Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Daniëls verwachting

“Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.” (Daniël 6:11m)

Wij schrijven boven de meditatie: “Daniëls verwachting.”

De leidende gedachten zijn:

 1. De gevaren, die hem omringen.
 2. De trouw, die hij betoont.
 3. De zegen, die zijn deel wordt.

De Goede Herder

De stem, het hart, de voeten en de handen van de goede Herder (enige kanttekeningen bij Joh.10:27 en 28).

Het eerste is de stem van de goede Herder. “Mijn schapen horen Mijn stem”. Een schaap is een schaap doordat het …

Ik heb geen mens

Joh.5:7m

Met het getal 38 wil Johannes zeggen: “Dat is bijna 40 jaar en bijna een mensenleeftijd”. Maar er zit ook nog iets anders achter. Israël is naar Kanaän op een gegeven moment 38 jaar onderweg. Jarenlang hadden ze door …

Beloofd is beloofd!

Een meditatie over Genesis 28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb”.

Vier mensen zijn soms al genoeg voor een groot drama. Izak was altijd heel erg “aan” op Ezau. Dat …

Het Amen van de Heidelberger

Een overdenking n.a.v. vraag en antwoord 127 tot en met 129.

 1. De laatste moeilijkheid
 2. De laatste zekerheid.
 3. Het laatste woord.

1.In antwoord 127 wordt “ons eigen vlees” als onze misschien wel grootste vijand genoemd. Meestal denken wij daarbij vooral aan …

Het is zoals Ik het zeg!

 “Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

 • Hoe Pilatus het zegt.
 • Hoe God het bedoelt.
 • Hoe wij er door worden vertroost.

Het is waar, dat er een grote macht in het geschreven woord …

Beloofd is beloofd!

(Een meditatie over Genesis 28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb”).

Vier mensen zijn soms al genoeg voor een groot drama. Izak was altijd heel erg “aan” op Ezau. Dat …

Helemaal een zondaar, maar helemaal vrij.

Enige gedachten bij vraag en antwoord 113 van de Heidelberger).

Het laatste gebod komt ons vertellen, dat je de schat van je leven slechts kunt vinden op de plaats waar je bent. In je eigen leven met zijn grenzen en …

God zorgt voor Zijn kinderen

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Boven de overdenking staat: “God zorgt voor Zijn kinderen”. De punten zijn:

 1. Wat dat niet is.
 2. Wat dat wel

Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt

(Enige aantekeningen bij Zondag 38 van de Heidelberger).

Als wij niet wat met God “hebben” is de zondag vooral een probleem. Maar er is voor wie wat om Zijn dienst geeft geen vrolijker dag! De eerste en belangrijkste reden waarom …