Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Psalm 128

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm …

Psalm 126

Een lied Hammaälôth

Ps.126 is bekend en geliefd. Maar dat wil niet zeggen, dat dit een gemakkelijke psalm is. Het “schuurt” vooral rond het punt of de mensen over wie het hier gaat nu al wel of nog niet zijn …

Psalm 125

Een lied Hammaälôth

Een “vertrouwenspsalm” wordt deze psalm wel genoemd. Ons leven is geen windstil reisje, maar het is een barre tocht vaak. Maar wij zingen onderweg ook dit mooie lied met Israël mee.

Wie dichtbij Jeruzalem kwam, zag rondom …

Psalm 123

Een lied Hammaälôth

Psalm 123 gaat over “Een nederige bidder”. Wij denken aan de hand van de volgende punten over deze psalm na:

  • 1.Hij klimt op tot naar een grote hoogte.
  • 2.Hij nadert in diepe nederigheid.
  • 3.Hij doet een beroep

Psalm 122

Een lied Hammaälôth

Toen David koning was geworden over alle twaalf stammen was zijn eerste regeringsdaad dat hij de ark naar Jeruzalem bracht. Niet alleen maar de stad van de koning zou deze stad zijn, maar het zou vooral de …

Psalm 129

Een lied Hammaälôth.

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen zij de optochtsliederen die wij kennen als de psalmen 120 t/m. 134. Die …

Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.

Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.

(Een nieuwjaarsoverdenking n.a.v. Daniël 6:11m)

Het gaat over “Daniëls uitzicht”. De leidende gedachten zijn:

  1. De gevaren, die hem omringen;
  2. De trouw, die hij ten toon spreidt;
  3. De zegen, die

Psalm 128

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm …

Psalm 121

Een lied Hammaäloth

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat ik bemin, …

Psalm 120

Een lied Hammaälôth: Psalm 120.

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen ze de optochtsliederen, die wij kennen als de psalmen 120 t/m. …