Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: donderdag 2 februari 2023

Zondag 5 februari 2023

09.30 uur ds. D. Wolters te Amsterdam
18.30 uur ds. J. Blom te Ridderkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 135: 3 en Ps. 25: 6.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Marnix van Leeuwen.
Oppasrooster: Irma en Esther Verhoef.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Kerk in Actie, noodhulp Ethiopië; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.

Bijbelkring

Maandag 6 februari is er weer bijbelkring. Het thema van deze avond is ‘onvoorstelbare genade’. We behandelen daarbij Mattheüs 25:14-30. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de gelijkenis met de Heer die talenten verdeelde over zijn dienaren. Welkom vanaf 19.45 uur in de Wegwijzer. Om 20.00 zullen we beginnen.

Belijdenisgroep

We hebben elkaar als belijdenisgroep van Brandwijk-Molenaarsgraaf al heel wat keren ontmoet. Het is bijzonder om met een groep mensen uit allerlei levensfasen zo in gesprek te zijn over het geloof, om samen te lezen en te bidden, vragen te delen en antwoorden te zoeken. Wilt u voor hen bidden dat de Heere zich ook door deze ontmoetingen heen steeds meer aan hen openbaart en dat ze gaandeweg mogen toegroeien naar het doen van belijdenis? Vanuit Brandwijk gaat het om Daniëlle Bikker en Bernard Korevaar. Vanuit Molenaarsgraaf gaat het om Maartje den Boer, Ewout en Ilse van Pelt en Tijn Koorevaar.

Zondagsschool

We hebben afgelopen zondag afscheid genomen van juf Daniëlle Bikker. Ze heeft zich ruim 6 jaar ingezet voor de zondagsschool. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en enthousiasme. Het team is versterkt met Rhodé van Kleij en Jacoline Baan.

Diaconaal project voedselbank

Voor de maand februari kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: macaroni/kruidenmix, rijst/nassi kruiden, jam, honing, smeerkaas, pindakaas. Ook andere lang houdbare producten kunnen zijn welkom. We hopen dat u weer mee doet, alvast hartelijk dank!

Gedoopt

Zondag 22 januari was een bijzondere zondag voor fam. Speksnijder. In de St-Jan te Gouda werd in de morgendienst een heel aantal kindertjes gedoopt. Eén ervan was Juda Speksnijder. Beloften van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest werden over zijn leven uitgesproken. Juist bij de kinderdoop zien we zo duidelijk dat de Heere altijd de Eerste is en blijft. Hij begint omdat Hij ons en onze kinderen lief heeft en onze Zaligmaker wil zijn. We wensen de doopouders de kracht van God toe om in leer en leven een voorbeeld te mogen zijn voor hun zoon. Dooptekst van Juda Johannes: ‘Looft den Heer, want Hij is goed!’

Pastorie

Een woord van dank voor al diegenen die zaterdag geholpen hebben om de nieuwe pastorie er weer spik en span uit te laten zien. De aankleding kan beginnen en D.V. 9 februari zal de verhuiswagen voorrijden. Na ruim drie-en-een-half jaar vacant te zijn geweest, zien we uit naar de komst van een eigen predikant en mogen we Gods leiding hierin ervaren. De voorbereidingen voor de bevestigings- en intrededienst op D.V. 12 maart zijn in volle gang en nadere informatie volgt.

Agenda (Deo Volente)

Zo. 5 febr. – Zondagsschool, Jeugdvereniging
Ma. 6 febr. – Bijbelkring
Di. 7 febr. – Catechisatie gr. 1-3
Wo. 8 febr. – Echo vrouwenkring
Vr. 10 febr. – Tienerclub

Verantwoording

Via oud. A. Mourik € 20 en via oud. G. Korevaar € 40 voor de kerk. Talenten: Tinus Spruitenburg meldt een opbrengst van oud ijzer van € 1000. De zegelactie van Marianne van der Spek heeft vorig jaar € 618,44 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Ten slotte

‘Ik maak me niet zo druk over wat ik van de Bijbel NIET begrijp, maar wel over wat ik WEL begrijp en niet in toepassing breng’ (Corrie ten Boom 1892-1983). Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten