Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten november via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 787,67, extra maandelijkse collecte € 159,45; algemene middelen € 291,75 en onderhoudsfonds € 153,00. Daarnaast is in de maand november € 1.187,00 collectegeld rechtstreeks op de bankrekening van de kerkrentmeesters overgemaakt. Via dhr. G. Korevaar € 35 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!

In crisistijd stellen we ons vaak de vraag: wat hebben we nog te verwachten? Hoe ziet de toekomst er uit? Zal het anders worden? Dat zijn ook de vragen die de tijd van Advent ons ingeeft. Welgelukzalig ben je als je Hem mag verwachten, Die nu nog zit aan de rechterhand van de Vader. Maar die komen zal! Wanneer? We weten het niet, maar zien er met sterk verlangen naar uit.
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

09.30 en 18.30 uur Prop. A. van Kralingen te Ridderkerk
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Gez. 3: 1 en Ps. 72: 11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: voor de Herberg in Oosterbeek; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025 of via de app.

Overzicht alle activiteiten rondom Advent & Kerst 2020

Downloads

Zondag 20 dec. worden de gemeenteleden van de Gijbelandsedijk, Damseweg en oude nieuwbouw verwacht. Er wordt op u gerekend. Graag tijdig doorgeven wanneer u aanwezig wilt zijn. Het kan tot donderdag 17 dec. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

Op 10 dec. mochten Theo en Corrie Koorevaar de dag gedenken dat ze 45 jaar getrouwd waren. De Heere riep hen tot het huwelijk en verbond hen met liefde en trouw. Dat God getrouw is, hebben zij mogen ervaren in hun huwelijk. Een groot verlies en een wankele gezondheid kwamen op hun pad. Wie kan dan staande blijven? Toch konden zij elkaar in die momenten tot steun zijn. Maar bovenal hield God hen staande. Hij droeg hen ook door het dal heen. Zo mogen zij samen met hun kinderen en kleinkinderen in vertrouwen en dankbaarheid gedenken, maar ook vooruit kijken. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen