Van br. Jaap Korevaar kregen we door dat de opbrengst voor het verjaringsfonds over de maanden maart en april € 445,10 bedraagt. Opbrengsten diaconie: SDOK € 72,25; Avondmaalcollecte adoptiekinderen Woord en Daad € 400,70.

Gift via J. Korevaar € 35 voor de kerk. Talenten: opbrengst aardappelverkoop € 200.

Collecteopbrengsten april via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 864,19, extra maandelijkse collecte € 391,50, algemene middelen € 104,20 en onderhoudsfonds € 181,90. Hiernaast is door de kerkrentmeesters in april in totaal nog € 601,00 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!

De jaarrekening 2020 ligt van D.V. 24 t/m 28 mei ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Talenten: opbrengst aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200. Ontvangen via oud. A. Mourik € 10 en via oud. J. den Besten € 25 voor de kerk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen