Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkbode

Zondag 26 maart 2023 (6de lijdenszondag)

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Genesis 15)
18.30 uur ds. P.D. Teeuw te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 31: 11 en Ps. 69:4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Oppasrooster: Linda Theunisse en Wiltiene van den Dool.…

Paasmiddag ouderen

Deze is op DV vrijdagmiddag 31 maart in ‘de Wegwijzer’. Vanaf 14.30 uur staan koffie en thee klaar. Ds. Speksnijder hoopt de meditatie te houden. Na de pauze kijken we naar oude filmopnamen van Brandwijk en Molenaarsgraaf. We sluiten de …

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandagavond 27 maart hopen we weer bij elkaar te komen. De laatste Bijbelstudie van ons katern is aan de beurt, Psalm 149: Gods naam loven! Inleidster deze avond is Klarie Aantjes. Welkom!…

ZOA

Komende week kunt u een collectante aan de deur verwachten. St. ZOA helpt wereldwijd mensen die op de vlucht zijn.…

Agenda (Deo Volente)

Ma. 27 maart – Vrouwenvereniging
Vr. 31 maart – Paasmiddag voor de oudere gemeenteleden…

Bij de preek

Het is belangrijk dat heel het Woord van God aan de orde komt. Dat gebeurt vanzelf als we hele Bijbelboeken doornemen. Daar hoop ik dan ook binnenkort mee te beginnen in de morgendiensten, en wel met het Bijbelboek 1 Samuel. …

Ten slotte

Luther zegt: “Als een grote keizer de voeten zou wassen van een verachte bedelaar zou de hele wereld hem prijzen. Maar nu Gods Zoon, die de Koning der koningen is, Zich zo diep vernederd heeft door de vernederende kruisdood te

Zondag 19 maart 2023 (5de lijdenszondag)

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Goudriaan
18.30 uur ds. J. Speksnijder
Zingen voor de dienst: Ps. 31: 11 en morgenzang Gez. 9 : 5.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en mevr. Marianne v/d Spek.
Oppasrooster: Maartje den Besten en …

Zingen na de dienst

Volgende week zondagmorgen 26 maart is er weer zingen na de dienst. U blijft toch ook?…

Een hand vol koren

Velen van u zullen direct aan het GZB-boekje denken wat dagelijks op tafel komt. Maar daar gaat het nu even niet om. Wel dat er elke zondag opnieuw handen vol koren met de blijde Boodschap uitgezaaid wordt over ons en …