Ja, jongens en meisjes. Het is weer zover. Na een half jaar gaan we de zondagsschool weer opstarten. Jullie worden zondagmiddag op 14.00 uur verwacht bij de Wegwijzer.

Ook vrouwenvereniging ‘Priscilla’ begint weer met haar verenigingsavonden. Maandagavond 20.00 uur wordt u verwacht. Inleidster deze avond is mevr. Marian van Rees. Bijbelstudie 1 van het juninummer is aan de beurt. De inleiding op deze Bijbelstudie staat in het meinummer. Wilt u die thuis alvast doorlezen? Uiteraard zijn ook nieuwe leden hartelijk welkom. Wilt u meer weten? Kom gerust een avond kijken.

D.V. donderdag 1 okt. zit onze penningmeester klaar in de consistorie met de collectebonnen. U kunt terecht van 20.00 – 21.00 uur.

Zo. 27 sept. zondagsschool
Ma. 28 sept. vrouwenvereniging
Do. 01 okt. uitgifte collectebonnen

Als we terugblikken op ‘opening winterwerk’ ontstaat er een warm gevoel. Wat was het goed om zo met elkaar bezig te zijn met allerlei activiteiten. Als kerkenraad bedanken we al die creatieve en betrokken gemeenteleden die een geweldig programma in elkaar gezet hebben. Als afsluiting hadden we de startdienst met het HGJB-thema. ‘Goed om te horen’ en aansluitend de preekbespreking in groepjes thuis. Bovenal dank aan onze Hemelse Vader Die ons dit alles gaf. We zien uit naar een mooie winterperiode met veel enthousiaste mensen. Volgens de predikant van zondagmorgen betekent enthousiast ook: ’Vol van God’.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen