09.30 uur Ds. P. Vermaat te Veenendaal
18.30 uur Ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: Ps. 84: 2 en 6 en ’s avonds Ps. 98: 1 en 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte:
Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Onderhoudsfonds. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker.

Thema: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbeltekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. Tijden: zie agenda.

Onze gedachten gaan uit naar de zieken thuis, de eenzamen en allen die een moeilijke weg moeten gaan. Er spelen soms dingen in het gezin of familie waar we veel verdriet om hebben, waar we geen raad mee weten. Meer dan eens gaat de levensweg door diepe dalen. We vragen ons af: hoe moet het verder? Waarheen? Tot de Heere alleen! De dichter van Ps. 56 belijdt:
Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard,
mijn tranen hebt G`in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven,
niets maakt mijn ziel vervaard.

Het zondagsschoolteam wil u hartelijk bedanken voor al uw bijdragen die we ontvangen hebben met de huis-aan-huis collecte. We mochten in totaal € 910 ontvangen. Hiermee hebt u ons goed geholpen zodat we een mooi kerstfeest konden houden en dat al het andere werk van de zondagsschool voortgang kan vinden.

Mocht u interesse hebben in de vrouwenochtend 21 feb. Van harte welkom. Zie afkondiging Molenaarsgraaf.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen