Wij feliciteren dhr. en mevr. Kees en Jannie van den Dool van harte met de geboorte van hun jongste kleinkind. Het is een jongen. Hij heet Tiemen Ilja. Hij woont in Sliedrecht. Hij is de zoon van Leanne. Wij hebben in de kerk gebeden: “Wees de God ook van zijn leven!” Met het oog op Pasen besluiten wij met het gedicht “Christus als hovenier” van Ida Gerhardt (1905-1997). Het is geschreven n.a.v. Joh.20:15: “Zij dacht dat het de hovenier was”.

Een Rembrandt kende als kind ik goed;
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud –
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
En ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

Wij kregen een kaart van het overlijden van ons vroegere gemeentelid mevr. Elizabeth Kortleve, sinds vorig jaar weduwe van dhr. Arie Kortleve. Vroeger woonden ze hier aan de Brandwijksedijk. Mevr. Kortleve werd 85 jaar oud. De afgelopen dinsdag is ze in Brandwijk begraven. Wij condoleren haar kinderen en verdere familie. Ik ben blij, dat er ook dit jaar weer enige jonge gemeenteleden hun openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. We hadden met Marco en Marianne een plezierig en leerzaam seizoen. Wij zijn zelf tot geen enkel goed ding in staat, maar wij bidden het de trouwe Herder van Zijn schapen, dat Hij ons in leven en sterven Hem doet kennen en met liefde volgen. Houdt Christus maar sterk in het oog. Hem die in Zijn bange lijden m.n. zo dichtbij ons is en op wie wij hopen. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

Wij leven van harte mee met de fam. Van Genderen nu de moeder van mevr. Van Genderen in Bleskensgraaf is overleden. Wij condoleren de betrokkenen daarmee en wensen hen de enige troost toe beide in leven en sterven. Als wij nu één zijn met Christus in Zijn lijden, zullen wij hierna één zijn met Hem in Zijn glorie in het eeuwige licht bij de troon. Drie strofen geef ik u graag door in dit “ten slotte” van het gedicht “Bij het kruis” van Willem de Mérode (1887-1939):

Ik heb op Golgotha gestaan
En zag `t gelaat van Jezus aan,
Dien men als een ellendeling
Aan `t kruishout hing.

Is dit een Heiland naar mijn wensch,
Een veeg en afgefolterd mensch?
En kan dit zwaar geronnen bloed
Een balsem zijn voor mijn gemoed?

Toen heeft mijn ziel tot U geschreid
In groote godverlatenheid:
Heb met ons beiden medelij,
O Heer, verlos uzelf en mij.

Zo trekken wij van zondag tot zondag door de lijdenstijd. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

Op 12 maart jl. werd er bij Leendert en Marloes de Vries in Streefkerk een zoon en broertje geboren. Hij heet Siebe Joas, met als roepnaam Siebe. Wij feliciteren Leendert en Marloes daar heel hartelijk mee. Dhr. en mevr. Wout en Arda van Muijlwijk zijn op D.V. 5 april vijfenveertig jaar getrouwd. Gezien de omstandigheden waar ze mee te maken hebben vieren ze het stil en bescheiden. Wij feliciteren hen en leven van harte met hen mee. God geve hen Zijn zegen en de kracht om te volharden en het moeilijke door te komen. Wij bidden om een gezegende zondag waarop de gemeente trouw zich verenigt rondom Gods woord. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

De a.s. zondagmorgen gaat het over Jakobs kunstzinnige zoon Naftali n.a.v. Gen.49:21. Ik vermoed, dat Jonette daar voor ons weer een apart kerkboekje bij maakt! `s Avonds behandelen wij een vrije stof die meer specifiek op de lijdenstijd slaat. Zo hopen wij op een goede zondag waarop God vanuit Zijn ruime hart ons troost en zegent. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen