Ga naar de inhoud

Categorie: Meditaties

“Zo ik niet had geloofd…”

“Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden…” (Psalm 27:13).

Onze tekst is een afgebroken zin. Een zin met een stilte er in. Want het laatste van dit vers is …

De geestelijke communicatie.

“En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?” (Handelingen 2:8).

De punten die als leidraad dienen zijn:

 1. De geestelijke communicatie is door de zonde stilgevallen.
 2. De geestelijke communicatie is door de Heere

Ziet, Ik zend u … (Mattheüs 10:16)

“Ziet, Ik zend u als schapen in het midden van de wolven; weest dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven” (Mattheüs 10:16).

Ik vind dit een spannende tekst. Het valt meteen op, dat er in totaal vier …

Hebben wij het dan allemaal zo verkeerd gedaan?

Alweer enige jaren terug kwam er een klein boekje uit van de destijds heel bekende legerpredikant ds. J.J. Poort. Het had als titel: “Mijn kinderen doen er niet meer aan.”

Tot troost van, naar ik hoop, vele mensen volgt daar …

Gered naar Gods woord

“Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord” (Psalm 119:25).

Wij denken na over

 1. Een bittere klacht.
 2. Een hartelijk gebed.
 3. Een vaste pleitgrond.

Eert uw vader en uw moeder

(N.a.v. Zondag 39 van de Heidelberger Catechismus)

 De verdeling van de stof is als volgt:

 1. De eis van God.
 2. De genade van Jezus Christus.
 3. De zegen voor de mensen.

Simson en Delila (Richteren 16:17)

Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijn moeders buik af; indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van

Paulus verdedigt een weggelopen slaaf (Filémon 10)

Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onésimus.

(Filémon 10)

Boven de meditatie staat: “Paulus verdedigt een weggelopen slaaf”. De punten zijn:

 1. Het appel van de diplomatie.
 2. Het gebed van Christus.
 3. De

Degenen, die tot God bekeerd zijn

Maar kunnen degenen, die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?

(Vraag en Antwoord 114 van de Heidelberger Catechismus)

Het gaat over “Degenen, die tot God bekeerd zijn”. De punten zijn:

1. Zij zijn mensen met maar kleine kracht.…