De komende zondagmorgen hoop ik de draad weer op te pakken voor wat betreft de geschiedenissen van Jozef. Wij behandelen Genesis 41:1-36. Er ligt op het moment niemand van de gemeente in het ziekenhuis bij mijn weten. Maar er zijn wel veel gemeenteleden die door ziekte of ouderdom een niet gemakkelijk leven hebben. Moge God hen heel nabij zijn! Het is fijn dat het zo valt dat de “nieuwe” dominee van Molenaarsgraaf de komende zondagavond hier de dienst leidt. We verheugen er ons met elkaar op! Met een vriendelijke groet,
uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.