9.30 uur prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk
18.30 uur prop. C. Budding te Elspeet
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij Ps. 72: 6 en 7 en ’s avonds Ps. 68: 10 en 13.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en ’s avonds dhr. G.J. Stasse.
Collecte: De eerste rondgang: Diaconie en kerkrentmeesters; de tweede rondgang: Vervolgde kerk (Open Doors).
Oppas: Op D.V. 16 juni a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele en Arinne van den Dool de oppas. Voor D.V. 23 juni zijn Mevr. Nellie van Meijeren en Marleen Korevaar aan de beurt.

Via oud. H.N. Aantjes €11,= ontvangen voor de kerk. Via enveloppen ontvangen voor de verbouw van de consistorie: 3x €10,=; 2x €20,=; €40,00; 2x €50,=; €200,= en €500,=. Via de bank ontvangen voor de consistorie: €250,=; €50=; €200,= en €500,=. Bijdrage ouderenmiddag €100,=. De maandelijkse collecte voor de kerk van 2-6 was €716,50. We worden er wat verlegen van. Alle gevers hartelijk dank!

Op D.V. 6 juli hopen we onze fietstocht te houden. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats op de Vuilendam. De kosten zijn €12,50
Opgeven kan voor 1 juli, bij Gery (sprytenburg.g@gmail.com) of bij Ina (j.den.besten8@kpnplanet.nl). Degenen die al ingetekend hadden moeten zich nog wel even opgeven! We hopen op een grote opkomst!!

Als kerkenraad kijken we met dankbaarheid terug op het afscheid van onze predikant, ds. Jongkind. Meerdere keren mochten we horen dat ze intens genoten hebben van alle activiteiten die mochten plaatsvinden: ouderenmiddag, fietspuzzeltocht, afscheid van de gemeente in de schuur bij fam. van de Toren en van het mooie orgelconcert op ons eigen (nieuwe) orgel. Ook de afscheidsdienst was fijn en mocht op veel belangstelling rekenen. Dank aan de afscheidscommissie die alles goed heeft voorbereid en mocht rekenen op veel steun van gemeenteleden. Bovenal dank aan God Die ons een gezegende afscheidsweek gaf en gezegende jaren met onze predikant.

Herderloos? Het werd meerdere keren tegen ons gezegd. Nog even en jullie moeten verder zonder herder. Mooi niet! Ja, als bedoeld wordt dat we op dit moment geen eigen predikant hebben, dan hebben ze gelijk. Wel herderloos, maar niet Herderloos! Deze Herder gaat niet met emeritaat. Hij gaat voor ons uit en wij mogen hem volgen omdat we Zijn stem kennen (Joh. 10). “Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend; zoals de Vader Mij kent en ik de vader ken; in Ik geef Mijn leven voor de schapen”. Laat die Herder voor onze gemeente de Leidsman zijn!
Met hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen