09.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
18.30 uur ds. C. Baan te Nieuwpoort
Zingen voor de dienst: Ps. 86: 6 en Ps. 9: 1.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. J. Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Zaterdagmiddag om 18.00 uur is er weer een kindermoment en zondagmiddag om 14.00 uur gaan we met elkaar een kahoot kwis spelen. Meer info komt via de email en de website.

De catechisatie aan de groepen 1, 2 en 3 is online.

Op zondag 7 maart hoopt de JV een gezamenlijke verenigingsavond te organiseren voor de mannen- en vrouwenvereniging en Bijbelkring. Uiteraard online. Wilt u er ook bij zijn? Dan is het nodig dat we uw emailadres hebben. Meld je daarom even aan bij jvbrandwijk2015@gmail.com

Het is al jaren de gewoonte dat de voorzang gekoppeld wordt aan de psalm van school en zondagsschool. Dat is mooi en leerzaam. Bovendien geeft het de kinderen ook een stukje herkenning: de psalm van school wordt ook in de kerk gezongen. Kinderen, wat fijn dat we van de Heere God een stem gekregen hebben. Omdat Hij de levensadem in ons blies, kunnen we praten en zingen. En met je stem kun je muziek maken. De Heere loven en prijzen. Voor de komende week staan er mooie psalmen op het rooster: Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. En….Heer, mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Mooi om dat thuis met jong en oud te zingen!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen