09.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
18.30 uur prop. H.N. Visser te Sommelsdijk
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 131: 4 en ’s avonds Ps. 138: 11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Kerk in actie – een steun in de rug voor vrouwen in de prostitutie. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: mevr. Leontina Boele en Lida Mourik; de volgende week mevr. Nellie van Meijeren en Femke Koorevaar.

I.v.m. de herfstvakantie ie er zondag geen zondagsschool.

Zeer onverwacht is uit het leven weggenomen ons gemeentelid dhr. Marius Mourik. Op 1 oktober jl. heeft hij zijn 85ste verjaardag nog mogen vieren. Hij maakte tot voor kort een hele vitale indruk. We verliezen in dhr. Mourik een trouw kerkganger, die niet zomaar zijn vaste plek onbezet liet. Hij is lange tijd hulpkoster, notabel en ouderling-kerkrentmeester geweest en verder diende hij de gemeente van Jezus Christus op praktische wijze, door zijn technische talenten in te zetten om allerlei klussen in en rond de kerk uit te voeren. Nog maar kortgeleden is zijn vrouw overleden. Dit was zwaar voor hem, maar hij probeerde moedig de draad weer op te pakken. Hij had daarbij veel steun van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Wij condoleren Arie Dirk, Jeannette en hun kinderen en kleinkinderen, Wim en Lijnie en hun kinderen met het verlies van hun dierbare vader, opa en overgrootvader. ‘De eeuwige God zij u een woning, en van onder, eeuwige armen (Deut. 33: 27a). De begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 15 okt. op de algemene begraafplaats te Brandwijk.

Maandagavond 21 okt. hopen we er weer allemaal te zijn. Dhr. Nijs Bakker bespreekt met ons Jes. 2 (Herv. Vaan mei/juni 2019).

Zondagmorgen hopen we elkaar te treffen in ‘de Wegwijzer’. Koffiedrinken is een oer-Hollandse bezigheid. De één drinkt zijn koffie zwart en de ander ‘duur’ met alles d’r op en d’r aan. Maar koffiedrinken staat eigenlijk ook voor wat anders. Namelijk: ontmoeting, gesprek, luisteren, delen en bemoedigen. En dat is nu juist onze bedoeling bij het koffiedrinken na de kerkdienst. Kortom echt gemeente zijn met elkaar. Jong en oud, hartelijk welkom!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen