Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 15 september 2023

Overlijden Piet van Rees

In verband met het overlijden van ons gemeentelid Piet van Rees, delen we u het volgende mee.

Gelegenheid tot condoleance
Donderdag 21 september van 19.30 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw De Rank, Kerkepad 1 in Molenaarsgraaf.

Afscheidsdienst
Vrijdag 22 augustus om 13:30 uur wordt er een afscheidsdienst gehouden in De Rank. Aansluitend vindt de begrafenis plaats aan de Kerkweg in Brandwijk. Na afloop is er ook nog een mogelijkheid tot condoleren in het verenigingsgebouw.

Zondag 17 september 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (1 Sam. 2, viering HA)
18.30 uur ds. M. Klaassen te Barneveld (dankzegging HA)
Zingen voor de dienst: Ps. 32:6 en Ps. 1:4.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Oppas: Lida Mourik en Naomi Schreuders.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente; Busjescollecte: GZB-project in de Filipijnen.

Opening winterwerk

We mogen terugzien op een mooie week. Op zondagmorgen de startdienst gevolgd door de preekbespreking, op zaterdagavond de food market waar heel veel gemeenteleden aanwezig waren, de ouderenmiddag, kids obstacle run, de spellen voor jong en oud, vrouwenactiviteit met koken. Heerlijk om zo met elkaar bezig te zijn. We zijn de Heere dankbaar voor de mooie ontmoetingen die zo mochten plaatsvinden. Ook een bemoediging om zo het winterseizoen weer in te gaan. Schouder aan schouder, niet in eigen kracht maar onder de leiding en zegen van onze hemelse Vader. Dank aan de commissie die dit alles zo voortreffelijk heeft voorbereid en allen die hen daarbij geholpen hebben.

Jarig

Op 21 sept. hoopt br. Arie Muilwijk de leeftijd van 89 jaar te bereiken. De laatste jaren van zijn leven staan in het teken van de zorg voor zijn vrouw Dinie. Hij doet dit met heel veel liefde. We wensen dit echtpaar Gods zegen toe. En een hartelijke felicitatie van onze gemeente.

200 jaar kerkgebouw

Ons kerkgebouw is in de loop van de eeuwen verschillende keren opnieuw gebouwd. Bijna 200 jaar geleden, op 11 maart 1824, werd de eerste steen van ons huidige gebouw gelegd. In de westgevel boven de deuren zijn 2 stenen te zien ter herinnering aan deze eerste steenlegging. Op 8 september 1824 werd onze “oefenschool van geloof, hoop en liefde” in gebruik genomen. In het komende jaar willen we als gemeente op verschillende manieren stilstaan bij dit jubileum. We denken aan activiteiten op de monumentendag in het weekend van 7 en 8 september 2024, maar ook rond 11 maart 2024 zouden we al activiteiten kunnen doen. Grote en kleine ideeën zijn van harte welkom bij Ad van Rees, Cees Baan en Jonette Korevaar.

Diaconaal project voedselbank

De voedselbank Sliedrecht heeft ons een brief gestuurd. Zij schrijven ons iedere keer weer blij en verrast te zijn wanneer zij onze boodschappenkratten binnen krijgen en uitpakken. Heel veel gezinnen zijn hiermee geholpen. Hun dank is groot voor dit bijzondere medeleven. Zij doen aan ons ook een dringende oproep om deze diaconale inzameling van voedsel te blijven steunen. Reden daarvoor is dat de vraag naar producten per 1 okt. erg toeneemt, en dat supermarkten steeds krapper inkopen zodat ze minder restproducten over houden en dus minder weg gaan geven. Voor verse producten benaderen ze nieuwe bedrijven. Ook zullen er elke week meer producten uit het magazijn in de pakketten gaan. Ook een punt van zorg is dat de prijs van boodschappen in de winkels blijft stijgen. Daarom vragen zij of wij hen, indien mogelijk, willen blijven steunen zodat zij iedere week een mooi en goed samengesteld pakket kunnen aanbieden aan wie dat nodig heeft.

Kerkschoonmaak

De Heere stelde Salomo hoge eisen toen hij het huis van de Heere mocht bouwen. Daarom moeten wij ook zorgvuldig omgaan met onze kerk, ook een huis van God. Een jaarlijkse grote schoonmaak hoort daarbij. Met vreugde en eensgezindheid is dat werk afgelopen week gedaan. We willen alle helpers en helpsters hartelijk danken. Het is een liefdedienst aan de Heere.

Solidariteitskas

In het najaar wordt jaarlijks bij de belijdende lidmaten de bijdrage opgehaald voor de Solidariteitskas. Deze is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Een deel van de bijdrage wordt afgedragen aan de PKN, het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. De belijdende lidmaten ontvangen komende week een brief met de vraag om het geld per bank over te maken. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Met een hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters

Verjaringsfonds

Br. Gert-Jan Vermeulen meldt ons een opbrengst van € 813,70 over de maanden juli en augustus. Alle gevers hartelijk dank!

Giften

Op de ouderenmiddag is 2x 10 euro binnengekomen.

Ten slotte

Zondag staat er brood en wijn klaar. Dat staat klaar voor iedereen die tekortschiet in het vertrouwen op de Heere en in het liefhebben van God en de naaste, en die daarom de Heere Jezus nodig heeft gekregen. Je moet daarom niet naar jezelf en je eigen zonden en onwaardigheid blijven kijken. Ook is het niet bepalend hoe je voorbereiding was. Met het Heilig Avondmaal richt de Heere onze blik op Jezus en Zíjn volkomen offer. Jezus heeft voor jou zondige mens het voorrecht verworven om te mogen eten en drinken van brood en wijn, en zo te gedenken en te proeven dat de Heere God je vanwege de Heere Jezus vergeeft én jou Jezus’ gerechtigheid heeft toegerekend. Dan kijkt Hij naar je alsof jijzelf in eigen persoon voor al je zonden betaald had en alles gedaan hebt wat Hij je gebiedt. Ofwel: alsof jij gedaan hebt wat de Heere Jezus (in jouw plaats) gedaan heeft. Als je dit gelooft en dit wonder van genade nodig hebt gekregen dan hoor je aan Zijn tafel, hoe vertwijfeld of aangevochten je ook bent. Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder

Alle Kerkbodeberichten