De fam. Korteland werd op 22 sept. verblijd met de geboorte van een dochtertje, Catharina Esmee. Roepnaam Esmee. Als gemeente willen we jullie hartelijk feliciteren met dit ‘wonder’, zoals jullie dat op het kaartje verwoorden. We hopen en bidden dat Esmee al vroeg de Goede Herder mag leren kennen. Het is toch zo, zoals de ds. zondag zei: ‘hoe vroeger je de Heere Jezus mag kennen, hoe langer je Hem kunt dienen’.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

OP JEZUS ZIEN

Soms wandel ik met Petrus op het water,
het water van geloof en zekerheid.
Zolang ik mij de Meester houd voor ogen
Is op de golven mij een weg bereid.

Maar kijk ik maar een ogenblik terzijde,
Zie ik omlaag, dan grijpt de vrees mij aan.
Waar is mijn hoop, waar is mijn moed gebleven.
Zal ik, na alles, toch nog ondergaan?

Dan reikt mij Jezus liefdevol de handen.
En zacht vermanend klinkt het uit Zijn mond:
‘Mijn kind, het zien op Mij in stil vertrouwen,
Op Mij alleen, geeft je weer vaste grond.’

Hartelijke groet,
De kerkenraad

Afgelopen zondag mocht Rhodé Mourik de Heilig doop ontvangen. Een ontroerend moment voor de ouders, maar ook voor ons als gemeente. Het herinnert ons ook aan onze eigen doop. Tekst van de prediking was Hand. 10:47 ‘Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’. Wij wensen Arjan en Renske veel vreugde en wijsheid, maar bovenal Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Bij onze organiste Anne-Marie Zwart is een zoontje geboren. Wij feliciteren haar en haar man Bob en natuurlijk ook Abel met dit geschenk van God. Het jongetje draagt de naam: Eli. Een mooie naam met een diepe betekenis: ‘Mijn God’. Het is terug te vinden in Ps. 22 en in de smartkreet van Jezus: “Eli, Eli, lama sabachtani” (“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”). We wensen jullie veel vreugde toe met jullie kinderen, maar boven alles toch dat zij zich schaapjes mogen weten van de Goede Herder. Wat zou het mooi zijn als Eli, later als hij groot is, net als Thomas mag belijden: Mijn Heere en mijn God!
Hartelijke groet,
De kerkenraad

We leven mee met onze kosteres. Vijf maanden geleden een ongeluk gehad en nu al weer aardig hersteld. Toch volgde er vorige week donderdag nog een kleine operatie en zondags stond ze als een dorpelwachter weer op haar post. Ds. Jongkind zei wel eens: de koster en de organist bekleden binnen de kerkelijke gemeente ook een soort ambt. Henk en Mieke, bescheiden en vol toewijding bekleden jullie het kosterschap. Dat de Heere jullie rijk mag zegenen in dit nuttige en mooie werk.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen