09.30 uur prop. H.N. Visser te Sommelsdijk
18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 119: 37 en ’s avonds Ps. 97: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: IZB. Wij bevelen deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: mevr. Marianne Molenaar en Wieke Boele.

Zo. 10 nov. JV
Ma. 11 nov. Mannenvereniging, Belijdeniscatechese
Di. 12 nov. Catechisatie gr. 1-3
Wo. 13 nov. Stemmingsavond nieuwe ambtsdragers, Gemeenteavond beroepingswerk
Do. 14 nov. Gebedsuur
Vr. 15 nov. Familieconcert in de Ger. Kerk, Statiegeldactie World Servant

De elfde van de elfde hoopt de mannenvereniging weer samen te komen. Dhr. Arie v/d Spek neemt ons mee in Jesaja 5. Dit kunt u vinden in het juli/aug. nummer van de Hervormde Vaan.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op D.V. donderdag 14 november. De aanvang is om 20.00 uur. Voorafgaand zullen de gebedspunten op zondagmorgen 10 november na afloop van de dienst aan de gemeenteleden worden meegegeven.

In de vergadering van woensdag 30 okt. heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen gesteld. De namen staan in alfabetische volgorde:
A. In de vacature A.J. van Rees (oud. met bijzondere aandacht voor de jeugd)

 • Herman Hofman
 • Gerard Korevaar
 • B. In de vacature A. J. van Meijeren (ouderling / kerkrentmeester)

 • Herber Bikker
 • Jaap Korevaar
 • C. In de vacature A. de Jong (diaken)

 • Arjan Kortleve
 • Marco Molenaar
 • D. In de vacature B. Korevaar (kerkrentmeester / penningmeester, buiten de kerkenraad)

 • Jan Korevaar
 • Arie v/d Spek
 • Op D.V. woensdag 13 nov. om 19.30 uur wordt de stemmingsavond gehouden. Dit is een besloten vergadering, alleen voor lidmaten. Rond 20.30 uur hopen we de avond af te sluiten. Aansluitend om 20.45 uur starten we een korte gemeenteavond. Deze is toegankelijk voor alle gemeenteleden. Er is één onderwerp: beroepingswerk. Het doel van de kerkenraad is om de gemeente hierin van af het begin mee te nemen.

  De opbrengst van oude metalen over de maand sept. / okt. was € 1060. De zendingsbussen bij de uitgang hebben over de maand oktober € 315,10 opgebracht. Extra maandelijkse collecte voor de kerk van 13-10 was € 387,20; onderhoudsfonds van 29-10 was € 385,85; Maand oktober Diaconie € 328,79; maand oktober Kerk € 986,36. Gift over de bank voor de kerk € 100. Alle gevers hartelijk dank! B. Korevaar.

  De extra collecte is op zondag 10 november voor onze missionaire organisatie IZB. De IZB zorgt voor missionaire toerusting, pioniersplekken en -projecten, zoals wij de gebedsposten en Noorderlicht kennen, Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en nascholing en toerusting van predikanten. Kortom warm aanbevolen. De collecte is bij de uitgang, de zakjes kunnen evt. gebruikt worden om uw (gezinsgift) in te doen.

  Vrijdagavond 15 november komen wij weer bij u langs om statiegeldflessen op te halen voor onze werkvakantie. Spaart u met ons mee? Met vriendelijke groet, De Worldservants groep!

  Er worden weer nieuwe ambtsbroeders gezocht. De Bijbel leert het ons keer op keer: God zoekt geen bekwame mensen, maar maakt mensen bekwaam om te arbeiden en te dienen!
  Hartelijke groet,
  De kerkenraad

  © Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen