Ga naar de inhoud

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Talenten: sokken breien mevr. Aanen € 30. Collecte-opbrengsten september via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 954,16, extra maandelijkse collecte € 307,40, algemene middelen € 319,18 en onderhoudsfonds € 327,75. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand september nog € 197 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening.
Alle gevers hartelijk dank!