Vaak worden alleen de zieke gemeenteleden genoemd. Het is ook goed om aan al de mantelzorgers te denken die trouw en op de achtergrond hun werk doen. Vierentwintig uur per dag zorg verlenen kan heel zwaar zijn. Laten we ook hen opdragen in het gebed.

Zo. 4 okt. Zondagsschool
Ma. 5 okt. Mannenvereniging
Di. 6 okt. Catechisatie gr. 1, 2 en 3
Wo. 7 okt. Echokring
Vr. 9 okt. Tienerclub

In 1949 is de Israëlzondag ingesteld. Een zondag in het jaar waarop tijdens de kerkdienst in prediking en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen Kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Israël.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

09.30 uur Ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur Ds. J. Belder te Harskamp
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 147: 1 en Ps. 121: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Onderhoudsfonds; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. Rood is collecte 1; blauw is collecte 2. Collecte 3 zijn de busjes aan de wand bij de uitgang.

Deze zondag mogen de gemeenteleden van de Gijbelandsedijk, de Damseweg en de ‘oude’ nieuwbouw opgaan. Er wordt op u gerekend. Graag tijdig doorgeven wanneer u aanwezig wilt zijn. Beide diensten mag natuurlijk ook als er plaats is! Het kan tot donderdag 24 sept. Via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen