Wij denken aan de zieken thuis en allen die hen verzorgen. Dat u kracht en troost mag putten uit Ps 86:7. In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan want Gij verhoord mij. Voor de een is het nog volop vakantie, voor de ander wacht het werk weer. Voor onze dominee met zijn gezin is de periode van rust en vakantie voorbij. Wij hopen dat het hen goed gedaan heeft en dat de herdersstaf weer opgenomen mag worden.
Namens de kerkenraad een gezegende week en gezegende diensten zondag toegewenst.
De kerkenraad.