Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Enige kanttekeningen bij vraag en antwoord 49 van de Heidelberger catechismus.

“Ten eerste, dat Hij in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker is”.

Wat doet die Voorspreker? Wat heeft Hij als taak? Wij zijn zelf ook …

Het leven van ons lijden

Een overdenking n.a.v. van Ps.129

Door de wereld trekt er een stoet van pelgrims naar het veelbelovende land aan de andere kant van de tijd. Als liederen onderweg zingen zij de optochtsliederen die wij kennen als de psalmen 120 t/m. …

Rachab

N.a.v. Hebr.11:31:

“Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen”.

Wij lezen hierbij Jozua 2:1-18a en Mt.1:1-6

Rachab is een van de voormoeders van Christus. In Hebr.11:31 slaat …

Daniëls verwachting

“Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.” (Daniël 6:11m)

Wij schrijven boven de meditatie: “Daniëls verwachting.”

De leidende gedachten zijn:

  1. De gevaren, die hem omringen.
  2. De trouw, die hij betoont.
  3. De zegen, die zijn deel wordt.

De Goede Herder

De stem, het hart, de voeten en de handen van de goede Herder (enige kanttekeningen bij Joh.10:27 en 28).

Het eerste is de stem van de goede Herder. “Mijn schapen horen Mijn stem”. Een schaap is een schaap doordat het …

Ik heb geen mens

Joh.5:7m

Met het getal 38 wil Johannes zeggen: “Dat is bijna 40 jaar en bijna een mensenleeftijd”. Maar er zit ook nog iets anders achter. Israël is naar Kanaän op een gegeven moment 38 jaar onderweg. Jarenlang hadden ze door …

Beloofd is beloofd!

Een meditatie over Genesis 28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb”.

Vier mensen zijn soms al genoeg voor een groot drama. Izak was altijd heel erg “aan” op Ezau. Dat …

Het Amen van de Heidelberger

Een overdenking n.a.v. vraag en antwoord 127 tot en met 129.

  1. De laatste moeilijkheid
  2. De laatste zekerheid.
  3. Het laatste woord.

1.In antwoord 127 wordt “ons eigen vlees” als onze misschien wel grootste vijand genoemd. Meestal denken wij daarbij vooral aan …

Het is zoals Ik het zeg!

 “Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

  • Hoe Pilatus het zegt.
  • Hoe God het bedoelt.
  • Hoe wij er door worden vertroost.

Het is waar, dat er een grote macht in het geschreven woord …

Beloofd is beloofd!

(Een meditatie over Genesis 28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb”).

Vier mensen zijn soms al genoeg voor een groot drama. Izak was altijd heel erg “aan” op Ezau. Dat …