Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkbode

Tweede collecte

Rimac en Villa Maria zijn arme wijken in de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte voorzieningen en gebrek aan goed voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (Nieuwe hoop). Ouders en …

Kerkbezoek

Zondagmorgen wordt groep 1 verwacht. En in de avonddienst de hele gemeente. Ik zie u denken: dat past nooit. Toch wagen we het er op.…

Beroepingswerk

Afgelopen donderdag is de stemmingsvergadering geweest. Het verdere verloop hoort u zondag bij de afkondigingen.…

Ambtsdragerverkiezing

De kerkenraad heeft de volgende dubbeltallen gesteld: In de vacature diaken Jan Kees Boele: Henk den Besten en Johan v/d Dool. In de vacature ouderling/kerkrentmeester Peter Verwoert: Jaap Korevaar en Arjan Kortleve. In de vacature ouderling Jaap den Besten: Floor …

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 18 oktober a.s. ontmoeten we elkaar weer. We bespreken Bijbelstudie 2: “Niet de mens maar satan koning?” Mevr. Jannie van Hoorne leidt dat voor ons in. Alle vrouwen hartelijk welkom!…

Ten slotte

Zien. Ja, in Brandwijk hebben we er ook een. Als je ogen wat minder worden, ga je er naar toe. Een winkel waar je ogen opgemeten worden. Soms een plusje, soms een minnetje. En als de glazen geslepen zijn, zie …

Wegwijzer

Het winterseizoen is weer gestart en de coronamaatregelen worden steeds verder teruggeschroefd. Diverse activiteiten kunnen weer worden opgestart en dat is iets om dankbaar voor te zijn! Dit betekent ook dat er weer meer van de Wegwijzer gebruik wordt gemaakt. …

Kerkbezoek

Zondagmorgen 10 oktober worden de gemeenteleden van groep 2 verwacht. En ’s avonds de hele gemeente. Het is niet alleen de kerkenraad die u verwacht, het is de Heere zelf Die u uitnodigt om onder het Woord te zijn. Stel …

Ambtsdragerverkiezing

We zijn dankbaar voor de vele namen die zijn aangedragen. Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad er over vergaderd en tweetallen opgesteld. Deze worden zondag afgekondigd. Dit geeft vaak spanning bij de broeders en hun gezinnen. Bidt u mee voor de …