Via ouderling H.N. Aantjes € 20 voor de kerk.

Ontvangen: 1 jan. Algemene Middelen € 87,60; 26 jan. Alg. Middelen € 386,35; 5 jan. Extra maandelijkse collecte kerk € 378,50; 19 jan. Onderhoudsfonds € 344,95. Maand januari Kerk: € 1110,30; maand januari Diaconie: € 370,10. De opbrengst van de collecte van 2 febr. voor Project 1027 Medische zorg Noord India heeft € 381,45 opgebracht. Allen hartelijk dank!

Via br. A. Mourik ontvangen € 10 voor de kerk. Opbrengst oud ijzer van dhr. van Renswoude en dhr. Spruijtenburg € 1050. Via bezoekbroeder A.J.C. Kortleve € 10 ontvangen voor de kerk. Gift voor de pastorie € 50 en via de bank € 150 voor de kerk. De collectebussen bij de uitgang over de maand januari hebben € 269,15 opgebracht. Hartelijk dank!

Met dankbaarheid verantwoorden we de volgende giften: € 200 voor de consistorie 2019 en € 200 voor de pastorie 2020. Via bezoekbroeder C.H. Baan € 50 voor de kerk. Opbrengst verjaringsfonds nov./dec. € 583,30

De collecte van zo 12 jan. voor de Wegwijzer heeft € 359,40 opgebracht. Nagiften oudejaarscollecte: € 50 en € 100; Giften onderhoudsfonds: € 50 en € 1000. Opbrengst talenten t.b.v. de consistorie: aardappelverkoop € 200.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen