‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Prof. Versteeg duidt deze tekst als ‘de openhartoperatie van God’. In deze woorden legt Jezus het hart van God open voor Nicodemus. Waarom doet de Heiland dit? Deze nachtdiscipel moet een keuze maken en wij met hem. De liefde van God is vlees en bloed geworden in Zijn eniggeboren Zoon. Hij gaf Hem uit liefde voor deze wereld. Deze liefde vraagt om een persoonlijk antwoord. Welk antwoord? Geloof in Hem, want buiten Hem is er geen leven. Gelooft u dat? Dat geloof wordt hoe dan ook zichtbaar. Nicodemus legt later samen met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in het graf. Jezus had Gods hart zo wijd opengezet dat Nicodemus’ hart niet meer dicht kon blijven. Is ons hart ook open?
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

09.30 uur Ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf
18.30 uur Ds. M.W. Westerink te Langerak
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Gez. 3: 1 en Ps. 72:11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025 of via de app.

Downloads:

Aanmelding diensten Kerst en zondag 27 december: Voor de diensten op eerste Kerstdag worden de gemeenteleden van Groep 2 uitgenodigd. Dit zijn de mensen die wonen aan de Damseweg, de Gijbelandsedijk en de Brandwijkse nieuwbouw-Oost (oude bouw). Voor de diensten van DV zondag 27 december kunnen de overige gemeenteleden (Groep 1) zich aanmelden. Voor alle genoemde diensten geldt: aanmelden tot uiterlijk dinsdag 22 december via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker.

Op 17 dec. jl. was het 55 jaar geleden dat Wim en Gré den Boer in het huwelijk traden. Deze dag mochten zij samen met zoon Kees, dochter Margot en Richard en de twee kleindochters in dankbaarheid gedenken en vieren. Als hele gemeente willen we jullie met deze dag feliciteren en bidden jullie Gods zegen toe in de tijd die Hij jullie nog wil geven. Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar Hij is genadig en barmhartig. Dat was Hij en zal Hij blijven. “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”. (Ps. 136)

Het collecterooster van de diaconie voor 2021 ligt de komende week ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen