Via oud. H.N. Aantjes €11,= ontvangen voor de kerk. Via enveloppen ontvangen voor de verbouw van de consistorie: 3x €10,=; 2x €20,=; €40,00; 2x €50,=; €200,= en €500,=. Via de bank ontvangen voor de consistorie: €250,=; €50=; €200,= en €500,=. Bijdrage ouderenmiddag €100,=. De maandelijkse collecte voor de kerk van 2-6 was €716,50. We worden er wat verlegen van. Alle gevers hartelijk dank!

De zendingsbussen in de kerk bevatten de afgelopen maand €320,95 voor het I.Z.B.-project “Gebedsposten”. De collecte voor de st. “Kinderhulp Okraïne” heeft €358,10 opgebracht. Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Voor “kerk en pastorie” ontvingen wij €50,-; 2 x €100,-; 4 x €500,-; en €600,-! En via Johan van den Dool €20,- voor de consistorie en via mevr. Hil van Renswoude-Aanen €50,- voor hetzelfde doel. Wij melden u de volgende collecteopbrengsten: extra maand. collecte €357,75; AM €299,85 en €178,40; en onderhoudsfonds €448,55. De maand. telling bedroeg over mei €1083,72 voor de kerk en €361,23 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.

De collecte voor de st. Kinderhulp Oekraïne heeft €358,10 opgebracht. Van harte bedankt.

Wat mooi! Deze week ontvingen wij de volgende giften voor de consistorie en de pastorie: €50,-; €200,-; €500,-; €650,-; €2000,-; en (contant via dhr. G.J. Vermeulen) €5000,-. Oud. A.D. Mourik kreeg op bezoek €20,- mee voor de kerk. Baltus en wij allemaal zeggen u daarvoor hartelijk dank!

Het verjaringsfonds heeft over jan. en febr. €454,25 opgebracht en over maart en april €558,25. Op de rekening van het verjaringsfonds werd er ook een extra bijdrage gestort van €1000,- voor de consistorie en €300,- voor de vrijwillige bijdrage. De tafelcollecte voor “Woord en Daad” heeft €326,70 opgebracht. Wij zeggen u hier heel veel dank voor.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen