Ga naar de inhoud

Verantwoording

Wij ontvingen via mevr. Els Aanen €5,- voor “Licht in de avond″. De coll. voor het Studie- en Leerstoelfonds van de Ger. Bond heeft €305,90 opgebracht; de extra coll. voor de kerk €340,42, de coll. AM van 18-4 €326,65; en de coll. voor de H.G.J.B. €368,67. De maand. telling bedroeg over april €1118,27 voor de kerk en €372,75 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.