Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 23 februari 2024

Zondag 25 februari 2024

09.30 uur ds. H.J. Stoutjesdijk te Dordrecht (Jubileumdienst),
Koffie drinken na de dienst
18.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 2: 7 en 6; Ps. 143: 10.
Organisten: dhr. Roel Pot en mevr. Marianne van der Spek.
Oppas: Arinne van den Dool en Bernice Hofman.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.

Jubileum

Zaterdag 24 febr. is het 50 jaar geleden dat ds. H.J. Stoutjesdijk, op dit moment emerituspredikant te Dordrecht, tot predikant werd bevestigd in de hervormde gemeente van Brandwijk. Hij diende onze gemeente van 24 februari 1974 tot 28 september 1978. Ter gelegenheid van dit jubileum zal hij, in het bijzijn van familie en vrienden, in de morgendienst voorgaan. Na afloop is er koffie drinken in de Wegwijzer en is er gelegenheid de predikant en zijn vrouw de hand te drukken.

Pastoraat

We denken aan onze ds. Speksnijder. Afgelopen zondagmorgen kon hij er bij de avondmaalsviering niet bij zijn wegens ziekte. We bidden hem en zijn gezin Gods nabijheid toe. Moge de Heere hem zegenen en een spoedig herstel geven.

Bijbelkring

Maandag 26 februari hoopt de Bijbelkring weer bij elkaar te komen om na te denken over het thema van dit seizoen: Vrucht van de Geest. Deze avond gaat het over de vrucht van ‘geloof’. Zoals altijd starten we om 20.00 uur in de Wegwijzer en is iedereen van harte welkom!

Agenda

Ma.26 febr. – Bijbelkring
Di.27 febr. – Catechisatie
Wo.28 febr. – Huisbezoeken, Belijdeniscatechisatie, Echo vrouwenkring
Vr.1 maart – Tienerclub

World Servants

Komende zomer hopen Laurens en Lida op werkvakantie te gaan met World Servants. 9 maart bezorgen ze boterkoeken en bolussen voor de Smulactie. Bestellingen kunnen nog doorgegeven worden tot a.s. dinsdag 27 februari. De bestelling doorgeven kan via worldservantsbrandwijk@gmail.com. Zakje Bolussen €4,50; Boterkoek €5,00 of beide producten voor €9,00 Alvast bedankt!

200 jaar kerkgebouw

Ons kerkgebouw werd in 1824 gebouwd. Dit jaar willen we dat op verschillende manieren herdenken. 11 maart werd de eerste steen van het huidige gebouw gelegd. Daarom organiseren we de volgende activiteiten:
– Molenlanden Zingt (24 februari 2024)
– Gemeenteavond (7 maart 2024) over de geschiedenis van de kerk in De Wegwijzer
– Themazondag (10 maart 2024)
Op 8 september 1824 werd de kerk voor het eerst weer in gebruik genomen. In het weekend van 7 en 8 september zullen we daarbij stilstaan rondom de kerk: Een feestelijke middag met foto’s, rondleiding, gezelligheid, foodmarket en allerlei activiteiten. Alle dorpsgenoten, belangstellenden, (oud)gemeenteleden, jong en oud zijn van harte welkom! Dus: zet 7 september in de agenda en zegt het voort!

Molenlanden Zingt

Op zaterdag 24 februari is de kerk open voor “Molenlanden Zingt!”. Op deze avond zingen de aanwezigen bekende liederen uit diverse bundels. Medewerking verleent koor Rejoice uit Ridderkerk. Organist is Jan Peter Teeuw. Peter Overduin presenteert en dirigeert de avond. Kerk open: 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Er is een collecte, de opbrengst van deze avond is voor het Radboud Oncologie Fonds, onderzoek naar darmkanker.

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten januari: voor de kerk uit 1e collecte € 1.180,57, extra maandelijkse collecte € 306,20, algemene middelen € 483,60 en onderhoudsfonds € 314,75. Via diaken Molenaar € 15 voor de diaconie. Via bezoekbroeder Kees Baan € 20 voor de kerk. Via oud. G. Korevaar € 20 en € 100 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!

Ten slotte

Afgelopen zondag was een bewogen dag. Wie kan onbewogen blijven bij het horen en zien van Gods bewogenheid met ons mensen? De Heere spreekt: Dit is Mijn lichaam dat voor u en voor jou verbroken wordt; dit is Mijn bloed dat vergeving en genade schenkt. Mocht u het proeven, dat de Heere goed is? Raakten Zijn woorden uw oor en hart? Het is het geheime werk van de Heilige Geest waardoor woorden van God jongeren en ouderen van binnen tot vernieuwing brengen. Vernieuwing die niet aan de binnenkant blijft, maar zich een uitweg naar buiten zoekt. Geschonken genadeleven werd zondag versterkt bij de tekenen van brood en wijn. En er was plek voor iedereen… Ik zag een Johannes zitten: vol van liefde voor zijn Meester. Ook een Petrus: die gelooft ook in de Heere Jezus, ja zeker, maar heeft nog zoveel te stellen met zijn opvliegende karakter. Aan die zelfde tafel zat ook een Thomas: hij worstelt nog zo met zijn twijfel en zou graag iets meer willen voelen van het geloof. Ik zag ook een Taddeüs zitten. Ja, die valt helemaal niet op, daar hoor je weinig van en neemt zo maar stilletjes zijn plekje in de gemeente in. Wat een verschillende mensen hier in Brandwijk! Maar zij allen aten van dat ene Brood en dronken uit die ene beker want zij zijn allen door die ene Christus verzoend! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten