09.30 uur Prop. A.C. Borsje te Ede
18.30 uur ds. G. v. Wolfswinkel te Everdingen
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 3 en Ps. 146: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Jeugdwerk eigen gemeente; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Downloads:

De Opening Winterwerk vindt plaats in het weekend van donderdag 17 tot zondag 20 september. Dit jaar kunnen we helaas niet met de hele gemeente opdezelfde manier samenkomen als andere jaren. Toch hopen we in dit weekend een stukje van de onderlinge verbondenheid te mogen zien en ervaren.

Doe jij / doet u mee?

Programma:


Doorlopend:

1. Doorgeefboekjes

Het HGJB-thema voor dit seizoen is ‘Goed om te horen’. Iets hiervan is al vorm gegeven met de 3 doorgeefboekjes, die rond gaan in de gemeente. Lees, schrijf & geef door!

 


Donderdag 17 september:

2. Brandwijkse Muzikale Fruitmand-online

Live vanuit de kerk, een uurtje vol muziek, een korte meditatie en gedichten.
Terugkijken: Kerkradio en Youtube

 


Vrijdag 18 september:

3. Opening Winterwerk-online Deel 1

Een uitzending met allerlei onderdelen, muziek, bijdragen van gemeenteleden, we horen de jeugd… en promo voor de Escape!
Plaats: Youtube

 

 

4. Escape the Donk

Deze avond speciaal voor de jeugd van Brandwijk. De tijd tikt….

Tijd: 18.45 uur
Plaats: Donkseweg
Opgeven: openingwinterwerk@outlook.com

 


Zaterdag 19 september:

5. Escape the donk

Voor alle gemeenteleden. Waan je terug in de vorige eeuw, kom mensen tegen uit deze oudheid, stel ze vragen en kom er achter hoe je zo snel mogelijk weg kunt komen….We werken in tijdsblokken rond 15.00 uur. De exacte tijd hoor je na je opgave.
Tijd: middag
Plaats: Donkseweg
Opgeven: openingwinterwerk@outlook.com

6. Opening Winterwerk-online Deel 2

Een uitzending met allerlei onderdelen; we kijken naar Samuel, die Gods stem hoorde, denken na over horen, luisteren naar een lied gezongen door onze kids.
Plaats: Youtube

 

 

7. Sing-in

“Looft God, looft Zijn Naam alom…”, Het is lang geleden dat we samen konden zingen. Daarom van harte welkom om in de buitenlucht een uurtje met elkaar de lof van God te bezingen. Neem zelf een stoel of kleedje mee. Voor wat te drinken wordt gezorgd.
Tijd: 18.45 uur
Plaats: Brandwijksedijk 10a
Opgeven:openingwinterwerk@outlook.com

(bij regen wordt de sing-in verplaatst naar zondagmiddag 14.30 uur)

8. Kampvuur

Voor de jeugd en …

 

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Brandwijksedijk 10a
Opgeven: openingwinterwerk@outlook.com


Zondag 19 september

9. Kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst zal aandacht zijn voor de opening van het Winterwerk, nav een stukje uit het leven van Samuel.
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Kerk en online via Youtube, via “diensten”
Opgeven: (voor de dienst) kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl
Downloads:

10. Gewoon gastvrij en doorpraten

We moedigen iedereen aan om na de dienst door te denken over wat we hoorden uit de Bijbel. Dit kan natuurlijk gewoon thuis, maar ook met gemeenteleden. Daarvoor zoeken we mensen die een groepje van maximaal 6 gemeenteleden gastvrij kunnen ontvangen, in de tuin of in huis. Andere nodigen we van harte uit om zich aan te melden om bij een gesprek aan te sluiten. De gespreksvragen, stellingen of opdrachten worden aangereikt.
Tijd: ± 11.00 uur
Plaats: in de huizen
Opgeven: openingwinterwerk@outlook.com

11. Tienermeeting “Goed om te Horen”

Tijd: ± 11.00 uur
Plaats: “Wegwijzer”


Maandag 21 september

12. Opening Winterwerk-online Deel 3

Met oa terugblik op de activiteiten.
Tijd: vanaf 16.00 uur
Plaats: Youtube, via “diensten”

Deze zondag mogen de gemeenteleden van de Brandwijksedijk, Donkseweg, Ammersekade en nieuwbouw west opgaan. Er wordt op u gerekend. Graag tijdig doorgeven wanneer u aanwezig wilt zijn. Beide diensten mag natuurlijk ook als er plaats is! Het kan tot donderdag 17 sept. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

Zondagmorgen na de dienst houden we een preekbespreking in het kader van ‘opening winterwerk’. Nu niet gezamenlijk in de Wegwijzer, maar bij gemeenteleden thuis tijdens de koffie. We denken aan groepjes van drie gezinnen. U kunt zich daarvoor opgeven bij Colinda van Rees. Graag aangeven of u gastadres wilt zijn, of dat u als gast ergens naar toe wilt gaan. De gespreksvragen, stellingen of opdrachten worden aangereikt.

Met pijn in het hart heeft de kerkenraad tijdens de vergadering van afgelopen week besloten om nog niet te gaan zingen in de kerk. We beseffen terdege dat er een sterk verlangen leeft binnen onze gemeente om de gemeentezang weer op te starten. In een tijd dat het aantal besmettingen weer toeneemt, achten we het niet verstandig om juist nu een signaal af te geven dat het veilig zou zijn om weer te gaan zingen. Maar… de lofzang gaat door. Op het moment dat wij zwijgen klinkt er in de hemel een machtig engelenkoor dat zingt: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openb. 4 en 5).

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen