Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 1 juli 2022

Zondag 3 juli 2022

09.30 uur ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf (belijdenisdienst)
18.30 uur ds. H. E. Veldhuizen te Schelluinen
Zingen voor de dienst: Ps.17: 3 en Ps. 72: 10.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project – Huis voor de ziel – Noorderkerk Amsterdam.

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de Heere, de Koning van de kerk, Die Zijn dienstknechten zendt waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Diepe dankbaarheid en grote vreugde vervult ons hart dat de Heere voorzien heeft in de vacature in Brandwijk. We mogen , na ruim drie jaar vacant te zijn geweest, weer een eigen herder en leraar ontvangen die de herdersstaf mag opnemen. Soli Deo  gloria: alleen aan God komt alle eer toe! Laten we br. Speksnijder, samen met zijn vrouw, opdragen in onze gebeden. De Heere geve hen een goede voorbereidingstijd en een gezegende ingang in de gemeente van Brandwijk. We wensen hen hierbij van harte Gods zegen toe en de leiding van de Heilige Geest. Wij danken de beroepingscommissie voor het vele werk dat zij hebben gedaan en ook dank aan u als gemeente voor uw geduld, uw betrokkenheid en gebed.

Het moment van overkomen naar Brandwijk is nog niet precies vastgesteld, maar dit zal waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie van volgend jaar zijn.

 

Kerkenraad

Ouderling Floor de Bruin heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn ambt moet neerleggen. Voor hem is dat een ingrijpend besluit. Wij respecteren deze beslissing en leven hartelijk met hem mee. Het wil niet zeggen dat hij onmiddellijk met alles stopt. Totdat er een opvolger voor hem gevonden is, blijft hij zijn plaats in de ouderlingenbank innemen en zal ook de noodzakelijke pastorale arbeid in zijn wijk blijven doen. Omdat we nu een nieuwe procedure gaan opstarten, willen we de gemeenteleden vragen om namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Die namen kunt u schriftelijk en ondertekend tot en met maandag 4 juli inleveren bij scriba H.N. Aantjes. We willen dan proberen om zo snel mogelijk na de zomervakantie een stemmingsavond te houden.

Belijdenis

Komende zondag willen de volgende personen tijdens de morgendienst openbare belijdenis van het geloof afleggen: Wieke Boele, Marleen Korevaar, Jurian Korevaar en Laurens Kortleve. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid. We hopen van harte dat onze belijdeniscatechisanten mogen ervaren dat er een biddende gemeente in liefde om hen heen staat. We wensen onze nieuwe lidmaten een gezegende dienst toe. De Heere zij hun Gids en Leidsman.

Gebedsuur

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op DV donderdag 07 juli. De aanvang is om 20.00 uur. In het eerste blok willen we bidden voor de Oekraïne en voor de Oekraïense vluchtelingen die in onze dorpen verblijven. Daarna bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk, onder andere voor de tieners die op kamp gaan.

Women to women gebedsuur

Wilt u meebidden om moed, kracht en liefde voor vervolgde christenvrouwen? Kom dan op DV dinsdag 5 juli van 11.00 uur tot 12.00 uur naar Alette Hofman.

Project voedselbank

We vinden het fijn dat we iedere maand vier volle kratten met producten, gegeven door de mensen uit Brandwijk, in mogen leveren bij de voedselbank. Alle gevers hartelijk dank daarvoor. Door de sterk stijgende (energie)kosten neemt het aantal “cliënten” bij de voedselbank toe. Daarom hopen we dat u ook in de maand juli weer meedoet. De volgende producten kunnen ingeleverd worden: thee, limonadesiroop, olijfolie, zonnebloemolie en wasmiddel. Maar ook andere lang houdbare producten zijn natuurlijk welkom. Alvast hartelijk dank.

Bedankt

Dhr. Piet Aanen is afgelopen zaterdag weer thuisgekomen uit Waerthove en woont nu samen met zijn vrouw in de Vijverhof te Nieuwpoort. Vanaf deze plaats willen Els en Piet de gemeente hartelijk bedanken voor al het meeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, e.d. tijdens het verblijf van Piet in Waerthove.

Opening Winterwerk 2022-2023

Zou er na 2 jaar een ‘kerkelijk seizoen’ zonder beperkende maatregelen kunnen komen? En áls dat zo is, lukt het ons dan om de draad weer op te pakken? Wat heeft corona gedaan met ons geloof, de liefde voor de gemeente, met het jeugdwerk? De HGJB moedigt ons aan om met het thema ‘Enthousiasme gezocht’ na te denken over Romeinen 12: 9-21. Lees dit gerust eens een keer door, om te ontdekken waar Paulus ons toe wil aansporen. Activiteiten voor Opening Winterwerk zullen verspreid over de maand september plaats vinden. Na de vakantie volgt een info-boekje. Maar hierbij alvast wat data om rekening mee te kunnen houden:

  • Zondagmorgen 4 september: startzondag met koffie drinken en preekbespreking.
  • Woensdag 14 september: creatieve activiteit voor vrouwen en meiden.
  • Vrijdagavond 23 september: leuke activiteit voor alle tieners (vanaf 10 jaar), jongeren en gemeenteleden.
  • Zaterdag 24 september: activiteit voor de kinderen van de zondagsschool met aansluitend een gezamenlijk BBQ.
  • Donderdag 29 september: gemeenteavond.

Ook voor de ouderen en de mannen zal er een ontmoeting zijn, data hiervoor volgen nog. We hopen velen van u en jullie te mogen en kunnen ontmoeten, voor een gezellige en verbindende start van het seizoen. Een hartelijke groet vanuit de commissie.

Zendingsbussen

Bij de kerkbode vindt u een nieuwsbrief van de Zendingscommissie met de activiteiten van het afgelopen jaar. Vanaf 1 juli 2022 is de inhoud van de zendingsbussen weer bestemd voor het missionaire werk van de IZB bij de Noorderkerk in Amsterdam.

Collectebonnen

U kunt op donderdag 7 juli weer terecht voor de aanschaf van collectebonnen. Het is van 20.00 – 21.00 uur in de consistorie. Let op: in de maand augustus slaan we wegens vakantie een keer over.

Ten slotte

Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God (Corrie ten Boom 1892-1983). Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten