09.30 uur Ds. M.M.J. Verheuvel te Schoonhoven
18.30 uur Ds. B.J.P. de Bruin uit Middelburg
De diensten zijn live te volgen via de site van de kerk.
Zingen voor de dienst: Ps.98: 2 en Ps. 98: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Op woensdag 30 december hopen Piet en Els Aanen te gedenken dat zij 55 jaar met elkaar in het huwelijk zijn verbonden. Met hen brengen wij de Heere God de dank voor zoveel jaren samen, jaren van zegen, van lief en leed, van vreugde maar ook van zorg. Wij bidden dat zij in dankbare verwondering, samen met hun kinderen en kleinkinderen, dit prachtige jubileum mogen gedenken. Een groot voorrecht. Wij feliciteren Piet en Els van harte en wensen hen Gods rijke zegen toe voor de dagen die nog volgen. ‘Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op U hopen’ (Ps. 33: 22).

We leven in het bijzonder mee met de ouderen in onze gemeente. Door de verscherpte maatregelen kunnen ze minder bezoek ontvangen. Een belletje of een kaartje kan dan al veel betekenen.

Tijdens een ingelaste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad nagedacht over de verscherpte maatregelen. Dit is een worsteling. Enerzijds is er het verlangen om samen te komen, anderzijds moeten we ook voorzichtig zijn. De volgende activiteiten komen voorlopig te vervallen: de mannen- en vrouwenvereniging, Bijbelkring, belijdeniscatechisatie, echo vrouwenkring, JV, reguliere huisbezoeken en catechisatie gr. 3. Voor bepaalde activiteiten voor de jeugd bekijken we of het ook digitaal kan.

Op D.V. zaterdag 26 december om 19.00 uur is de kerstviering met de kinderen van de zondagschool. Iedereen is van harte welkom om online mee te vieren. Het is bijzonder dat we ondanks de coronabeperkingen een viering kunnen organiseren. Natuurlijk hadden we liever met de hele gemeente in een warme, volle kerk gezeten, maar we zijn blij dat we op deze manier toch met elkaar verbonden zijn. Het thema is “Licht in de nacht”. Bij deze kerkbode vindt u een programmaboekje en een collectezakje. Er is voor alle gezinnen met kinderen een tasje met extra boekjes en andere verrassingen. Voor geïnteresseerde gezinnen is dat tasje aan te vragen bij de leiding van de zondagsschool: zondagsschoolbrandwijk@gmail.com. We hopen op een mooie gezamenlijke viering: Kijk en luister mee!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen