Bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal denken wij biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Zeker, het is vreselijk om het Avondmaal te vieren zonder “bruiloftskleed”; d.w.z. zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof. Maar het is niet minder erg, als wij zomaar aan de uitnodiging voorbij zijn gegaan. Dat is de spanning waarin wij zijn gesteld. Wij bidden om veel verootmoediging en tegelijk om veel vertroosting. Mogen wij met het Avondmaal Christus dankbaar tegenkomen en ons aan Hem overgeven. Met een vriendelijke groet,
Uw ds. J.A.H. Jongkind.