‘KIJK OOK EENS NAAR BOVEN’. De ouderen onder ons kennen hem nog wel. Hij sprak wel eens in de ‘Boerenklaas’ tijdens een evangelisatieavond. Ik bedoel wijlen ds. J.J. Poort. Hij schreef eens een boekje met de titel: ‘Kijk eens naar Boven”. Dit is zijn openingsverhaal: Kijk eens naar boven! Dat stond te lezen op het onderste plankje van het apothekerskastje van de dokter in het dorp. Bij de voordeur, links van de stoep. Dan hoefde niet iedereen die z’n medicijnen kwam halen, aan te bellen –’t stond klaar – zoiets kan in een dorp. Dat kastje – je kon het zelf opendoen – had glazen deurtjes en twee plankjes waarop de flesjes, capsules, tubes en potjes medicijnen stonden. Aangezien het vrij hoog opgehangen was, keek menigeen alleen maar naar het onderste plankje en vergat bij het bovenste plankje te zoeken. Vandaar dat de dokter er met een punaise een briefje had opgeprikt: Kijk ook eens naar boven! Al jaren woon ik niet meer in dat dorp, maar op de vreemdste momenten komt me dat briefje weer voor de geest. Alleen… anders, zinvoller. Boven staat al jaren met een hoofdletter. Kijk ook eens naar Boven. Niet alleen opzij – naar de mensen om je heen die het allemaal beter weten. Niet alleen maar terug – naar je verleden – met spijt en wroeging misschien. Niet alleen maar vooruit – je weet toch niet hoe het allemaal verder zal gaan. Maar kijk óók eens naar Boven! Vergeet dat niet! Biddend naar Boven, dankend naar Boven, vertrouwend naar Boven. Want er is ook een Hemels medicijn!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

‘Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen’ (Ps. 107: 29). We zitten er midden in volgens de media. De tweede golf bedoel ik. Het coronavirus stormt over ons land. Nieuwe beperking komen er aan. Zondag zagen we het al in de kerk. Dertig is niet veel. Of toch wel? Jezus liet er negenennegentig achter om die éne te zoeken. Ben ik dat? In de kerkbank of thuis op de bank. De media storten zich op kerken die hun erediensten houden. Doen ze niets verkeerd? Om de moed te verliezen? Nee, we hebben een God die de storm kan stillen en golven het zwijgen oplegt!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

Blijf bidden. Bid telkens weer om de Heilige Geest zodat we trouw blijven aan de dienst van de Heere, ook als we niet naar de kerk mogen in deze bijzondere tijd. Laten we bidden om Zijn kracht om ons leven te heiligen en ons tot levende getuigen te maken van onze Heere Jezus.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

In 1949 is de Israëlzondag ingesteld. Een zondag in het jaar waarop tijdens de kerkdienst in prediking en gebed speciaal aandacht wordt gevraagd voor de verhouding tussen Kerk en Israël. In haar kerkorde belijdt onze PKN haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Het houdt zijn bijzondere plaats in Gods heilsplan. Wij, niet-Joden, delen in de zegeningen van Zijn verbond met Israël.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

Als we terugblikken op ‘opening winterwerk’ ontstaat er een warm gevoel. Wat was het goed om zo met elkaar bezig te zijn met allerlei activiteiten. Als kerkenraad bedanken we al die creatieve en betrokken gemeenteleden die een geweldig programma in elkaar gezet hebben. Als afsluiting hadden we de startdienst met het HGJB-thema. ‘Goed om te horen’ en aansluitend de preekbespreking in groepjes thuis. Bovenal dank aan onze Hemelse Vader Die ons dit alles gaf. We zien uit naar een mooie winterperiode met veel enthousiaste mensen. Volgens de predikant van zondagmorgen betekent enthousiast ook: ’Vol van God’.
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen