9.30 uur ds. S.J. van der Vlies te Rotterdam
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.100:3 en 4; en `s avonds Ps.100:1 en 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en mevr. Annemarie Zwart.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor Siriz en de V.B.O.K. Ook deze collecte bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 17 febr. a.s. verzorgen mevr. Jantine Bijkerk en Anna Lisa Hofman de oppas; en op 24 febr. mevr. Leontina Boele, Dorien Korevaar en Joanne korevaar.
Koffie drinken na de dienst: Wij vermelden nu alvast, dat er op 24-2 a.s. weer “koffie drinken na de dienst” is.

De vorige zondag werd de heilige doop bediend aan de kleine Niene Elisabeth Feline Kielenstijn. De tekst van de preek was Dt.9:25-29. Het was voor de ouders, maar ook voor de grootouders, ons kostersechtpaar, een bijzondere gebeurtenis waar we hen nogmaals van harte mee feliciteren!

Mede namens mijn vrouw zeg ik u voor uw reacties t.g.v. mijn verjaardag heel hartelijk dank.

Op D.V. 18 febr. a.s. bespreken wij 2 Tim. 1 met elkaar. Dhr. Gerard Spruijtenburg leidt dat voor ons in.

Op 20 febr. a.s. hopen wij elkaar op de bekende tijd en plaats weer te ontmoeten!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen