De begroting van de diaconie over 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen. Het collecterooster voor 2020 ligt van D.V. 9-13 dec. ter inzage bij diaken J.C. Boele. Voor een eventuele afspraak kunt u contact met hem opnemen. De 3e collecte voor de overstromingen in Zuid-Sudan van 17 november heeft inclusief giften € 839,30 opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot 1000 euro. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand november is: €358,30.

Van de maand november: extra maandelijkse collecte voor de kerk 3/11 € 450,35; Onderhoudsfonds 17/11 € 285,55; Algemene Middelen 24/11 € 275,85; Diaconie € 324,78; Kerk € 974,33; en de huwelijkscollecte € 346,10. De penningmeester, en met hem de kerkenraad, dankt u voor uw goede gaven. Bovenal dank aan Hem, Die het ons in het hart geeft, dat wat we van Hem ontvangen hebben, met blijdschap weer te schenken.

Ontvangen giften voor de kerk: € 100 van een oud-gemeentelid; € 100 terugontvangen van een gastpredikant en nog een gift van € 300. Via oud. H.N. Aantjes € 30. De avondmaalscollecte van zo 24 nov. heeft € 355,- opgebracht. Dit is voor de adoptiekinderen van Woord en Daad. Opbrengst aardappelverkoop voor de verbouw consistorie € 200. Alle gevers hartelijk dank!

Een nagekomen gift van 10 euro voor de IZB-collecte. De dankdagcollecte heeft, met de nagekomen giften erbij, € 4290,15 opgebracht. Hartelijk dank!

De IZB-collecte van 10 nov. heeft € 627,95 opgebracht.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen