Ga naar de inhoud

Ten slotte

Afgelopen zondag was het ‘Weeszondag’. Na de Hemelvaart van hun Meester bleven de discipelen als wezen achter. Maar de Heere Jezus had hen beloofd: ‘Ik zal u geen wezen laten.’ En wat doen de discipelen? Ze zijn volhardend in het bidden en smeken en blijven naar de uitstorting van de Heilige Geest uitzien. Zien wij ook uit naar het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, naar het Pinksterfeest? En wat doet Jezus? Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Niet werkloos, maar Hij bidt en pleit voor ons. Hij wil onze Advocaat zijn in de hemel. Jezus is de beste Advocaat en Hij werkt pro Deo (voor Gods Aangezicht) en gratis. Advocaten zijn duur. Maar Hij heeft de prijs al betaald voor ons: Hij gaf Zijn leven. Kost het ons dan helemaal niets? Ja en nee. Het enige wat Hij van ons vraagt: ‘Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart.’ Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad