Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 26 november 2021

Zondag 28 november 2021

09.30 uur Prof. Dr. H. v/d Belt te Woudenberg
18.30 uur ds. C. Budding te Goudswaard
Zingen voor de dienst: Ps. 96: 1 en Ps. 89: 9.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Moldavië; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi.

Tweede collecte

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijv. de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan. Een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Kerkbezoek

Voor de morgendienst groep 1 en in de avonddienst groep 2. Binnenkomen via de deur aan de oostzijde. Probeer zoveel mogelijk steeds één bank over te slaan. Geef elkaar de ruimte en bij klachten thuis blijven.

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Onze gedachten zijn ook bij die gezinnen die in quarantaine verblijven. Het zijn weer onzekere tijden met de oplopende besmettingscijfers. We bidden de Heere voor het verplegend personeel, de artsen en doctoren, andere hulpverleners en voor hen die werkzaam zijn in vitale gebieden van onze samenleving. Laten we omzien naar elkaar en boven alles uit deze zaak voortdurend bij de Heere brengen in gebed.

Vrouwenvereniging

Op DV. maandag 29 november is onze verenigingsavond. We behandelen Bijbelstudie nr. 4 vanuit het bijbelstudiekatern. Thema is De Mensenzoon gaat koning worden vanuit Daniel 7: 1-28. Mevr. Ina de Gier leidt dit voor ons in. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen weer van harte welkom!

Zondagsschool – bijdrage Kerstfeest

We hopen dit jaar weer het Kerstfeest met de kinderen van de Zondagsschool te kunnen vieren. Ook de andere kinderen en grote mensen zijn dan natuurlijk van harte welkom. Om de kosten te dekken willen we u om een bijdrage vragen voor het Kerstfeest. In de week van ma. 29-11 t/m za. 4-12 hopen we bij u langs te komen. Maar u kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0320 3700 70 ten name van J.G. Vermeulen onder vermelding van Bijdrage Kerstfeest. Bij voorbaat hartelijk dank. Namens het Zondagsschoolteam.

Voedselbank

De komende weken sparen we de volgende producten: blikjes vis, knakworst, rookworst, thee, limonade. U kunt t/m 15 december weer inleveren bij de kerk of de vaste inleverpunten. We hopen dat u weer mee doet!

Agenda (Deo Volente)

Zo. 28 nov. – Zondagsschool, JV
Ma. 29 nov. – Vrouwenvereniging
Di. 30 nov. – Catechisatie gr. 1-3
Wo. 1 dec. – Echo vrouwenkring
Vr. 3 dec. – Tienerclub

Ten slotte

Vishaak. De discipelen krijgen een belangrijke opdracht: ‘En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken’.(Matth. 4: 19). Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat we een Bijbelstudieavond volgden over ‘evangelisatie’. De vraag die zich op zo’n avond dan onmiddellijk aandient is: hoe kom je in aanraking, in gesprek met mensen die de Heere Jezus nog niet kennen? De predikant die de cursus gaf, had daar iets voor bedacht. Op de rever van zijn jasje droeg hij een speldje in de vorm van een goudkleurig vishaakje. Op de meest gekke plekken werd hij hierop aangesproken: in de lift, in de rij voor de kassa, in de wachtkamer. Meneer, ik zie dat u lid bent van een visclub? Ja, zei de predikant dan, gisteren had ik nog beet. Eén van wel zo’n vijfenzeventig kilo, denk ik. Vragend gingen dan de wenkbrauwen omhoog. Op dat moment kon hij een goed woord van zijn Meester spreken. Hij vertelde dat hij predikant was en dat hij ‘visser van mensen’ was. Dat hij de mensen mocht vertellen dat er een Vader in de hemel is die van de mensen houdt, ook van u! Dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen om zondaren te redden. Het waren vaak onverwachte wonderlijke gesprekken. Nu weten wij allemaal wel dat wij geen mensen kunnen ‘vangen’. Mensen laten zich nu eenmaal niet zo gemakkelijk vangen. Maar als de Heilige Geest gaat werken, kunnen mensenlevens zomaar veranderen. Bent u al gevangen in het LEEFnet van de Heere Jezus? Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten