Ma. 3 mei belijdeniscatechisatie
Wo. 5 mei aannemingsavond

Toen Hij de gestalte van een dienstknecht op Zich nam in onze natuur, werd Hij wat Hij voorheen nooit was geweest, maar Hij hield niet op te zijn wat Hij altijd is geweest in Zijn goddelijke natuur. Hij Die God is, kan nooit ophouden God te zijn (John Owen 1616 – 1683). Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

09.30 uur ds. A.C. Borsje te Zwartebroek
18.30 uur ds. C. Budding te Goudswaard
Zingen voor de dienst: Ps. 19: 4 en Gez. 2: 2
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: ‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Herv. Vrouwenbond; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Voor de diensten van DV 2 mei worden de gemeenteleden van groep 1 uitgenodigd. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk donderdag 29 april via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.

 

Op woensdag 21 april was het voor echtpaar Kees en Jopy Baan een bijzondere dag. Door Gods sparende trouw en goedheid mochten zij gedenken dat zij 45 jaar getrouwd waren. Een hoogtepunt op ‘t Hoge Huis. Wij feliciteren hen van harte met dit heugelijke feit. Met hen danken we de Heere Die hen al die jaren aan elkaar gaf, hen zegende en hen bewaarde. We denken hierbij ook aan hun kinderen en kleinkinderen. We weten niet wat de toekomst brengt en kunnen geen dag vooruit kijken. Maar we weten wel dat we zonder de Heere niet verder kunnen, dat er zonder Hem geen troost en houvast is. Daarom is het zo nodig dat we dicht bij Hem leven en onze hulp en kracht elke dag weer van Hem verwachten. We bevelen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen aan in de hoede van de Heere, Die een toevlucht is van geslacht tot geslacht.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen