Ga naar de inhoud

Ten slotte

Socrates, de Griekse filosoof, liep eens door de straten van Athene. Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei: Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die… Socrates onderbrak hem. Heb je datgene wat je mij wilt zeggen gezeefd door de drie zeven? De eerste zeef is de WAARHEID. Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt waar is? Nee, ik hoorde het vertellen en… Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het GOEDE? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wil vertellen? Aarzelend antwoordde de man: nee, dat niet, integendeel… Laat ons dan de derde zeef gebruiken. Is het NOODZAKELIJK om mij te vertellen wat je zo opwindt? Nee, niet direct noodzakelijk. Welnu, zei Socrates, als wat je vertellen wil, niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Als christenen kunnen we ook een voorbeeld zijn in wat we zeggen. We zeggen allemaal wel eens iets waar we later spijt van hebben. Of we roddelen met elkaar. Met Gods hulp kunnen we dat stoppen. Gebruiken eens de zeven van dit verhaal om te bedenken wat je zegt (Jakobus 3: 1-12). Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad