Live videoverbinding

Collecten van zondag 24 mei 2020

  • 1e rondgang: Kerk en Diaconie
  • 2e rondgang: Stichting Kinderhulp Oekraïne
  • 3e rondgang: GZB-project Care4Malawi
Collecte overmaken via iDeal

Recente diensten

09.30 uur Prop. P.L. van Steenselen te Maasdam
18.30 uur Prop. E. Meijer te Ermelo
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps.135: 1 en Ps. 27: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Wim Stolk.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Stichting Kinderhulp Oekraïne.
Download: Tips voor kinderen (Zondag 24 mei 2020)

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren is de zogenaamde wezenzondag. Deze zondag is bij uitstek geschikt om ons te wijzen op de belofte van de Heere. Gesproken bij Zijn heengaan naar de hemel, terug naar Zijn Vader. Hij bemoedigde zijn volgelingen op een bijzondere manier. Hij beloofde hen dat Hij terug zou komen. Hij spoorde hen ook aan om te bidden. Uit te zien naar de vervulling van deze belofte. En, heel bijzonder, er kwam een gemeente die deed wat hen was gezegd. Volhoudend in het gebed wachtten ze de vervulling van de belofte af. Ze smeekten en hielden aan. Net zolang tot tien dagen na de Hemelvaart de bijzondere uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. Toen was het Pinksterfeest. ‘Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u.’

Onze gedachten gaan in deze bijzondere tijd uit naar gemeenteleden die een kruis te dragen hebben. Achter elke voordeur is er wel iets. Vaak niet bekend bij anderen. Je loopt er immers niet mee te koop. Verdrietige dingen binnen het gezin of in de familie, eenzaamheid of verlies van een dierbare. Het kan zwaar op ons drukken. Eén is er die het ziet. En overal van weet. ‘De Heer nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.’ (Deut. 31: 8)

Aan collectegeld voor de kerk is van 01 mei tot en met 15 mei € 1.043.50 overgemaakt. Vraag van de penningmeester: Wilt u duidelijk aangeven of het collectegeld is of vrijwillige bijdragen.

Opbrengst voor de nieuwe pastorie. Overzicht:
1. Karin van den Dool: Naai- en verstelwerk
2. Nienke Korevaar: Oppassen
3. Liesbeth Kwakernaak en Renske Mourik: Uit onze keuken (bij nader bericht weer open)
4. Anne-Wieke Vermeulen: Letterslingers
5. Klarie Aantjes: Kaartenverkoop
6. Fam. v/d Spek: Inzameling bonnen en zegels
7. Willeke Kielenstijn: Bakken van persoonlijke taarten
8. Fam. Aantjes: Verkoop aardappelen
9. Jaap van Renswoude en Tinus Spruijtenburg: Oude metalen ophalen

Spijt kijkt achterom, angst kijkt in het rond, zorgen kijken naar binnen, maar geloof kijkt omhoog. Afgelopen donderdag vierden we Hemelvaartsdag. Keken we omhoog. Precies zoals de discipelen gedaan hebben. Had het niet fijner geweest als Jezus gewoon op aarde gebleven was? Nee, toch niet. Hij bracht onze zonden aan het kruishout, overwon de macht van de dood en is nu bij Zijn Vader. Hij bidt en pleit voor ons. Om de verbroken relatie te herstellen. En… Hij laat ons niet alleen achter, als wezen. Hij stuurt Zijn Geest om ons te vullen met Zijn liefde. Geloof kijkt omhoog. Jezus is er. Hij wacht en vraagt ons Hem te volgen. Ik ben dankbaar voor wie Hij is, en wat ik van Hem ontvang. U ook?
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen