Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  09.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
  18.30 uur ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel
  De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
  Zingen voor de dienst: Ps. 25: 7 en Ps. 25: 4.
  Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Geert Ouweneel.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

  Voor me ligt de trouwkaart van Marien Spelt & Anne Mourik. Zij gaan trouwen op D.V. 11 sept. 2020. Zij geven elkaar om 12.00 uur het ja-woord in de schaapskooi te Ottoland. Gods zegen over hun huwelijk willen ze vragen in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers. De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door ds. M.A. van den Berg. Het huwelijksfeest vindt plaats vanaf 20.30 uur in de Til te Giessenburg. Namens onze gemeente willen we hen graag gelukwensen met deze grote dag en stap in hun leven. In onze felicitaties betrekken we ook de ouders, grootouders en verdere familie. Als we trouwen staan we samen aan het begin van een nieuwe en onbekende toekomst. Vanaf onze trouwdag trekken we samen als man en vrouw verder op de huwelijksweg. Een bekend lied zegt: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand’. Wij weten niet wat de toekomst brengt en kunnen geen dag vooruit zien. Maar het voornaamste is niet wat de toekomst brengt, maar dat de Heere meegaat. Mozes vraagt in Exodus 33: 15: ‘Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet optrekken’. Zonder de Heere en Zijn zegen kunnen we niet. We zijn – ook in ons huwelijk – helemaal op de Heere aangewezen. Dat betekent een aanhankelijk en afhankelijk leven dichtbij Hem Die alles leidt en bestuurt. Wanneer de Heere onze Gids en Leidsman is, zal het ons aan niets ontbreken. Marien en Anne, ken de Heere in al jullie wegen en verwacht het samen van Hem alleen. Een onvergetelijke trouwdag toegewenst en Gods zegen voor de toekomst.

  Voor de diensten van 16 aug. zijn de gemeenteleden van groep 3 van harte welkom om de dienst in de kerk bij te wonen. Dit zijn de gemeenteleden wonende aan de Gijbelandsedijk 1 t/m 66, de Kerkweg en alle straten van de Brandwijkse nieuwbouw. Graag uiterlijk donderdagavond 13 aug. per email aanmelden voor de morgendienst en/of de avonddienst. Dit kan via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

  Via oud. H.N. Aantjes € 20 ontvangen voor de kerk. Via mevr. Pieta de Jong € 20 voor de kerk; Een gift van € 50 ook voor de kerk.

  Volharden is nu zo nodig. We zien steeds meer voorbeelden van mensen die het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Gezellig dicht bij elkaar zitten en staan. Het is zo menselijk en begrijpelijk. Het is in het geestelijk leven net zo: eventjes volhouden met Bijbellezen en bidden lukt ons vaak wel. Maar algauw verslapt onze aandacht. Niet voor niets zeggen we dat volharding ook een vrucht is van de Heilige Geest. Laat het ons verlangen en gebed zijn om zoveel mogelijk het kerkbezoek weer op te pakken en onder het Woord te zijn. Van de eerste gemeente in Hand. 2 wordt gezegd:’ Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen’. Laat het ons tot voorbeeld zijn.
  Hartelijke groet,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen