Via oud. A. Mourik ontvangen € 10 voor de kerk en € 40 voor kerk en diaconie. Via oud. H.N. Aantjes € 20 voor de kerk. Het verjaringsfonds bracht in de maanden juli en augustus € 696,45 op. Via M. de Jong opbrengst kerktelefoon € 37.70 voor de kerk.

‘Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen’ (Ps. 107: 29). We zitten er midden in volgens de media. De tweede golf bedoel ik. Het coronavirus stormt over ons land. Nieuwe beperking komen er aan. Zondag zagen we het al in de kerk. Dertig is niet veel. Of toch wel? Jezus liet er negenennegentig achter om die éne te zoeken. Ben ik dat? In de kerkbank of thuis op de bank. De media storten zich op kerken die hun erediensten houden. Doen ze niets verkeerd? Om de moed te verliezen? Nee, we hebben een God die de storm kan stillen en golven het zwijgen oplegt!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

09.30 uur Dr. J. Hoek te Veenendaal
18.30 uur Prop. H.B. van der Knijff
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 99: 2 en Ps. 75: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

U hebt het wellicht in het nieuws gehoord. De verwachting is dat er vanaf nu maar weer dertig gemeenteleden aanwezig mogen zijn in de dienst. We volgen de ontwikkelingen maar we houden er wel ernstig rekening mee. Deze zondag worden de gemeenteleden van de Gijbelandsedijk, Damseweg en de ’ouwe’ nieuwbouw verwacht. Opgeven kan tot donderdag 8 okt. via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

D.V. maandagavond 12 okt. begint de belijdeniscatechisatie. Er hebben zich drie gemeenteleden aangemeld. Tot maandag kunt u zich nog opgeven om aan te sluiten. Ds. Van der Veen heeft toegezegd ook dit jaar de catechese te verzorgen. Daar zijn we dankbaar voor.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen