Ga naar de inhoud

Categorie: Verantwoording

Verjaringsfonds

Gert-Jan Vermeulen heeft de opbrengst van het verjaringsfonds over de maand januari overgemaakt: € 346,35 Alle pas-jarigen hartelijk dank!…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten december: voor de kerk uit 1e collecte € 1.511,14, extra maandelijkse collecte € 361,95, algemene middelen € 333,66 en onderhoudsfonds € 294,10. De oudejaarscollecte heeft een bedrag van € 1.392,20 opgebracht. Via oud. A. Mourik € 20 voor de …

Verantwoording

Via oud. Jaap Korevaar € 50 en € 10 voor de kerk. Talenten: van de aardappelverkoop is € 200 overgemaakt.…

Verantwoording

Via de gebroeders Jasper en Niels Koorevaar, onze trouwe kerkbodebezorgers, is er een gift ontvangen van € 25,00 voor de kerk.…

Collecte

Tijdens de gezamenlijke kerstavond van de verenigingen is er gecollecteerd voor de ‘vrouw tot vrouw’ vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Er is € 170 overgemaakt.…

Verjaringsfonds

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand december is € 278,48. Hiermee komt de totale opbrengst over het jaar 2023 op € 3.036,15. We zijn u zeer dankbaar voor uw blijk van trouw en liefde.…

Verantwoording

Via oud. G. Korevaar € 20 voor de kerk. Tinus Spruiijtenburg heeft € 1.000 overgemaakt. Betreft opbrengst oud ijzer.…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten november: voor de kerk uit 1e collecte € 992,11, extra maandelijkse collecte € 338,40, algemene middelen € 299,75 en onderhoudsfonds € 353,05. De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 6.282,52 opgebracht. Via oud. A. Mourik € 10 en …

Verantwoording

Via oud. H.N. Aantjes € 50 voor de kerk. Door diaken H. den Besten op het kerstfeest van de ouderen ontvangen: € 20 en twee keer € 10. Voor de diaconie.…