De diaconale collecte van zondag 29 september: € 340,95 bestemd voor project 1027 Turkije; hulp aan vluchtelingkinderen met een beperking. De zendingsbussen aan de uitgang voor de GZB hebben over de maand september € 379,85 opgebracht. De collecte van zo 6 oktober heeft € 347,25 opgebracht. Dit is voor Kerk en Israël. 1 sept. extra collecte voor de kerk: € 353,72; 8 sept. onderhoudsfonds € 336,62; 22 sept. algemene middelen € 333,80; hele maand sept. diaconie € 399,98; hele maand sept. voor de kerk € 1199,94. Solidariteitskas € 1250; Extra gift consistorie contant € 10; via de bank € 100 en € 200; via de bank voor de kerk € 50. Alle gevers hartelijk dank!

Br. G. Korevaar ontving in de wijk een gift van € 20 voor de verbouw van de consistorie. Hartelijk dank.

Ontvangen een gift voor de consistorie van € 700. Ook een gift van € 10 voor Lichtspoor via mevr. Heiltje van Genderen. Hartelijk dank.

Door de verkoop van aardappelen voor de verbouw van de consistorie hebben we € 200 ontvangen. De opbrengst van de Diaconie collecte voor het eigen jeugdwerk is: € 467,15.

Ontvangen van dhr. J. van Renswoude van de verkoop oude metalen over de periode juli en augustus: € 950. Jaap en Tinus en alle gevers hartelijk dank! De opbrengst van de Avondmaalscollecte van zondag 8 september was € 458,40. Dit is voor de adoptiekinderen van Woord en Daad.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen