9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij vooraf enige paasliederen; en `s avonds Ps.75:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. P.C. den Uil.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het Studiefonds van de Ger. Bond.
Oppas: Op D.V. 21 april a.s. verzorgen mevr. Saskia Aantjes, Femke Koorevaar en Nienke Korevaar de oppas; en op 28 april mevr. Renske Mourik en Dorien Korevaar.

De afgelopen zondag hebben Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar hun openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Hun persoonlijke belijdenisteksten waren Joh.10:14 (“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend”) en Joh.10:15b (“En Ik geef Mijn leven voor de schapen”). Moge God hun vrede overvloedig doen zijn.

De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Hidde Tijn, zoon van Nijs en Maartje den Besten te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst.

De collecte voor de H.G.J.B. heeft €328,75 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte op de paasavond heeft €161,60 opgebracht voor de zending in Malawi. Vanaf de komende zomer zijn ook de zendingsbussen in de kerk voor dit doel bestemd. Het was mooi om over het werk van Gert en Rieneke hen te horen vertellen. U kunt hen volgen via ”www.gzb.nl” onder het hoofdje “GZB/projecten-werkvelden/zendingswerkers”.

Het is weer zover! De tentdienst staat weer in de steigers! Kom allemaal en breng zoveel mogelijk anderen mee. Het is op D.V. 28 april om 14.30 uur in de witte tent. Het thema is “Doe mee!” De spreker is dhr. Arjan Noorland en de muziek wordt verzorgd door “All4One”. (Namens de evangelisatiecie. van M`graaf, Aart van der Velden).

Van ongeveer 10.15-12.50 uur zijn de kinderen van harte welkom hiervoor in de feesttent in M`graaf. Dat is op D.V. do. 25 april a.s. De verdere gegevens vindt u in het “oranjeboekje”.

Wij feliciteren dhr. en mevr. Kees en Jannie van den Dool van harte met de geboorte van hun jongste kleinkind. Het is een jongen. Hij heet Tiemen Ilja. Hij woont in Sliedrecht. Hij is de zoon van Leanne. Wij hebben in de kerk gebeden: “Wees de God ook van zijn leven!” Met het oog op Pasen besluiten wij met het gedicht “Christus als hovenier” van Ida Gerhardt (1905-1997). Het is geschreven n.a.v. Joh.20:15: “Zij dacht dat het de hovenier was”.

Een Rembrandt kende als kind ik goed;
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud –
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
En ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen