Talenten: aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200

Het wonder van gebed is het antwoord voor bezorgdheid, zei Corrie ten Boom eens. Zij kon het zo beeldend verwoorden. Bidden als een rugzak die we dragen. Vaak bidden we tot God, stallen al onze zorgen uit onze rugzak voor Hem neer. Maar na het amen van ons gebed doen we de zorgen vaak weer terug in de rugzak. Zo blijven we er mee voorttobben. Bidden is het antwoord voor bezorgdheid. Althans, bidden zoals de Heere Jezus het ons geleerd heeft. Vanuit het vast vertrouwen dat de Vader in de hemel zorgt. De lelies kunnen ons heel wat bijbrengen, zegt Jezus in de Bergrede. Zij werken niet, zij spinnen niet. Zou God dan niet voor Zijn kinderen zorgen? Dat is een hele gebedsles. Alle zorgen uit onze zware rugzak voor God uitstallen, en dan te bidden in het Ene offer: om Jezus’ wil….Amen. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

09.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: Ps. 105: 22 en Ps. 21: 4.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Een bijzondere afsluiting van de Paasdienst. Een flink aantal gemeenteleden die elk uit eigen huis met elkaar het mooiste Paaslied zongen. Tot eer van de opgestane Heiland!

Youtube >>

Met dankbaarheid kijken we terug op de mooie online Paasvieringen van de zondagsschool, de ouderen en de mannen- en vrouwenvereniging. Fijn dat we dit zo met elkaar mogen beleven.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen