Op zaterdagmorgen 15 mei trekt een groep van fietsers langs verschillende gemeenten in Nederland. ’s Avonds tijdens het online GZB-event worden de ‘fakkels’ die zij onderweg ontvangen, aangestoken met vuur vanuit de wereldkerk. Wie wil uit Brandwijk de “fakkel” brengen bij de wereldkerk. Vanuit Brandwijk is het de bedoeling dat de “fakkel” rond de middag op de Brienenoordbrug komt, wie doet mee? Laat even weten voor 10 mei aan Jonette.

Opbrengst oud ijzer opgehaald door Jaap en Tinus € 2600. Ontvangen door J. Korevaar € 17,50 voor de kerk en € 17,50 voor de diaconie.

We kijken met verlangen uit naar de diensten van komende zondag. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
Hieronder volgt een overzicht met activiteiten.

09.30 uur ds. Kleinbloesem te Goudswaard
18.30 uur ds. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: Ps. 19: 4 en Ps. 48: 6.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen