Ga naar de inhoud

Ten slotte

Soms gaat het mis. Zo ook zondagmorgen. Op de kerkbanken lagen bladen met heel mooie Pinksterliederen, zoals ‘Stromen van Zegen…’. We verheugden ons erop. Maar… het orgel liet ons in de steek. Er was geen geluid uit te krijgen: opstartproblemen. Gelukkig waren daar Femke en Danielle met hun dwarsfluit. Als echte professionals begeleidden zij de gemeentezang. Mooi en fijn dat jullie dat konden doen. Wat niet mis ging zondag, was dat God opnieuw Zijn Woord gaf, tot tweemaal toe. We hoorden het al in votum en groet. We mogen met prachtige woorden belijden dat de Heere onze Hulp is, dat Hij trouw is en dat Hij het werk van Zijn handen niet loslaat. Bij Hem geen missers of gebreken. We hoorden dat God aan ieder van ons Zijn Heilige Geest wil geven. En zo mocht het toch een mooie en bijzondere Pinksterzondag zijn. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad