Ga naar de inhoud

ANBI

De Belastingdienst heeft onze kerkelijke gemeente aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te geven in onze organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken, hebben wij dit op een rij gezet.

Officiële naam

Hervormde Gemeente Brandwijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland

RSIN-nummer

Comm. van Kerkrentmeesters: 002688177
Comm. van Diakenen: 005585624

Contactgegevens

Kerkgebouw: Brandwijksedijk 19, 2974 LB Brandwijk (0184-641214)

Doelstellingen en beleidsplan

Beleidsplan 2022 – 2026

De vernieuwing van het beleidsplan is uitgesteld tot de periode waarin de gemeente vacant is. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw meerjarig beleidsplan, dat naar verwachting in juni 2021 gereed zal zijn en gepubliceerd zal worden.

Bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. Het college van diakenen bestaat uit 3 personen. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen.

Beloningsbeleid

Honorering van de predikant geschiedt volgens landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat geldt ook voor anderen die in dienstverband werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente verrichten.

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro-deo.

Verslag activiteiten

Kerkenraadsvergaderingen; vergadering kerkrentmeesters en commissie van bijstand; vergadering diaconie en diverse club- en verenigingsbijeenkomsten.

Inzage financiën

Hier vindt u de financiële verantwoording van de gemeente zoals de begroting en de jaarrekeningen.