Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Hervormde Gemeente Brandwijk

Uit de Kerkbode

Laatste update: vrijdag 24 mei 2024

Zondag 26 mei 2024 (zondag v/d vervolgde christenen)

09.30 uur ds. E. van Wijk te Heukelum (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. J. Speksnijder (zondag 10)
Zingen voor de dienst: Ps. 86:9, Ps. 56:6.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Roel Pot.
Oppas: Arinne en Wiltiene van den Dool.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen.

Maaltijden

Om de fam. Snijder zoveel mogelijk te ondersteunen, willen we een groep samenstellen van mensen die om de beurt een maaltijd bezorgen bij de familie Snijder. Dit wordt gecoördineerd door Marianne School. Bij haar kunt u zich aanmelden. Doet u ook mee?

Bedankje

Van de fam. Talsma kregen we het volgende bericht: ’Uit Brandwijk mochten wij vele blijken van meeleven ontvangen na het overlijden van onze lieve vader en schoonvader, onze opa Aaldert Talsma. De persoonlijke woorden en goede herinneringen aan de mooie tijd in Brandwijk hebben ons als familie heel erg goed gedaan. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken’. Familie Talsma.

Ingekomen

Een hartelijk welkom voor de familie Verloop-den Hartog uit Sliedrecht. Huib en Linda hebben met hun kinderen Lars), Tom, Noa en Jefta een mooi plekje gevonden langs de Graafstroom. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen in Brandwijk. Al verschillende keren hebben we jullie mogen ontmoeten in de kerk. Als gemeente zijn we altijd verheugd als nieuwe gezinnen zich bij onze gemeente aansluiten. We wensen jullie Gods zegen toe in je nieuwe gemeente en je nieuwe huis.

Huwelijksjubileum: Henk en Mieke Kortlever

Een hartelijke felicitatie aan ons kostersechtpaar Henk en Mieke Kortlever. Zaterdag 25 mei hopen ze te gedenken dat ze 40 jaar geleden elkaar het ja-woord hebben gegeven. Wat een zegen dat je dat met kinderen en kleinkinderen mag vieren. Bovenal dank aan de Heere God Die jullie dit gegeven heeft. Al die jaren was Hij erbij. Bij de mooie dingen maar ook bij de verdrietige dingen van het leven. Henk en Mieke nemen een bijzondere plek in onze gemeente in. Altijd als eerste aanwezig in de kerk en (bijna) altijd als laatste weg. Vriendelijk en nodigend naar de gemeenteleden. En alles is altijd prima geregeld. Niets wordt over het hoofd gezien. ‘Gewone’ gemeenteleden zien en weten vaak niet wat een koster allemaal doet. Hartelijk dank daarvoor! Als gemeente wensen we jullie een mooie dag toe maar bovenal Gods rijke zegen voor de toekomst.

Gebedskaartje

Het is voor de vervolgde kerk van levensbelang dat wij voor hen bidden! Daarom ontvangt ieder huisadres zondag na de kerkdienst, bij de uitgang een kaartje met daarop een land uit de ranglijst Christenvervolging van Open Doors. In deze landen worden de christenen zwaar vervolgd. We willen u/jou vragen om regelmatig voor dit land te bidden. Wat mooi als we zo als gemeente van Brandwijk, de vervolgde christenen in Gods Handen mogen leggen. Wilt u/jij ook een gebedskaartje, maar bent u niet in de kerk, neem dan contact op met Alette Hofman of Marisca Bikker.

Open Doors Nacht van Gebed

Bid 31 mei op 1 juni mee voor vervolgde christenen. “Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” – Anne van der Bijl. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in de Wegwijzer te Brandwijk. De Nacht begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Elk half uur horen en zien we een verhaal uit onder meer Noord-Korea, India, Nepal en Vietnam en bidden we met elkaar. Van harte welkom om aan te schuiven op de tijd die bij je past! Neem voor vragen contact op met Marisca Bikker.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand april is € 203,40.

Kerkrentmeesters

Komende week worden de brieven van de vrijwillige bijdrage weer bezorgd.

Ten slotte

Eén miljoen Bijbels in één nacht aan land brengen aan de Chinese kust. Kun je het je voorstellen? Het gebeurde in juni 1981 tijdens Project Parel. De kerk in China heeft om een miljoen ‘stuks brood’ gevraagd. De kerk groeit en de behoefte naar Gods Woord is enorm. De christenen willen de Bijbels ook zo snel mogelijk ontvangen. Maar die belangrijke boeken het land in krijgen, is een grote uitdaging. In China is tenslotte alleen het Rode Boekje toegestaan, met daarin uitspraken van de toenmalige communistische leider Mao Zedong. De Bijbel is er een verboden boek. Het idee ontstaat om de Bijbels per schip binnen te halen, maar dat kan niet in een reguliere haven. Niemand mag immers weten van het lossen van die kostbare lading. Open Doors koopt daarom een sleepboot, genaamd Michael. Er wordt een speciale platbodem gemaakt die alle Bijbels kan dragen. De kapitein laat de platbodem zinken bij het strand van Swatow. De Bijbels zijn verpakt in plastic. Nadat de pakketten zijn gelost, drijven ze richting het strand en worden ze binnengehaald door een groep medewerkers die van deze bijzondere onderneming op de hoogte is. Op het strand staan fietsen, brommers, bussen en vrachtwagens klaar, door Open Doors gefinancierd. Het is er een komen en gaan van koeriers die de Bijbels verder het land in zullen brengen. De operatie is zo geheim, dat zelfs partners van medewerkers niet weten waar hun geliefde is. Sommigen zijn maandenlang van huis om dit project te laten slagen. Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine noemt Project Parel de meest gedurfde onderneming die tot dan toe is gedaan op het gebied van zending. ‘Ik ben blij dat wij er deel van uit mochten maken’, zegt Anne van der Bijl over dit bijzondere project. ‘Wij deden het, maar we deden het in Jezus’ naam.’ Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Alle Kerkbodeberichten