Wij leven mee met dhr. en mevr. J. van Genderen- van der Vlist nu er een broer van mevr. Van Genderen uit Streefkerk de vorige week is overleden. Wij bidden voor hen om zegen en kracht. Onze vakantie (waarin wij voor het grootste deel “om de deur” zijn) is van D.V. 11 juli tot en met 7 aug. a.s. Zelf verzorg ik nog de “Kerkbode” van 17 juli a.s. en oud. C.H. Baan verzorgt de nummers die uitkomen op D.V. 24 juli (dat is een dubbelnummer) en 7 aug. De kopij dient ook bij hem uiterlijk `s maandags om 12.00 uur binnen te zijn. Vooral de jongeren gunnen wij het van harte, dat zij onbezorgd in de vakantietijd kunnen genieten van “weer eens wat anders”. En de ouderen kunnen als ze op vakantie gaan weer een klein beetje “kind” zijn. Vakantie is weer een beetje “spelen”, weer een beetje “kind zijn”. Daarom gaan de mensen bijv. kamperen. Dat is niet omdat dat zo handig is, maar om als een kind te kunnen spelen. Weet u wat de ware rust is, die nog veel belangrijker is dan de rust van de vakantie? Als het met de Heere God weer is goed gekomen doordat Christus Zijn leven voor ons op Golgotha gaf. U zult toch ook in de vakantietijd het onderhouden van de rustdag niet vergeten?! Maar het is de definitieve rust hier nog niet. Daar zijn wij nog naar onderweg. Maar in Christus, en door het geloof met Hem verbonden, is de definitieve rust er in zekere zin ook al wel. Wij sluiten dit bericht af met een aantal regels van Muus Jacobse (1909-1972) uit het gezang “De heiligen, ons voorgegaan”:

De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan `t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat God hand
die hen tot daar geleid had,
in `t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.

Dat lijkt me iets om ons aan op te trekken!
Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.