Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

Ik moet heden in uw huis blijven

N.a.v. Lucas 19 vers 5b

De Heere Jezus heeft haast. Grote haast. Maar al heeft Hij zo`n grote haast, voor de mensen die Hem nodig hebben, heeft Hij alle tijd. Gaat de Heere Jezus ook vandaag nog voorbij? Hij komt …

Een drievoudig snoer

“Twee zijn beter dan een;…en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken” (Prediker 4:9a en 12b; een indruk van een trouwpreek).

De Prediker heeft zijn hele leven nauwgezet wat er omgaat in de wereld doorzien en doordacht. En wat hij …

“Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?”

Naar aanleiding van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.

Het gaat over de “Voorzienigheid”. De punten zijn:

 1. Wat Gods voorzienigheid is.
 2. Wat het geheim van Gods voorzienigheid is.
 3. Wat het leven onder Gods voorzienigheid is.

“Ik geloof de opstanding des vleses.”

(Enige kantekeningen bij vr. en antw. 57 van de Heidelberger).

De punten zijn:

 1. De kritiek op dit geloof.
 2. Het fundament van dit geloof.
 3. Het leven uit dit geloof.

“Zo ik niet had geloofd…”

“Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden…” (Psalm 27:13).

Onze tekst is een afgebroken zin. Een zin met een stilte er in. Want het laatste van dit vers is …

De geestelijke communicatie.

“En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?” (Handelingen 2:8).

De punten die als leidraad dienen zijn:

 1. De geestelijke communicatie is door de zonde stilgevallen.
 2. De geestelijke communicatie is door de Heere

Ziet, Ik zend u … (Mattheüs 10:16)

“Ziet, Ik zend u als schapen in het midden van de wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven” (Mattheüs 10:16).

Ik vind dit een spannende tekst. Het valt meteen op, dat er in totaal vier …

Hebben wij het dan allemaal zo verkeerd gedaan?

Alweer enige jaren terug kwam er een klein boekje uit van de destijds heel bekende legerpredikant ds. J.J. Poort. Het had als titel: “Mijn kinderen doen er niet meer aan.”

Tot troost van, naar ik hoop, vele mensen volgt daar …

Gered naar Gods woord

“Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord” (Psalm 119:25).

Wij denken na over

 1. Een bittere klacht.
 2. Een hartelijk gebed.
 3. Een vaste pleitgrond.

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God.
 2. De genade van Jezus Christus.
 3. De zegen voor de mensen.