Live videoverbinding diensten

Als aanvulling op de gebruikelijke uitzending via Kerkomroep.nl, zullen de ochtend- en avonddiensten de komende tijd via een live videoverbinding te volgen zijn. U kunt deze diensten live, of op een later moment bekijken.

Recente diensten

09.30 uur Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
18.30 uur Ds. G. van Wolfswinkel te Everdingen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 3 en Ps. 42: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.
Download: Kerkboekje 5 april

We leven mee met alle oudere broeders en zusters die nu toch min of meer aan huis gebonden zijn. We zijn allemaal voorzichtig en we houden ons aan de regels die de overheid ons heeft gegeven. We hebben vertrouwen, maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid. Raambezoek is helemaal in. Nu het bezoekwerk ook nagenoeg stil ligt, zou het zomaar kunnen dat u behoefte hebt om uw wijkouderling eens te spreken. Aarzel niet, de telefoonnummers staan in het kerkboekje en we staan u graag te woord. In tijden van moeite en zorg en eenzaamheid is psalm 71 een mooie psalm om te lezen. Hier staat veel bemoediging in en dat hebben we nodig. Altijd al en nu in ’t bijzonder. ‘Want U bent mijn hoop Heere, Heere. We denken ook aan onze scholieren. Voor een aantal van jullie geldt: geen examen doen en hoe gaat het voor andere scholieren met de overgang naar de volgende klas? En hoe maken onze basisschoolleerlingen het nu mama de juf is? Allemaal vragen. We mogen het bij de Heere brengen.

Vorige week mochten we deze avond houden. Twee kerkenraadsleden waren erbij en kijken er met dankbaarheid op terug. Jammer dat de belijdenisdienst nu uitgesteld moet worden. Het was jullie oprechte verlangen om voor God en Zijn gemeente in Brandwijk jullie ja-woord uit te mogen spreken. Hopelijk duurt het niet lang dat dit toch mag gebeuren.

Op woensdag 25 maart is bij Pieter en Jantine Bijkerk een zoon geboren, die de namen Lucas Pieter gekregen heeft. Zijn roepnaam is Lucas. Elke geboorte is een wonder, een geschenk uit Gods Hand. Maar de voorgeschiedenis kennende, is dit een heel bijzonder wonder. Vrees is door God veranderd in verwondering en blijdschap. Op het geboortekaartje staat de tekst:
Als een borduursel teer en fijn,
ontvingen wij dit kindje klein.
Stil is ons hart om dit grote geschenk.
Want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt.

Na een verlies heeft de Heere jullie toch weer verblijd en gezegend met de kinderzegen. Van harte willen we jullie feliciteren en bovenal Gods zegen toewensen in de opvoeding van jullie drie zoons. Een verantwoordelijke taak die er op jullie schouders rust, maar ziende op onze Heere en Heiland, Jezus Christus, mogen jullie dit in vertrouwen oppakken. Liam en Nathan zijn de trotse broers van Lucas. Ook jullie gefeliciteerd met je lieve broertje.

Via oud. H.N. Aantjes is er € 10 ontvangen voor de kerk.

In deze hectische tijd wordt er meer over corona gesproken dan over Goede Vrijdag en Pasen. Is het de angst voor het onbekende? Angst om ziek te worden? Hoe gaat het met mij als ik besmet raak? Begrijpelijk toch? Ja, heel begrijpelijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat we weten en geloven wat er op Goede Vrijdag gebeurd is. God stuurde zijn Zoon naar deze wereld. ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen!’(Jes. 53). Hij stierf voor ons en opende de deur naar het Vaderhuis. Gelooft u dat ook? Kwam Hij ook voor U? Als dat zo is geeft het innerlijke rust en mogen we ons leven aan Hem toevertrouwen, wat er ook gebeurt. Velen vragen zich af wat deze pandemie te betekenen heeft. Komt het door de manier waarop wij met de aarde omgaan? Dat er te veel mensen op aarde leven en er te veel gereisd en gehandeld wordt? Of spreekt God en laat Hij zien hoe klein en kwetsbaar wij mensen zijn? Mensen die denken alles in de hand te hebben. Ik durf er niets over te zeggen. Maar één ding weet ik wel: dit alles gaat niet buiten de Schepper van hemel en aarde om. Hij is de Almachtige en Hij is ook onze Vader. Immers zo begint het gebed dat Hij ons geleerd heeft. Een Vader die in liefde naar Zijn kinderen omziet en in alle omstandigheden bij ons is. Laat het ons gebed zijn dat deze angstige tijd toch velen tot zegen mag zijn.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen