De a.s. zondagmorgen D.V. zijn wij in Langerak aanwezig bij de doop van onze twee jongste kleinkinderen (Marie Elise Jongkind en Anna Kok). Het maakt ons stil, dat God ons dit geeft. `s Avonds staan wij hier samen stil bij de bede “Uw Koninkrijk kome”, aan de hand van Zondag 48 van de Heidelberger. Ik wens u een gezegende zondag. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

De komende zondagmorgen zal de kleine Niene Elisabeth Feline, dochter van Ronald en Willeke Kielenstijn worden gedoopt. Wij hopen op een gezegende dienst. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

A.s. zondagmorgen D.V. preek ik nog weer eens in de Wilhelminakerk in Slikkerveer waar ik meer dan veertig jaar geleden leervicaris was bij ds. P.J. Bos die daar toen stond. (Een van de catechisanten was daar toen de huidige burgemeester van Haarlem, drs. Jos Wienen. Het deed me goed dat hij me nog herkende een aantal jaren terug. Hij is trouwens als theoloog afgestudeerd). Het doet mij wat er nog weer eens te mogen zijn. Weest u allen trouw, met uw gezinnen, in het gaan naar Gods huis. “Naarstig” in de regel van zondag 38 “En dat ik, in zonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag, tot de gemeente van God naarstig kome, om Gods Woord te horen”, betekent: “Er komt nooit iets tussen”. Dat is mooi, dat wij weten dat er met liefde in het huis van God wordt gerekend op ons. Als we het zo zien, valt de gang naar de kerk ons niet zwaar. Graag ontmoeten wij elkaar weer! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

Graag wil ik u groeten met het gedicht “Over de Jabbok” van Willem de Mérode (1905-1962):

Toen ik het einde had bereikt
van mijn verdorvenheden,
stond God op uit het slijk,
en weende;
en ik stond naast Hem, ziende neder
op een verloren eeuwigheid.

En Hij zei: je had geen gelijk;
maar dat is nu voorbij, van heden
tot aan de andere eeuwigheid,
is maar één schrede.

uw ds. J.A.H. Jongkind.

Op 13 jan. werd er bij onze Aart en Frederike Kok-Jongkind te Langerak een dochter en zusje geboren. Zij heet Anna Dirkje Maria. De roepnaam is Anna. Wij hopen voor het kleine meisje op een goed en gezegend leven. “Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer” (Ps.119:73). Met een vriendelijke groet, vooral ook voor degenen die veel pijn en zorg hebben, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen