De nog altijd niet vergeten ds. J.T. Doornenbal, die zijn langste tijd in Oene stond (van 1946-1973), is een voorbeeld van iemand die de dingen goed zag en opsloeg. De paar regels die ik citeer uit zijn “kerkbodestukjes” geven aan, dat je niet heel ver hoeft te reizen om toch veel te zien. Het eerste citaat staat op blz. 300 van “Overpeinzingen van een pelgrim”: “Als vorstendommen liggen de hofsteden langs de IJsseldijk, oeroud en degelijk, groot en sterk onder de schuine, beschermende daken, veilige vestingen voor mensen en dieren. Altijd, als ik er langs kom, probeer ik door de deeldeuren te gluren en een blik op te vangen van de eindeloze rijen koeien, en mijn hart gaat open als ik de geuren ruik van hooi en van vee”. Het tweede citaat is uit hetzelfde boek op blz. 82: “In de avond deden we Schiphol aan, en daar zit je weer in het volle wereldverkeer. Het opstijgen en dalen der reuzenvogels, het komen en gaan van reizigers en piloten wekt vermoedens en verlangens omtrent een groter en wijder en vrijer leven dan op een klein en bekrompen visserseiland, of op een Veluws boerendorp, en ook dit is een deel van het bestaan van een kind dezer eeuwen van zijn leven op aarde, die aarde die des Heeren is, mitsgaders hare volheid”. Ik wens u, thuis of onderweg, een mooie tijd van rust toe en ontspanning. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.