De kerkenraad heeft nagedacht over de invulling van de bijzondere diensten in het kerkelijk jaar. Er is een protocol van gemaakt. U kunt het vinden op de site van de kerk.

Op DV 25 december, eerste Kerstdag, houden we de collecte van de GZB. Het bijgevoegde zakje in de kerkbode kunt u op 1e Kerstdag of op zondag 27 dec. bij de uitgang in de GZB-emmer deponeren. Overmaken mag natuurlijk ook. Het banknummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125564074 ovv zakjescollecte GZB.

Er is een online uitzending op DV maandag 21 december om 20.00 uur via de link op de kerksite.

Eén dezer dagen kunt u, zoals gebruikelijk, uw kerkbodebezorger aan de deur verwachten. Vijftig weken lang heeft hij of zij trouw bij u de kerkbode bezorgd. Tropische hitte noch zuidwesterstorm houdt deze kanjers thuis. We zijn de jongens en meisjes dan ook heel dankbaar dat zij op deze manier hun steentje bijdragen aan het gemeente-zijn. Het behoeft vanaf deze plaats, denk ik, geen aanbeveling om uw waardering voor hun inzet in het afgelopen jaar ook aan hen persoonlijk te laten blijken..! Tegelijkertijd mag u de nota voor 2021 in ontvangst nemen. Het bedrag blijft € 22,00.

De oplettende (digitale) luisteraar was het misschien al opgevallen, maar afgelopen zondag is een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik genomen. De komende tijd zal het een en ander nog verder worden geoptimaliseerd zodat ‘de goede boodschap’ ons luid en duidelijk ter ore en ter harte komt.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen