Ga naar de inhoud

Categorie: Ten slotte

Ten slotte

We hoorden dit verhaal onlangs in een dienst. Het gebeurde in 1857. Spurgeon, nog maar 22 jaar oud, moest preken in Crystal Palace te Londen. De dag voor de dienst besloot Spurgeon de akoestiek van het gebouw te inspecteren. Hij …

Ten slotte

Het water stroomde over de kleine Jurre den Besten z’n voorhoofd. Gedoopt! Ondergedompeld en verzegeld met Gods beloften. Als iets duidelijk wordt in de kinderdoop, is het wel dat genade van één kant komt. Als iets zichtbaar wordt in het …

Ten slotte

‘Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden’. (Matth. 27). De hogepriesters en de oudsten van het volk zijn al vroeg opgestaan om Jezus ter dood te …

Ten slotte

Ik weet niet of ’t u bekend is,
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën,
dan gaat in de hemel een bel,
en kunt u rustig …

Ten slotte

‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem’. De jongste zoon, die er voor gekozen …

Ten slotte

Hoe kan er in de wereld vrede zijn?

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
Wanneer soldaten sneuvelen in pijn
En burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein

Ten slotte

Onlangs mocht ik met een broeder mee op huisbezoek. Na een vriendelijk ontvangst bij het gezin was er eerst de koffie en daarna pakte de broeder zijn Bijbel en las een gedeelte uit 1 Kor. 12: veel leden, één lichaam. …

Ten slotte

Voor iedereen die door de genade van God is ingewonnen, die niet meer zonder de vergeving door het verzoenend werk van de Heere Jezus verder kan, is er een heerlijke toekomst en grote blijdschap. Op de dag dat Hij terugkomt …

Ten slotte

We mogen de komende week toeleven naar en ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Een vraag aan de kinderen: Weten jullie wat dat is, het Heilig Avondmaal? En weet je ook waarom we dat vieren? Misschien zeg je wel: dat …

Ten slotte

Gemeente, denkt u, denken wij aan onze catechisanten? En bidden we voor ze? Elke dinsdagavond komen de groepen 1-3 bij elkaar in de Wegwijzer of consistorie. Onze belijdeniscatechisanten Wieke Boele, Jurian Korevaar, Marleen Korevaar en Laurens Kortleve volgen catechese bij …