Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Psalm 122

Een lied Hammaälôth

Toen David koning was geworden over alle twaalf stammen was zijn eerste regeringsdaad dat hij de ark naar Jeruzalem bracht. Niet alleen maar de stad van de koning zou deze stad zijn, maar het zou vooral de …

Psalm 129

Een lied Hammaälôth.

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen zij de optochtsliederen die wij kennen als de psalmen 120 t/m. 134. Die …

Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.

Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.

(Een nieuwjaarsoverdenking n.a.v. Daniël 6:11m)

Het gaat over “Daniëls uitzicht”. De leidende gedachten zijn:

  1. De gevaren, die hem omringen;
  2. De trouw, die hij ten toon spreidt;
  3. De zegen, die

Psalm 128

Een lied Hammaälôth

Het moeilijke van deze psalm is, dat hij te mooi is. Te mooi voor wie geen kinderen heeft en te mooi voor wiens gezin zo vredig altijd niet is. Het luistert wat gemakkelijker als je deze psalm …

Psalm 121

Een lied Hammaäloth

In Ps.120 waren de pelgrims nog in Mesech. Dat is Bijbeltaal voor “ver weg van God”. Met Ps.121 komt er beweging in. Zij zijn onderweg. En zo meteen, in Ps.122, komen ze thuis. “Jeruzalem dat ik bemin, …

Psalm 120

Een lied Hammaälôth: Psalm 120.

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen ze de optochtsliederen, die wij kennen als de psalmen 120 t/m. …

Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Enige kanttekeningen bij vraag en antwoord 49 van de Heidelberger catechismus.

“Ten eerste, dat Hij in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker is”.

Wat doet die Voorspreker? Wat heeft Hij als taak? Wij zijn zelf ook …

Het leven van ons lijden

Een overdenking n.a.v. van Ps.129

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen zij de optochtsliederen die wij kennen als de psalmen 120 t/m. …

Rachab

N.a.v. Hebr.11:31:

“Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen”.

Wij lezen hierbij Jozua 2:1-18a en Mt.1:1-6

Rachab is een van de voormoeders van Christus. In Hebr.11:31 slaat …

Daniëls verwachting

“Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.” (Daniël 6:11m)

Wij schrijven boven de meditatie: “Daniëls verwachting.”

De leidende gedachten zijn:

  1. De gevaren, die hem omringen.
  2. De trouw, die hij betoont.
  3. De zegen, die zijn deel wordt.