Talenten: fam. Van der Spek geeft aan dat de opbrengst van de zegeltjes over de maanden juni en juli € 375,00 bedraagt. Super!

Opbrengst van het verjaringsfonds over de maanden mei en juni: € 440,25. Daarnaast mochten we ook nog een vrijwillige bijdrage van € 300,00 ontvangen op rekening van het verjaringsfonds. De collecte van zondag 21 juli voor het Dabar werk heeft € 350,30 opgebracht. Opbrengst zendingsbussen over de maand juli € 312,75; Dit is voor de GZB. 7 juli extra maandelijkse collecte: € 334,50; 14 juli Onderhoudsfonds € 407,65; 28 juli Algemene Middelen € 345,00; Maand juli 1ste collecte: kerk € 937,62; Diaconie € 312,55; Giften consistorie: € 250,-; € 200,-; € 100,- en € 100,-; Giften pastorie: € 300,- en € 55,-. Talenten J.C. Boele excursie Wisboomgemaal: € 800,-. Via oud. Aantjes € 20,- voor de kerk. U bent een gul gevende gemeente. Hartelijk dank!

Algemene Middelen 23–6: €309,25; Onderhoudsfonds 30–6: €341,55. Maand juni: Diaconie €476,29 en voor de Kerk €1428,86. Gift via oud. P. Verwoert €50,-; gift via de bank voor de kerk €50,-. Giften voor de consistorie: €2,- €7,- €100,- €500,- en €1000,-. Van dhr. J. van Renswoude mochten we het mooie bedrag ontvangen van €1200,- van het oud ijzer. Het is de opbrengst van mei en juni. Veel dank aan alle gevers!

Ontvangen voor de verbouw van de consistorie per envelop €2,50 en €20,00. Via de bankrekening: €250,00; 2x €500,00; en €4000,00. Alle gevers hartelijk dank!!

De opbrengst van de GZB Pinkstercollecte was €728,70. De collecte van 16–6 voor Open Doors heeft het mooie bedrag van € 391,65 opgebracht.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen