ogen van de knecht. Hij ziet wat hij eerder niet zag. Hij ervaart de aanwezigheid van God en ziet de hemelse legermachten. Mooi hè? En hoe is dat bij ons? Een ouderling bad in het consistoriegebed voor de dienst: Heere, open de ogen van ons hart, opdat we U mogen zien. Laat het ons aller gebed zijn: Heere, geef ons ogen van geloof, zodat we u mogen zien in Uw Woord en Uw engelen rondom ons. Wat een genade als we dat gebed verhoord zien. En de Heere? Hij ziet ons, Hij kent ons en houdt van ons. “Mijn oog zal op u zijn’, belooft Hij. Zo kunnen we verder.

Des Heeren engel schaart
Een onverwinb’re hemelwacht
Rondom hem, die Gods wil betracht:
Dus is hij wel bewaard.

Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten

Aanpassing kerkbezoek

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het op 23 september uitgebrachte advies van de PKN.

Diaconaal project Voedselbank

Iedere eerste en tweede zondag van de maand kun je producten voor de voedselbank inleveren in de kerk.