Via mevrouw de Jong-Korevaar is 5 euro binnengekomen voor Lichtspoor. De collecte voor noodhulp Haïti van 29 augustus heeft het mooie bedrag van € 2003,08 opgebracht en de Avondmaalcollecte van zondag 5 september € 380,70.

Onze vaste ophalers van oud ijzer hebben weer een mooi bedrag overgemaakt: € 1900. Heb u nog oud ijzer liggen en u wilt ervan af? Jaap en Tinus en ook alle gevers: hartelijk dank.

Gift via dhr. A. Mourik € 20,00 voor de kerk. Gift via dhr. J. Korevaar € 20,00 voor Haïti.

Collecte-opbrengsten juli via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 527,38, extra maandelijkse collecte € 169,90, algemene middelen € 190,45 en onderhoudsfonds € 163,40. Daarnaast is in de maand juli € 475,10 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. Alle gevers hartelijk dank! Opbrengst oud papier 2e kwartaal € 708,99.

Opbrengst talenten bouwstenen zegelactie € 1.250 via Marianne v.d. Spek. Gift via oud. J. den Besten € 100 voor de kerk. In juli giften voor de pastorie € 250.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen