D.V. 5 oktober hebben de mannen de eerste verenigingsavond van het seizoen. We hebben nog geen ledenstop, dus er kunnen altijd nog mannen bij. We zien de gemiddelde leeftijd lager worden. Dat is mooi! Br. G. Korevaar behandelt met ons 1 Joh. 1 uit de Hervormde Vaan april 2020. We starten om 20.00 uur.

DV woensdag 7 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Hoofdstuk 7 uit het boekje “Jezus huilde” willen we dan behandelen. Vanaf 9 uur staat in de Wegwijzer de koffie klaar. En zijn er dames die benieuwd zijn wie we zijn en wat we doen? Kom gerust eens kijken; wees welkom! Jl. 16 september hebben we afscheid genomen van Bea. We zijn dankbaar dat zij al die 20 jaren ons met zoveel vreugde en toewijding heeft willen leiden! We wensen haar Gods zegen op haar verdere levenspad!

In het “winterseizoen”, zoals we dat noemen, gaan elke week de ambtsdragers en bezoekbroeders de gemeenteleden weer langs, op huisbezoek. In Brandwijk wordt door een ambtsdager aan de deur of telefonisch een afspraak gemaakt. We proberen elk gezin één keer in de twee jaar te bezoeken. In menig gezin wordt opgezien tegen het huisbezoek, maar waar weinig mensen aan denken is aan het feit dat soms ook ambtsdragers tegen huisbezoek opzien! Immers, het zijn niet zo maar gezelligheidsbezoekjes! Graag praten we met elkaar over het geloofs- en gemeenteleven. Ambtsdragers zijn als mens niets in zichzelf, laat ons dat vooral duidelijk zijn. Ze zijn echter door Christus aan de gemeente gegeven. Paulus beschrijft aan de gemeente van Efeze het hoge doel van het werk van de ambtsdragers: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Ef. 4:12). Dit is een belangrijk bijbels uitgangspunt dat we niet uit het oog moeten verliezen. De ambtsdragers komen in opdracht van Christus Zelf. Ze staan in dienst van de grote Meester om Zijn gemeente te dienen. Mogen we dit winterseizoen op u rekenen? Komende week willen we de reguliere bezoeken weer opstarten. We werken wijk voor wijk. We zitten nu op de Gijbelandsedijk.

Op de laatste lidmatenavond kwam het stemmen per volmacht aan de orde. In onze ‘Plaatselijke Regeling’ staat dat er niet bij volmacht gestemd kan worden. In één van onze laatste vergaderingen heeft de kerkenraad zich daar nog eens over gebogen. Het mooiste is dat iedereen ‘fysiek’ aanwezig kan zijn op een lidmatenvergadering. Maar er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn dat dit echt niet mogelijk is. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de regeling aan te passen. Er is nu gelegenheid om voor één persoon bij volmacht te stemmen. Dit geldt dus voor de stemming van ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester). De aangepaste ‘Plaatselijke Regeling’ ligt een week ter inzage bij de scriba.

Vaak worden alleen de zieke gemeenteleden genoemd. Het is ook goed om aan al de mantelzorgers te denken die trouw en op de achtergrond hun werk doen. Vierentwintig uur per dag zorg verlenen kan heel zwaar zijn. Laten we ook hen opdragen in het gebed.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen