Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Meditatie Psalm 92:2a en 5

Met vreugde (reag)eren
‘Het is goed om de HEERE te loven…want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden, ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.’ – Psalm 92:2a en 5

In de vorige kerkbodes ging het …

Meditatie 2 Kor. 7 : 10

Spijt hebben

‘…de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.’ – 2 Kor. 7:10

Spijt,… een gevoel dat we allemaal wel kennen. …

Meditatie Jak. 4:15

Nederig plannen maken

“…u zou moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.” Jak. 4:15

Plannen maken: voor school, ons werk, onze vrije tijd, onze toekomst. Plannen maken: het hoort bij ons …

Meditatie Ps. 116 vs 7

Tot rust komen…!?

“Mijn ziel, keer terug tot je rust, want de HEERE is goed voor jou geweest.” – Ps. 116:7

Onrust. In je hoofd, in je hart en soms zelfs in je lichaam. Vanwege een conflict in je gezin, …

Meditatie ‘Hebreeën 11 vers 8’

‘En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou’.

De zomervakantie zit er weer op. De scholen in Molenaarsgraaf, Ottoland en omliggende plaatsen zijn weer begonnen. Weer even wennen! We denken terug aan de tijd dat we weg

Psalm 23 – De Heere is mijn Herder

De bekendste Psalm die er is. Wordt vaak gelezen op huisbezoeken. Ook bij afscheidsdiensten staat deze psalm vaak op de liturgie afgedrukt. Toen ik deze Psalm nog eens door las, dacht ik dat mijn beeld van schapen in Brandwijk wat …

Goede Vrijdag

‘Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden’ – Matheus 27:11-26

Waarom noemen we deze dag goed?

De hogepriesters en de oudsten van het volk zijn al …

Laatste woorden van David

BIJ DE VERTALING VAN 2 SAMUEL 23:3 en 4

Door J. van Eck

In 2 Samuel 23, vers 1 t/m 7 staan de ‘laatste woorden van David’ opgetekend. In de Herziene Statenvertaling lezen we daar:

1 En dit zijn de 

Ik geloof dat ik geloof…

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God (Efeziërs 2:8)

Een tijdje geleden sprak ik op huisbezoek een man. Wij raakten al gauw in gesprek over het …

Psalm 121

Een lied Hammaäloth: Psalm 121.

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van
God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat …