Ga naar de inhoud

Categorie: Verantwoording

Verjaringsfonds

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand mei is € 194,39.…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten april: voor de kerk uit 1e collecte € 1.005,49, extra maandelijkse collecte € 327,10, algemene middelen € 762,72 en onderhoudsfonds € 349,70. Alle gevers hartelijk dank!…

Verantwoording

Via bezoekbroeder Kees Baan 50,- euro voor de kerk. Het oud ijzer-team (Tinus, Baltus en Hans) meldt een opbrengst van 1500,- euro. Alle gevers hartelijk dank!…

Verantwoording

Via ouderling A. Mourik € 50 voor de kerk. Talenten: aardappelverkoop € 200 voor de kerk.…

Zendingscommissie

De IZB-collecte van 24 maart jl. heeft het mooie bedrag van € 299,95 opgebracht. Namens de zendingscommissie hartelijk dank voor uw gaven.…

Paasavond

De paascollecte van de vrouwen/mannenvereniging heeft het mooie bedrag van 200.00 euro opgebracht! Het bedrag is overgemaakt naar Friedensstimme.…

Verjaringsfonds

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maanden februari en maart is € 412,57. Alle pas-jarigen hartelijk dank!…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten maart: voor de kerk uit 1e collecte € 1.366,85, extra maandelijkse collecte € 295,25, algemene middelen € 438,77 en onderhoudsfonds € 162,32. De biddagcollecte heeft € 4.027,21 opgebracht. Via bezoekbroeder Jaap den Besten € 20 voor de kerk. Alle …

Legaat

Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een legaat van € 5000 mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.…