9.30 uur ds. S.J. van der Vlies te Rotterdam
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.100:3 en 4; en `s avonds Ps.100:1 en 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en mevr. Annemarie Zwart.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor Siriz en de V.B.O.K. Ook deze collecte bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 17 febr. a.s. verzorgen mevr. Jantine Bijkerk en Anna Lisa Hofman de oppas; en op 24 febr. mevr. Leontina Boele, Dorien Korevaar en Joanne korevaar.
Koffie drinken na de dienst: Wij vermelden nu alvast, dat er op 24-2 a.s. weer “koffie drinken na de dienst” is.

De vorige zondag werd de heilige doop bediend aan de kleine Niene Elisabeth Feline Kielenstijn. De tekst van de preek was Dt.9:25-29. Het was voor de ouders, maar ook voor de grootouders, ons kostersechtpaar, een bijzondere gebeurtenis waar we hen nogmaals van harte mee feliciteren!

Mede namens mijn vrouw zeg ik u voor uw reacties t.g.v. mijn verjaardag heel hartelijk dank.

Op D.V. 18 febr. a.s. bespreken wij 2 Tim. 1 met elkaar. Dhr. Gerard Spruijtenburg leidt dat voor ons in.

Op 20 febr. a.s. hopen wij elkaar op de bekende tijd en plaats weer te ontmoeten!

Graag herinneren wij u aan de zendingsavond met ds. Ron van der Spoel van D.V. woensdag 20 febr. a.s. Dat is in de “Wegwijzer” en het begint om 20.00 uur. Om 19.45 uur is er al een kopje koffie. Graag ontmoeten wij u hierbij!

Op bezoek kreeg ik €15,- mee voor de kerk. Verder was er nog een gift van €500,- voor de oudejaarscollecte. Wij zijn er zeer erkentelijk voor.

De a.s. zondagmorgen D.V. zijn wij in Langerak aanwezig bij de doop van onze twee jongste kleinkinderen (Marie Elise Jongkind en Anna Kok). Het maakt ons stil, dat God ons dit geeft. `s Avonds staan wij hier samen stil bij de bede “Uw Koninkrijk kome”, aan de hand van Zondag 48 van de Heidelberger. Ik wens u een gezegende zondag. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen