Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 1 december 2023

Zondag 3 december 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (1ste adventszondag)
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind te Langerak
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria vs. 1 en Ps. 32:4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Oppas: Lida Mourik en Gerda Mourik.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.

Dankzegging en nabetrachting

Ik hoop dat u afgelopen zondag niet alleen in de morgendienst bent geweest, maar ook de avonddienst hebt meegemaakt. Die dienst stond aangekondigd als ‘Dankzegging Heilig avondmaal’. Hoewel het woord nabetrachting (= bezinnend terugzien op de viering van het Avondmaal met het oog op de vraag hoe je verder met God mag leven) plechtig klinkt, kun je je afvragen of dit toch niet een betere aanduiding is dan het woord ‘dankzegging’, omdat de viering zèlf reeds een dankzegging is. In de nabetrachting gaat het om de relatie tussen zondag en maandag. Hoe leef ik uit dankbaarheid voor Gods genade in Christus mijn alledaagse leven? Hoe wordt de liturgie op straat voortgezet? Zo noemde dr. A.A. van Ruler dat. Soms heb je het gevoel: na de avondmaalszondag begint de strijd pas goed. Dan moet blijken of je geloof, hoop en liefde hebt ontvangen. De nabetrachting is eigenlijk weer de voorbereiding voor de volgende avondmaalszondag.

Pastoraat

Onze gedachten zijn bij hen die worstelen met eenzaamheid, ouderdom, psychische klachten, zorgen over ouders of over kinderen. Wat zijn er toch veel zaken die ons terneer kunnen drukken. Vaak zijn het zorgen waarmee we niet naar een huisartsenpost gaan. Wat is het dan fijn dat er een Hemelse Heelmeester is. Bij Hem hangt geen bordje met openingstijden. Op elk moment kunnen we bij Hem terecht. We mogen weten: Hij ziet ons, Hij hoort ons, Hij weet ervan! In Matth. 11:28 staat zo’n mooie belofte: ‘Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’. Dat is schuilen en soms huilen bij een Vader Die met ontferming naar ons kijkt en ons liefheeft. Ik moet denken aan een peuter van een jaar of twee die zich met de duim in de mond en een kroel onder de neus koestert tegen de borst van zijn vader of moeder. Een veiliger plek is er toch niet? Hoeveel temeer zal onze Hemelse Vader voor ons zorgen als we ons zo aan Hem toevertrouwen. Dan horen we Zijn vaderhart kloppen!

Diaconie

Voedselbank. Voor de maand december kunnen de volgende producten weer ingeleverd worden: Brinta, havermout, crackers, beschuit, Cruesli, aardappelpuree, rookworst, lang houdbare melk. Ook andere lang houdbare producten zijn welkom. Alle gevers hartelijk dank.

Mannenvereniging

Maandag 4 december is er weer mannenvereniging. Aan de beurt is Genesis 14 uit het septembernummer 2023. Inleider is dhr. Piet School. Alle mannen hartelijk welkom!

Activiteiten agenda

Zo. 3 dec. – Zondagsschool
Ma. 4 dec. – Mannenvereniging
Wo. 6 dec. – Belijdeniscatechese, Echo vrouwenkring
Do. 7 dec. – Kerkenraadsvergadering
Vr. 8 dec. – Tienerclub

Collectebonnen

Uitgifte collectebonnen op donderdagavond 7 december in de Wegwijzer!

Verantwoording

Via bezoekbroeder C.H. Baan € 50,00 voor de dankdagcollecte. Talenten: Tinus Spruijtenburg meldt een opbrengst van € 1.000,00 aan oud ijzer.

Ten slotte

Zondag is het de eerste zondag van advent. Daarmee begint het verwachtingsvol uitkijken naar de komst van Koning Jezus. Vol verwachting uitkijken naar het vieren van Zijn komst lang geleden. En vol verwachting uitkijken naar Zijn tweede komst. Dat moet de Heere ons geven. Laten we daar om vragen en zo Zijn Woord lezen en horen verkondigen, in de verwachting dat Hij ons hart warm maakt voor Zijn komst.
Hartelijke groet,
Ds. Speksnijder

Alle Kerkbodeberichten