09.30 uur Ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel
18.30 uur Ds. G. van Goch te Scherpenzeel
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 86: 6 en Ps. 66: 10.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Jens Slagboom.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters.

Fam. van Gilst (Peter, Gerrie en Charlotte) hartelijk welkom in onze gemeente. Jullie wonen alweer een poosje langs de Graaf en voor de crisis waren jullie al trouwe bezoekers in onze diensten. Nu zijn jullie officieel overgeschreven. We hopen dat jullie een gezegende tijd hier mogen hebben.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsuur in de Wegwijzer op DV donderdag 16 juli. De aanvang is om 20.00 uur. We willen samen bidden voor degenen die te lijden hebben onder de Corona-crisis, maar ook danken voor wat in deze tijd weer kan of nog steeds kan. Daarnaast bidden we samen voor onze gemeente in Brandwijk.

Van het College van kerkrentmeesters. De jaarrekening 2019 ligt van D.V. 13 t/m 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Op D.V. zondag 19 juli is er een doopdienst. Voor deze morgendienst worden via de doopouders hun naaste familieleden en vrienden genodigd. Voor de dienst van zondagavond 19 juli zijn de gemeenteleden van een deel van Groep 1 van harte welkom om de dienst in de kerk bij te wonen. Dit zijn de gemeenteleden wonende aan de Brandwijksedijk 25 t/m 54 en de Ammersekade. Graag uiterlijk donderdagavond 16 juli per email aanmelden voor deze avonddienst via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen