In het boek “Om het eeuwig welbehagen” van Ds. C. den Boer over de Dortse Leerregels las ik het volgende: Er is een belofte van het Evangelie, dat ieder, die op Christus ziet, zoals Israël op de koperen slang in de woestijn, niet verderft maar het eeuwige leven heeft. De poort gaat wagenwijd open.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen… (Kol. 3: 16). De beste plek om je bijbeltje te bewaren, is in je hart!
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Vakantietijd, we kijken er vaak lang naar uit. We hopen dat u rust en ontspanning mag vinden. Ons lichaam en geest hebben dat nodig. We leven in een hectische wereld, onze agenda’s zijn overvol en veel piepjes en app-jes maken ons moe. Laten we echter vooral niet vergeten dat de ware rust elders is. Ons hart zal onrustig blijven, zolang het de rust niet zoekt bij God. Het is die rust waar de Heere Jezus over sprak toen Hij vermoeide en belaste mensen tot Zich nodigde. Mensen, belast door zonde en de gevolgen ervan, worden tot Hem genodigd. Hen wil Hij rust schenken. Dat is niet de rust van een weekje op de Veluwe of een boottocht op de Moezel, hoe mooi ook. Het is de rust van de vergeving, van de verzoening en van de genade. Die rust wensen we u boven alles toe!
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Om over na te denken: ‘het enige boek dat een niet-christen leest over God is een christen’.
Hartelijke groet,
de kerkenraad

In de avonddienst hoopt ds. R. van Kooten uit Apeldoorn voor te gaan. Niet onbekend voor onze gemeente. Hij werd in 1950 in onze pastorie geboren. Zijn vader, ds. G.H. van Kooten diende onze gemeente van 1948 – 1953. Fijn dat hij, na een lange tijd, weer eens in onze gemeente kan voorgaan. We bidden om gezegende diensten.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen