Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  09.30 uur prop. P.J. Lok te Apeldoorn
  18.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren
  Zingen voor de dienst: Ps. 42: 1 en Ps. 42: 3.
  Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en Mevr. Annemarie Zwart.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.

  Download:

  09.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
  18.30 uur prop. P.J. Matze te Lopikerkapel
  Zingen voor de dienst: Ps. 25: 7 en Ps. 25: 6.
  Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds.

   

  Op DV zondag 1 aug. zijn de gemeenteleden van groep 1 welkom en zondag 8 aug. de gemeenteleden van groep 2. Graag uiterlijk donderdag ervoor aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. We vragen u om voor aanmelding alleen dit mailadres en telefoonnummer te gebruiken, zodat de aanmelding ook kan worden verwerkt als iemand anders de lijsten samenstelt.

  Juist in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In onze gemeente zijn dit eerste half jaar ook gemeenteleden overleden. Wij dragen u allen op aan de Heere, onze God. Moge Hij u en allen die bij u horen troosten en sterken. We denken ook aan de zieken in onze gemeente. Niet iedereen wil bij naam genoemd worden in de kerkbode. Weet dat er een biddende gemeente om u heen staat.

  Van 30 juli tot 9 augustus hoopt Naomi naar Enschede te gaan. Daar biedt stichting ‘De Beuk’ hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. De jongeren die met project meegaan, gaan praktisch aan de slag met schilderen, straatwerk aanleggen, tiny houses opknappen en tuin aanleggen. Van 6 – 16 augustus gaan Anna Lisa, Annemarieke, Jurian, Lida, Marleen, Pieternel en Wieke naar Heerlen. In de achterstandswijk Vrieheide wonen veel mensen met een ongezonde levensstijl en is er veel armoede en werkloosheid. Onze jongeren gaan helpen om een buurttuin aan te leggen om zo de onderlinge verbondenheid tussen de buurtbewoners te vergroten en een plek te creëren waar verdraagzaamheid, respect en tolerantie hoog in het vaandel staan. Wij wensen onze jonge mensen een leerzame en gezegende tijd toe.

  Bij de ingang van de kerk ligt weer een stapeltje Waarheidsvrienden. Ze liggen er om mee genomen te worden. Er staat wellicht een artikel in dat u ook interessant vindt om te lezen. En hebt u het uit, geef het door aan een ander.

  Via oud. Verwoert € 15 ontvangen voor de kerk.

  VADER. Als we de Heere aanroepen in gebed, dan kunnen we Hem aanspreken met Vader. Bijvoorbeeld met het welbekende ‘Onze Vader…”. Zelf begin ik vaak met de woorden ‘Trouwe en Almachtige Vader in de hemel…’. Hoe bijzonder is het toch dat we allemaal God onze Vader mogen noemen. In het nieuwe testament lezen we ook de benaming die de Heere Jezus gebruikt: ‘Abba, wat min of meer papa betekent. De woorden komen dan dus in liefde nog wat dichterbij. In Hosea 11 staan ook nog prachtige benamingen van Gods Vaderschap. Over Zijn liefde voor u, voor jou en mij, de liefde voor Israël. Hij leert Efraïm lopen, leidt met zachte hand, laat hen eten. Hij blijft trouw en geeft tweede kansen, neemt verloren dochters en zonen weer terug in huis. Wat is het geweldig mooi om zo’n Vader vol van genade te (leren) kennen. Dat wil toch iedereen? We hopen u zondag in de kerk te ontmoeten. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen