Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: zaterdag 14 mei 2022

Zondag 15 mei 2022

09.30 uur dr. G. van Zanden te Katwijk (viering HA)
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal (Dankzegging)
Zingen voor de dienst: Ps. 100: 3 en Ps. 116: 10.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Kerk in Actie, de Glind; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.

Tweede collecte

Binnenlandsdiaconaat, de Glind. Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de Avondmaalsviering weer ‘als vanouds’ te houden. Dit betekent dat we ’s morgens weer twee tafels hebben en ’s avonds geen viering maar Dankzegging en Nabetrachting. We blijven wel de kleine bekertjes gebruiken.

Terugblik tentdienst

Dankbaar kijken we terug op een waardevolle tentdienst. Prachtig om met zo velen God te loven en te prijzen! Hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor de collecte. Nadat de onkosten eraf zijn gehaald, is het prachtige bedrag van 630 euro aan stichting kinderhulp Oekraïne gegeven.

Jubileum: ds. en mevr. Jongkind

Vanaf deze plaats willen we onze oud-predikant ds. Jongkind en zijn vrouw van harte feliciteren met hun 40-jarig huwelijksjubileum. Ook willen we hier de kinderen en kleinkinderen bij betrekken. Wij wensen u allen nog een goede tijd toe, maar bovenal Gods zegen voor de toekomst.

Pinkstercampagne 2022 “Vertel”

Zaterdag 21 en vrijdag 27 mei zijn er diverse activiteiten om samen toe te leven naar het Pinksterfeest. Het thema “Vertel” van de GZB, is de rode draad van deze campagne. Alle overige info vind u op het inlegvel bij deze kerkbode of via deze link.

Wegwijzer

Vanaf 17 mei nemen Anita van de Graaf en Alette Hofman samen het beheer van de Wegwijzer over. Wil je gebruik maken van de Wegwijzer voor een vergadering of bijeenkomst voor een kerkelijke activiteit? Of deze huren om iets te vieren? Neem dan contact op via wegwijzer@hervormdbrandwijk.nl of bel/app naar Anita of Alette. Hierbij willen we meteen ook mevr. Sjanie de Bruin bedanken voor al die jaren dat zij tot ieders tevredenheid het beheer voerde over dit gebouw. De diakenen komen nog iets brengen!

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten maart via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 877,76, extra maandelijkse collecte € 241,27 en onderhoudsfonds € 318,55. De biddag-collecte bracht € 3.690,15 op. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand maart in totaal nog € 643,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!

Ten slotte

We wensen u voor komende zondag een gezegende avondmaalsviering toe. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten