Live videoverbinding

Collecten

  Collecte overmaken via iDeal

  Recente diensten

  09.30 uur Prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk
  18.30 uur Ds. J. Blom te Ridderkerk
  De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
  Zingen voor de dienst: Ps. 95: 4 en Ps. 75: 4.
  Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
  Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. Voor de thuisluisteraars: de app of u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL14 RABO 0342759779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.

  Vanwege de herfstvakantie zijn er weer downloads:

  Komende donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond in verband met het beroepingswerk. De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen. Omdat we een kleine gemeente zijn, moeten belijdende leden instemmen met dat voornemen.
  Op uitdrukkelijk aanraden van onze consulent ds. Van der Veen wordt de naam van degene op wie we een beroep willen uitbrengen pas op de gemeenteavond bekend gemaakt. Dit in verband met privacy.

  De kerkenraad nodigt u daarom nadrukkelijk uit om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Op die avond wordt alle beschikbare informatie met u gedeeld, zodat u een afweging kunt maken. Lukt het écht niet om te komen, dan is er op basis van de plaatselijke regeling ook gelegenheid om met één volmacht te laten stemmen. Machtigingsformulieren zijn af te halen bij de scriba. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor deze avond, dan kan dat nog tot dinsdagochtend 9:00 bij de scriba. Tweederde van de aanwezige belijdende lidmaten moet het eens zijn met het voornemen van de kerkenraad om het beroep uit te brengen.

  Praktische invulling: In verband met de verscherpte coronamaatregelen zullen we drie bijeenkomsten houden die avond. De eerste begint om 19.00 uur; de tweede om 20.00 uur en de derde om 21.00 uur. U meldt zich bij aankomst in de Wegwijzer en daar krijgt u een stembiljet en vervolgens krijgt u een plek in de kerk.

  Omdat het beroepingswerk iets van de gehele gemeente is, nodigen we ook niet belijdende lidmaten uit om aanwezig te zijn bij de vergadering. Dit is dus anders dan wat gemeld is in de kerkbode. U mag dan niet stemmen, maar kunt wel de informatie over de hopelijk toekomstige predikant mee beluisteren. Meldt u zich hiervoor aan bij de scriba, dat kan ook tot dinsdagochtend 9:00 uur. Een ieder die zich opgegeven heeft, krijgt woensdag van de scriba bericht bij welke bijeenkomst hij/zij verwacht wordt.
  Aan het einde van de avond is er een live videomoment en uitzending via de kerkradio, zo rond 22:15 uur. Dan wordt aan de hele gemeente bekend gemaakt wat de uitslag van de stemming is en sluiten we de avond af. U vindt de link naar dit live videomoment via de website van de kerk. Het moment zal tot de volgende ochtend 10:00 uur terug te kijken zijn.

  Mocht u verder nog vragen hebben over de gang van zaken, neemt u dan contact op met Herman Hofman of Henk Aantjes.

  Deze zondag worden de gemeenteleden van de Gijbelandsedijk, Damseweg en de ’ouwe’ nieuwbouw verwacht. Opgeven kan tot donderdag 22 okt. via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

  D.V. zaterdag 24 oktober is er vanaf 18.00 uur weer een kindermoment. Via de site van de kerk kunt u meekijken.

  Graag hadden we op donderdagavond 29 okt. een gemeenteavond over het beroepingswerk willen houden. Maar door de verscherpte coronamaatregelen en het beperkt aantal mensen dat daardoor aanwezig kan zijn, wordt het een lidmatenavond. Dus alleen de belijdende leden kunnen aanwezig zijn. Verdere details horen we bij de afkondigingen. Graag wel tijdig aanmelden. Dit kan bij de scriba scriba@hervormdbrandwijk.nl

  Aanstaande maandagavond hopen we weer bij elkaar te komen. Aan de beurt is dhr. Arjan Kortleve. Onderwerp: 1 Joh. 1/2 uit het mei/juni nummer van 2020.

  Komende woensdag hoopt de echokring weer bij elkaar te komen. Uit het nieuwe boekje ‘In gesprek’ willen we het eerste hoofdstuk bestuderen. Welkom allemaal.

  Het catechese busje van het seizoen 2019-2020 heeft € 211,35 opgebracht voor de GZB. Collecte Messias Belijdende Joden (4 okt.) € 149,45. Bij de diaconie binnen gekomen € 10 voor Lichtspoor. Talenten: aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200.

  D.V. zaterdag 24 oktober is het voor Kees en Jannie van den Dool een bijzondere dag. Zij mogen dan gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Reden tot dankbaarheid. Vanaf deze plaats willen wij hen graag van harte feliciteren. In onze gelukwens betrekken we ook hun kinderen Ilse, Martijn en Leanne met hun partners en natuurlijk de zes kleinkinderen. Begonnen in Leerbroek en nu alweer ruim twintig jaar op ‘den Braankse donck’. Kees inmiddels gepensioneerd, maar nog volop aan de klus en Jannie nog steeds werkzaam in de zorg. Hij gaf kracht van dag tot dag. Het is enkel genade als we deze mijlpaal mogen bereiken. De trouw van de Heere is groot geweest. Wie zou deze God dan niet eerbiedig prijzen? Wanneer Gods Woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad, dan kunnen we verder. Het oog en het hart op Hem gericht. Hoewel de viering in deze coronatijd wat anders zal zijn, wensen we hen een onvergetelijke dag toe en de leiding van Gods Geest op hun verdere levensweg.

  Zo. 25 okt. JV
  Ma. 26 okt. Mannenvereniging
  Di. 27 okt. Catechisatie gr. 1-3
  Wo. 28 okt. Kerkenraadsvergadering, Echokring
  Do. 29 okt. Gemeenteavond
  Vr. 30 okt. Tienerclub

  ‘KIJK OOK EENS NAAR BOVEN’. De ouderen onder ons kennen hem nog wel. Hij sprak wel eens in de ‘Boerenklaas’ tijdens een evangelisatieavond. Ik bedoel wijlen ds. J.J. Poort. Hij schreef eens een boekje met de titel: ‘Kijk eens naar Boven”. Dit is zijn openingsverhaal: Kijk eens naar boven! Dat stond te lezen op het onderste plankje van het apothekerskastje van de dokter in het dorp. Bij de voordeur, links van de stoep. Dan hoefde niet iedereen die z’n medicijnen kwam halen, aan te bellen –’t stond klaar – zoiets kan in een dorp. Dat kastje – je kon het zelf opendoen – had glazen deurtjes en twee plankjes waarop de flesjes, capsules, tubes en potjes medicijnen stonden. Aangezien het vrij hoog opgehangen was, keek menigeen alleen maar naar het onderste plankje en vergat bij het bovenste plankje te zoeken. Vandaar dat de dokter er met een punaise een briefje had opgeprikt: Kijk ook eens naar boven! Al jaren woon ik niet meer in dat dorp, maar op de vreemdste momenten komt me dat briefje weer voor de geest. Alleen… anders, zinvoller. Boven staat al jaren met een hoofdletter. Kijk ook eens naar Boven. Niet alleen opzij – naar de mensen om je heen die het allemaal beter weten. Niet alleen maar terug – naar je verleden – met spijt en wroeging misschien. Niet alleen maar vooruit – je weet toch niet hoe het allemaal verder zal gaan. Maar kijk óók eens naar Boven! Vergeet dat niet! Biddend naar Boven, dankend naar Boven, vertrouwend naar Boven. Want er is ook een Hemels medicijn!
  Een hartelijke groet,
  De kerkenraad

  © Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen