We willen u allen hartelijk danken voor uw bijdragen voor het Kerstfeest van de zondagsschool. We hebben gemerkt dat u het werk van de zondagsschool een warm hart toedraagt. Mocht u het vergeten zijn of het briefje zijn kwijtgeraakt dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0320 3700 70 ten name van J.G. Vermeulen onder vermelding van “Bijdrage Kerstfeest”. Of u doet uw bijdrage in de brievenbus op Anemoon 6. We hopen en bidden om een mooi en gezegend Kerstfeest met de kinderen. Namens het zondagsschoolteam nogmaals hartelijk dank.

Woensdag 16 dec. hopen de leden van de echokring elkaar weer te ontmoeten. De ochtend zal in het teken van Kerst staan. Bent u benieuwd wat we zo al doen? Kom, en schuif een keer aan! Hartelijk welkom.

Op D.V. vrijdag 18 dec. verzorgt de ouderencommissie een online kerstviering. Ook via de kerkradio is deze te beluisteren. Ds. Van der Veen verzorgt de meditatie ‘Dat u heden geboren is uw Zaligmaker Christus Jezus’. Muziek en zang wordt verzorgd door enkele gemeenteleden. Aanvang: 19.15 uur. De liturgie wordt bij u thuis bezorgd.

In de kerkbode treft u een flyer aan met informatie over de kerstviering van de gezamenlijke verenigingen. Het is anders dan u gewend bent, maar zo hopen we toch samen stil te kunnen staan bij de komst van Hèt licht in de wereld.

De begroting van de diaconie over 2021 ligt van D.V. 14-18 december ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen