09.30 uur Ds. T.J. Korten te Boven-Hardinxveld (1ste adventzondag)
18.30 uur Ds. J. Kromhout van der Meer
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 119: 69 en Gez. 2: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Overzicht alle activiteiten rondom Advent & Kerst 2020Downloads

Voor volgende week zondag 6 dec. worden de gemeenteleden van de Gijbelandsedijk, Damseweg en de ’ouwe’ nieuwbouw verwacht. Dit is groep 1. Opgeven kan tot donderdag 3 dec. via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

Inmiddels hoorden we van prop. Borsje dat hij bedankt heeft voor de herv. gemeente van Zoetermeer. We bidden dat de Heere de fam. Borsje duidelijkheid wil geven in de keuze die ze deze week moeten maken. Biddend en met verwachting en ook een zekere spanning wachten we het antwoord af.

‘ Maak van de nood een deugd’, zegt een spreekwoord. Daaraan moest ik denken toen ik zondag de kerk in keek. Er waren maar 30 gemeenteleden. Kan ook niet anders. Maar hoe doe je dat dan? Nou, door bijvoorbeeld op die zondag dat u niet naar de kerk kunt, iemand te vragen of op te zoeken die vaak alleen zit en het misschien wel heel fijn zou vinden om samen met u of jou naar de online kerkdienst te luistern of te kijken. Als we zo van de nood een deugd maken, krijgen we in Brandwijk overal kleine huiskerkjes, waar samen naar dat ene prachtige evangelie wordt geluisterd. En waar iemand die vaak alleen zit, iets van de gemeenschap van de heiligen mag ervaren in de eigen woning.

Opbrengst dankdagcollecte, bank en giften € 4194.40. Via oud. Bikker € 50. Collecte-opbrengsten september en oktober via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk: eerste collecte € 1076,64, extra maandelijkse collecte € 235,10, algemene middelen € 88,00 en onderhoudsfonds € 415,40. Daarnaast is er in de maanden september en oktober € 2.773,0 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. De opbrengst van de Avondmaal collecte was € 345,35. Dit is bestemd voor onze adoptiekinderen (via Woord en Daad). Opbrengst talenten: zegelactie Marianne en Anne-Wieke € 1900. Opbrengst aardappelverkoop € 200. Alle gevers hartelijk dank!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen