Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 12 april 2024

Zondag 14 april 2024

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Gen. 17:7 – doopdienst)
18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
Zingen voor de dienst: Ps. 136:11 en Ps. 98:4.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Wim Stolk.
Oppas: Renske Mourik en Tamara Bikker.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen.

Doopdienst

Zondagmorgen zullen Jefta en ook de tweeling Sera en Jade, zoon en dochtertjes van Rhodé van Kleij gedoopt worden. Deze kindertjes zijn ook de kinderen van Ardin aan wie wij in gedachten met liefde terugdenken. I.v.m. de verwachte drukte wordt de Wegwijzer ingericht om de dienst bij te wonen. De kinderoppas wordt verplaatst naar de zolder bij Arie en Els Mourik, Brandwijksedijk 11.

Pastoraat

Een doopdienst kan dubbele gevoelens oproepen. Juist dan kun je de pijn en het verdriet voelen van een partner, kind of kleinkind dat er niet meer is, of omdat je zelf graag kinderen en/of kleinkinderen had ontvangen, maar dat niet is gebeurd. We voelen met je/jullie mee in je/jullie verdriet en pijn vanwege het gemis, de pijn en het verdriet. Vertel de Heere elke keer weer maar eerlijk wat je denkt en voelt. En ‘moge [Hij] onze onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons uit genade een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uw harten vertroosten(!) en u kracht geven in alles wat u doet.‘ (2 Thess. 2:16-17).

Tentdienst

Op zondag 28 april om 14.00 uur wordt er een tentdienst gehouden, georganiseerd door de evangelisatiecommissies van Brandwijk en Molenaarsgraaf. Deze laagdrempelige kerkdienst zal plaatsvinden in de feesttent op het terrein van de firma van Wijgerden, aan de Polderweg-Oost 16 in Molenaarsgraaf. Dit jaar wordt de dienst verzorgd door de lokale predikanten: ds. Van der Knijff, ds. Olde en ds. Speksnijder. Een mooie kans om met hen alle drie kennis te maken. Zij zullen spreken over het thema: Heb je even voor Mij. Luisteren naar mooie muziek of lekker meezingen kan met de band Levenslied. De toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten en voor Compassion. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade en kunt u met elkaar napraten. Jong en oud van harte welkom!

Schoonmaak Wegwijzer

Afgelopen seizoen is er weer veel gebruik gemaakt van de Wegwijzer! Naast de wekelijkse schoonmaak door Daniëlle en Dorien, willen we jullie hulp vragen bij een grote schoonmaak van de Wegwijzer. We hopen op jullie hulp, als je daarvoor in de mogelijkheid bent. Ook mensen die op de ladder durven en met gereedschap uit de weg kunnen zijn welkom. Er zijn twee momenten gepland: maandagavond 15 april van 19-21u en dinsdagmorgen 16 april van 9-11 uur. Wil je het ons laten weten als je komt en op welk moment? Dit kan bij Anita, bij Alette of via de mail (wegwijzer@hervormdbrandwijk.nl).

WC-papier-actie

Wij komen op vrijdagavond 19 april om 19.00 uur langs de deur om WC-rollen te verkopen. Met de opbrengst van deze actie kan de tienerclub komende zomer weer op clubkamp. Heeft u al genoeg WC-papier in huis, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom. Groetjes, de tieners en de leiding.

Financiële verantwoording

Via ouderling G. Korevaar € 50 en tweemaal € 20 voor de kerk. Op de ouderenmiddag bij de Paasviering is tweemaal € 20 ontvangen voor de diaconie.

Ten slotte

Doop. Als er in een toegewijd moslimgezin een baby’tje geboren wordt, dan buigt de vader zich meteen na de geboorte over het kindje heen en fluistert hem of haar in het oor: ‘Allah is God en Mohammed is zijn profeet’. Als er in een vroom Joods-orthodox gezin in Israël een kindje geboren wordt, dan fluistert de vader in het oor van de baby: ‘Luister, Israël: de HEERE, onze God, de HEERE is één’. Mooi toch dat die vaders dat doen, of niet soms? Toen ik dit hoorde, dacht ik: hoe doen christenen dat dan? Wat hebben wij onze kinderen in het oor gefluisterd toen ze net geboren waren? Ik heb dat niet gedaan… Maar weet u, dat hoeft ook helemaal niet. Want het is de Heere Zelf Die de eerste stap zet en Zijn drie-enige Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest op het hoofdje van het kindje legt bij de doop. Dit betekent: ‘Ik heb je ingelijfd, in Mijn verbond. Ik zal er altijd voor je zijn, Ik laat je nooit meer los!’ Mooi en hartverwarmend om dat steeds weer als gemeente te zien en te horen. Ook zondagmorgen weer. Het herinnert ons ook aan onze eigen doop. En die vaders en moeders dan? Als de Heere daarvoor de tijd geeft, kunnen ze hun kinderen dagelijks vertellen over de grote daden des Heeren. Dat hebben ze beloofd! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten