De collecte voor de H.G.J.B. heeft €328,75 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte op de paasavond heeft €161,60 opgebracht voor de zending in Malawi. Vanaf de komende zomer zijn ook de zendingsbussen in de kerk voor dit doel bestemd. Het was mooi om over het werk van Gert en Rieneke hen te horen vertellen. U kunt hen volgen via ”www.gzb.nl” onder het hoofdje “GZB/projecten-werkvelden/zendingswerkers”.

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor noodhulp aan Zuidelijk Afrika heeft (inclusief enige giften per bank) €1571,- opgebracht. De diaconie rondt dat af op €1650,-. Wij noemen u de diverse collecten vanaf 3-3 jl. met de opbrengst: extra maand. collecte €362,90; biddag (met nagiften) €3670,35; onderhoudsfonds €364,20 en AM €254,45. De maand. telling bedroeg over maart €1103,64 voor de kerk en €367,87 voor de diaconie. Via de bank ontvingen wij €50,- en €750,- voor de kerk en voor hetzelfde doel ook een gift van €3000,-. Wij zeggen u voor de liefde die daar achter zit hartelijk dank!

Via oud. H.N. Aantjes ontvingen wij €200,- voor de kerk. Zelf kreeg ik op bezoek €20,- mee voor de kerk. De collecte voor “Cuba” heeft geen €215,95, maar €307,05 opgebracht. Het catechisatiebusje bracht €208,40 op voor de G.Z.B. Wij zeggen u en jullie hiervoor hartelijk dank.

Op bezoek kreeg ik €50,- mee voor de kerk. De uitgangsbussen bevatten over april €310,28 voor het project “Pioniersposten/gebedsplekken” van de I.Z.B. De collecte voor “Cuba” heeft €215,95 opgebracht. Wij zeggen u hartelijk dank.

De “tafelcollecte” voor “Woord en Daad” heeft €423,75 opgebracht. Wij danken u daar hartelijk voor.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen