Op bezoek kreeg ik €15,- mee voor de kerk. Verder was er nog een gift van €500,- voor de oudejaarscollecte. Wij zijn er zeer erkentelijk voor.

De collecte AM van 1-1 jl. heeft €98,65 opgebracht; de extra maand. collecte van 6-1 €319,85; de collecte voor het onderhoudsfonds van 20-1 €325,15 en de collecte AM van 27-1 €315,55. Via de bank ontving de kerk €45,-. De maand. telling bedroeg over jan. €952,85 voor de kerk en €317,62 voor de diaconie. Wij zeggen u hartelijk dank.

Het verjaringsfonds heeft over nov. en dec. jl. het mooie bedrag van €551,15 opgebracht. Dat laten ons dhr. Hans Kortleve en zijn helpers weten. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De busjes bij de uitgang bevatten de laatste weken €310,90 voor het project “Gebedsposten” van de I.Z.B. Voor al uw meeleven zeggen wij u hartelijk dank.

Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Wij zeggen u hartelijk dank.

De collecte voor de “Wegwijzer” heeft €325,25 opgebracht. Oud. A. Mourik kreeg €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen