09.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
18.30 uur prop. P.J. Matze te Lopikerkapel
Zingen voor de dienst: Ps. 25: 7 en Ps. 25: 6.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds.

09.30 uur prop. P.J. Lok te Apeldoorn
18.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 1 en Ps. 42: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en Mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.

Op DV zondag 1 aug. zijn de gemeenteleden van groep 1 welkom en zondag 8 aug. de gemeenteleden van groep 2. Graag uiterlijk donderdag ervoor aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. We vragen u om voor aanmelding alleen dit mailadres en telefoonnummer te gebruiken, zodat de aanmelding ook kan worden verwerkt als iemand anders de lijsten samenstelt.

Juist in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In onze gemeente zijn dit eerste half jaar ook gemeenteleden overleden. Wij dragen u allen op aan de Heere, onze God. Moge Hij u en allen die bij u horen troosten en sterken. We denken ook aan de zieken in onze gemeente. Niet iedereen wil bij naam genoemd worden in de kerkbode. Weet dat er een biddende gemeente om u heen staat.

Van 30 juli tot 9 augustus hoopt Naomi naar Enschede te gaan. Daar biedt stichting ‘De Beuk’ hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. De jongeren die met project meegaan, gaan praktisch aan de slag met schilderen, straatwerk aanleggen, tiny houses opknappen en tuin aanleggen. Van 6 – 16 augustus gaan Anna Lisa, Annemarieke, Jurian, Lida, Marleen, Pieternel en Wieke naar Heerlen. In de achterstandswijk Vrieheide wonen veel mensen met een ongezonde levensstijl en is er veel armoede en werkloosheid. Onze jongeren gaan helpen om een buurttuin aan te leggen om zo de onderlinge verbondenheid tussen de buurtbewoners te vergroten en een plek te creëren waar verdraagzaamheid, respect en tolerantie hoog in het vaandel staan. Wij wensen onze jonge mensen een leerzame en gezegende tijd toe.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen