De Belastingdienst heeft onze kerkelijke gemeente aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te geven in onze organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken, hebben wij dit op een rij gezet.

Officiële naam

Hervormde Gemeente Brandwijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland

RSIN-nummer

Comm. van Kerkrentmeesters: 002688177
Comm. van Diakenen: 005585624

Contactgegevens

Kerkgebouw: Brandwijksedijk 19, 2974 LB Brandwijk (0184-641214)

Doelstellingen en beleidsplan

Beleidsplan 2014-2018

Bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. Het college van diakenen bestaat uit 3 personen. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen.

Beloningsbeleid

Honorering van de predikant geschiedt volgens landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat geldt ook voor anderen die in dienstverband werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente verrichten.

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro-deo.

Verslag activiteiten

Kerkenraadsvergaderingen; vergadering kerkrentmeesters en commissie van bijstand; vergadering diaconie en diverse club- en verenigingsbijeenkomsten.

Inzage financiën

Hier vindt u de financiële verantwoording van de gemeente zoals de begroting en de jaarrekeningen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen