Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 17 maart 2023

Zondag 19 maart 2023 (5de lijdenszondag)

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Goudriaan
18.30 uur ds. J. Speksnijder
Zingen voor de dienst: Ps. 31: 11 en morgenzang Gez. 9 : 5.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en mevr. Marianne v/d Spek.
Oppasrooster: Maartje den Besten en Bernice Hofman.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.

Zingen na de dienst

Volgende week zondagmorgen 26 maart is er weer zingen na de dienst. U blijft toch ook?

Een hand vol koren

Velen van u zullen direct aan het GZB-boekje denken wat dagelijks op tafel komt. Maar daar gaat het nu even niet om. Wel dat er elke zondag opnieuw handen vol koren met de blijde Boodschap uitgezaaid wordt over ons en de mensen om ons heen. Het is een opdracht van de Heere Jezus. Dat kan thuis, in de kerk, op school, tijdens de vakantiebijbelclub, op de zondagsschool en noem maar op. Hij, de Zoon des mensen, is het Die het goede zaad zaait waar Hij wil. We bidden dat het zaad niet verstikt wordt door het onkruid. Nu, na bevestiging en intrede, neemt ds. Speksnijder zijn taak in onze gemeente ter hand. We bidden hem toe dat hij met al zijn kracht, met gulle hand en met de zegen van de Heere, het zaad van het evangelie in de gemeente mag uitstrooien. Dat mag hij doen in de wetenschap dat de Heere de wasdom zal geven. Hij zorgt er dan voor dat een handvol koren uit zal groeien tot een rijke oogst.
Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.

Terugblik

Afgelopen zondag was voor ons en voor de gemeente een mooie en bijzondere dag. We kijken daar met veel vreugde op terug. Dat Gods genade ook uw/jouw kracht en vreugde zal zijn, elke dag weer. De hartelijke groeten van mij en mijn vrouw. Ds. Speksnijder

Werkschema

Omdat onze nieuwe predikant voor 80% aan onze gemeente is verbonden, heeft hij recht op een extra vrije dag. Fam. Speksnijder heeft gekozen voor de maandag. Die dag zijn ze misschien wel thuis, maar niet bereikbaar. We willen de gemeente dringend vragen dit te respecteren. Voor noodgevallen kunt u altijd terecht bij de scriba en/of uw wijkouderling.

Consulent

Afgelopen donderdagavond hebben we tijdens onze kerkenraadsvergadering afscheid mogen nemen van onze consulent ds. Van der Veen uit Sliedrecht. Bijna vier jaar lang heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Hij heeft ons begeleid bij het beroepingswerk, twee jaren belijdeniscatechisatie gegeven, crisispastoraat gedaan, meditaties gehouden op de ouderenmiddagen en opening / afsluiting winterwerk etc. Hij hoorde er eigenlijk gewoon bij. We hebben hem en zijn vrouw leren kennen als heel betrokken mensen. Eerlijk, spontaan, wijs en vol van geloof in de Heere en gaarne bereid dit geloof te delen met anderen. Als je er als kerkenraad opeens alleen voor komt te staan, dan is het altijd fijn dat je op iemand terug kan vallen. Eigenlijk hebben we er nooit alleen voor gestaan… want we hebben al die jaren Gods leiding in onze gemeente gevoeld en ervaren. Het zijn ook goede jaren geweest. Maar voor heel praktische zaken is het fijn om ruggespraak te kunnen houden met een ervaren predikant. Namens onze gemeente willen we ds. en mevr. Van der Veen hartelijk danken voor al het werk en voor de mooie momenten van ontmoeting. Gods zegen toegewenst voor al die andere dingen die jullie nog doen in Gods koninkrijk.

Bijbelkring

Maandag 20 maart is het de laatste keer van dit seizoen dat we als Bijbelkring samenkomen. We behandelen eerst hoofdstuk 8 van het boekje. Daarna zullen we het seizoen ontspannen afsluiten met een hapje en drankje. Van harte welkom vanaf 19.45 uur in de Wegwijzer! Hartelijke groet, Reineth en André.

Diaconie

Opbrengst collecte aardbeving Syrië en Turkije € 4085. De jaarrekening 2022 ligt van 20 t/m 24 maart ter inzage bij diaken Gerard Koorevaar.

Agenda (Deo Volente)

Zo. 19 maart – Zondagsschool, Jeugdvereniging
Ma. 20 maart – Bijbelkring
Di. 21 maart – Catechisatie gr. 1, 2 en 3
Wo. 22 maart – Huisbezoeken, Echo vrouwenkring
Vr. 24 maart – Tienerclub

Ten slotte

En dat was het dan. Ruim drie-en-een-half jaar heeft de kerkenraad de kerkbode mogen schrijven. En dat was altijd weer een hele klus. Heb ik de kopij ontvangen van de verschillende clubs, ben ik bij het pastoraat niemand vergeten, klopt de agenda, zijn de data correct, zijn de financiën verantwoord, heb ik niet teveel woorden geschreven? Vooral dat laatste was een dingetje. Want als het stukje te groot is, word je gestraft. Krijg je een boete. En dat is zeer regelmatig gebeurd. De redactie van de kerkbode is streng, maar rechtvaardig. Zoveel letters te veel, is zoveel centen boete. Gelukkig hebben we een coulante penningmeester. Gewoon doorgaan, was Jan zijn advies. Toch hebben we het altijd met vreugde mogen doen. We hebben ook veel positieve reacties mogen horen in de loop der jaren. En nu is het de beurt aan onze nieuwe predikant. We dragen het stokje over. Alle kopij mag vanaf nu naar dominee@hervormdbrandwijk.nl In vakantietijd staan we weer gereed om in te vallen. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten