09.30 uur Ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur Ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: Ps. 84: 2 en 6 en ’s avonds Ps. 98: 1 en 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte:
Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Onderhoudsfonds. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker.

Thema: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbeltekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. Tijden: zie agenda.

Onze gedachten gaan uit naar de zieken thuis, de eenzamen en allen die een moeilijke weg moeten gaan. Er spelen soms dingen in het gezin of familie waar we veel verdriet om hebben, waar we geen raad mee weten. Meer dan eens gaat de levensweg door diepe dalen. We vragen ons af: hoe moet het verder? Waarheen? Tot de Heere alleen! De dichter van Ps. 56 belijdt:
Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard,
mijn tranen hebt G`in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven,
niets maakt mijn ziel vervaard.

Het zondagsschoolteam wil u hartelijk bedanken voor al uw bijdragen die we ontvangen hebben met de huis-aan-huis collecte. We mochten in totaal € 910 ontvangen. Hiermee hebt u ons goed geholpen zodat we een mooi kerstfeest konden houden en dat al het andere werk van de zondagsschool voortgang kan vinden.

Mocht u interesse hebben in de vrouwenochtend 21 feb. Van harte welkom. Zie afkondiging Molenaarsgraaf.

Zo. 19 jan. Zondagsschool
Ma. 20 jan. Belijdeniscatechisatie, Gebedsuur in de Wegwijzer (19.30 – 20.30 u).
Di. 21 jan. Catechisatie gr, 1 – 3
Wo. 22 jan. Gebedsuur in de pastorie (19.30 – 20.30 u).
Do. 23 jan. Gebedsuur in de Wegwijzer(19.30 – 20.30 u).
Vr. 24 jan. Tienerclub

De collecte van zo 12 jan. voor de Wegwijzer heeft € 359,40 opgebracht. Nagiften oudejaarscollecte: € 50 en € 100; Giften onderhoudsfonds: € 50 en € 1000. Opbrengst talenten t.b.v. de consistorie: aardappelverkoop € 200.

Voorbede is een vast onderdeel in onze liturgie. Het is fijn om als gemeente te bidden voor bepaalde personen, voor mensen die moeiten en zorgen hebben, voor belangrijke dingen die moeten plaatsvinden, voor problemen in de samenleving, voor rampen waar ook in de wereld etc. We nemen het dan ook mee naar huis en ook daar mag het gebed doorgaan. Soms komen er vragen om voorbede uit de gemeente. Zo hebben we onlangs als gemeente ernstig gebeden voor Carola Schouten, onze Minister van Landbouw. Er komt heel wat op haar af. Ook al lijkt de storm nu even geluwd, toch zijn alle ogen op haar gericht. Er moeten oplossingen komen. Boeren en bouwers zijn alert. Nu telt onze kerkenraad negen broeders waarvan er zes agrariër zijn. Met vreugde en toewijding proberen zij hun ambtswerk in te vullen en met veel inzet en passie runnen zij hun boerenbedrijf. U begrijpt dan dat dit onderwerp ook weleens over de kerkenraadstafel gaat. Met elkaar maken we ons ongerust. De polarisatie neemt toe. Belangen kunnen botsen: rentmeesterschap of economische groeicijfers; voedselproductie of klimaatdoelen? Hoe komen we hieruit en hoe dan verder? Ik weet het niet. Maar laten we het brengen bij Hem die helemaal aan het begin stond en nog staat: de Schepper van hemel en aarde. Zijn naam is Raad. Als we om wijsheid vragen, wil Hij het schenken. Mild en overvloedig. Is dan alles meteen opgelost? Nee, maar dan mogen en kunnen we in rust en vertrouwen wegen zoeken die recht doen aan de verschillende belangen en aan onze opdracht om de aarde te bewonen en te bewerken. Verbinding zoeken in plaats van polariseren. Onze buurdominee zei vorige week in de preek: ‘In het Hemelse paradijs zullen de boeren en de koeien niet meer gezien worden als vervuilers, maar de ruimte krijgen om de Heere te loven. Bidt u mee om wijsheid voor de regering van ons land?
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen