Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkbode

Gebedsweek

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste …

Verantwoording

Via de gebroeders Jasper en Niels Koorevaar, onze trouwe kerkbodebezorgers, is er een gift ontvangen van € 25,00 voor de kerk.…

Zondag 14 januari 2024

09.30 uur ds. J. Speksnijder (bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur ds. P. Wijnberger te Bergambacht
Zingen voor de dienst: Ps. 93: 1 en Gez. 5: 3.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en mevr. Marianne v/d Spek.
Oppas: Femke Koorevaar en Annejolein …

Bevestiging

Zondagmorgen zal br. Dick Schreuders bevestigd worden in het ambt van ouderling. Diaken Marco Molenaar en de ouderlingen Herber Bikker en Henk Aantjes zullen herbevestigd worden. We bidden om een gezegende dienst.…

Overleden

In de nacht van woensdag op donderdag 4 januari is overleden dhr. Henk Stoel. Hij werd 96 jaar. We condoleren de familie met dit verlies.…

Jubileum: Arie en Els Mourik

Op 12 januari 1984 gaven Arie en Els Mourik-van der Stok elkaar hun ja-woord van trouw. Bij een mijlpaal van 40 jaar past dankbaarheid dat de Heere Arie en Els al zoveel tijd samen heeft gegeven. De Heere gaf kinderen …

Preekvragen

We zien de laatste jaren steeds meer gemeenteleden aantekeningen maken tijdens de preek. We vinden dat een goede ontwikkeling. Op deze manier kunnen we dingen uit de preek en bepaalde teksten of woorden beter onthouden, nog eens overdenken of later …

Bijbelkring

Maandag 15 januari hoopt de Bijbelkring weer bij elkaar te komen om na te denken over het thema: Vrucht van de Geest. Deze avond gaat het over de vrucht van ‘geduld’. Zoals altijd starten we om 20.00 uur in de …

Collecte

Tijdens de gezamenlijke kerstavond van de verenigingen is er gecollecteerd voor de ‘vrouw tot vrouw’ vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Er is € 170 overgemaakt.…

Verjaringsfonds

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand december is € 278,48. Hiermee komt de totale opbrengst over het jaar 2023 op € 3.036,15. We zijn u zeer dankbaar voor uw blijk van trouw en liefde.…