Via oud. J. den Besten ontvangen gift van € 1000. Talenten: zegelactie via fam. v/d Spek € 845. Opbrengst verjaringsfonds: maart / april: € 314,38 en mei / juni € 487,95

Giften: Via dhr. J. Korevaar € 35,00 voor kerk en diaconie. Aan collecten voor de kerk van 16 juni t/m 30 juni per bank ontvangen: € 730. Dit is zonder de ideal-betalingen. Voor die gemeenteleden die op de vertrouwde wijze hun collectegeld over willen maken, nog een keer de rekeningnummers: Diaconie: NL14 RABO 0342759779; College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.

Talenten: oude metalen over de maand mei en juni € 1250. Dank aan Jaap en Tinus en alle leveranciers.

Talenten: aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200.

Via dhr. J. Korevaar € 10 voor de extra maandelijkse collecte en € 10 voor adoptiekinderen. Via oud. Aantjes € 10 voor de kerk. Aan collectegelden voor de kerk van 1 juni t/m 15 juni € 487.50 per bank. Dit is zonder ideal-betalingen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen