Ga naar de inhoud

Categorie: Ten slotte

Ten slotte

Preekvoorbereiding via WhatsApp. Voorafgaand aan de diensten waarin onze eigen dominee voorgaat in Brandwijk, willen we u uitnodigen om de Bijbeltekst voor de preek te lezen en te overdenken. We zijn daarom een WhatsAppgroep gestart, waar de preektekst voor de …

Ten slotte

We merken het allemaal. Het begint ’s avonds steeds vroeger donker te worden. Het licht neemt af en de duisternis neemt toe. Logisch, hoor ik iemand zeggen. Zo hoort het ook, het is een natuurlijk gegeven.. Klopt, maar hoe zit …

Ten slotte

Eenieder die de afgelopen week met de rouwdragende families en met mij als voorganger heeft meegeleefd, heeft geholpen en/of voor hen en mij hebben gebeden: hartelijk dank daarvoor! Die blijken van liefde hebben de familie en mij goed gedaan. Een …

Ten slotte

Het is vakantietijd. Dat betekent dat velen weg zijn, weggaan of misschien alweer terug zijn gekomen. Er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan en mensen die zich in deze periode wat meer stil en alleen voelen. Laat we …

Ten slotte

Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder…

Ten slotte

Wat is het goed en mooi om een God te hebben bij wie je kunt schuilen én huilen. Ik wens u/jou toe dat u/jij mag ontdekken hoe fijn het is om al je zorgen, angsten, verdriet, pijn, onvervulde verlangens en …

Ten slotte

De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld in elf classes. Elke classis heeft een eigen classispredikant. De kerntaak van de classispredikant is het bezoeken van alle gemeenten die tot zijn classis behoort. Afgelopen zondagmorgen ging dr. G. van Meijeren bij …

Terugblik

Afgelopen zondag hoorden we over Micha die op zijn eigen manier dacht God te kunnen dienen. We danken de Heere dat Hij voor ons (mensen zoals Micha) Zijn Zoon wilde geven om ons te redden van deze zonde die ook …

Ten slotte

Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder…

Ten slotte

We kijken terug op een mooie belijdenisdienst waarin Bernard en Daniëlle hun geloof mochten belijden. Met hun ‘ja’ zeiden zij: “Ja, Heere, ik wil in Uw verbond blijven. Want U Heere bent mijn Verbondsgod en Vader. En U, Heere Jezus, …