Ga naar de inhoud

Ten slotte

Wij leven mee met mevr. Bea den Besten-van Eijl wier vader vorige week op 89-jarige leeftijd in Groot-Ammers is overleden. Moge God haar heel nabij zijn. Wij bereiden ons de komende zondagmorgen samen in de dienst voor op het Heilig Avondmaal. Wij lezen in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden: “En die gereed waren, gingen met Hem in tot de bruiloft” (Mt.25:10). Als de deur op slot gegaan is, zijn we te laat. Maar nu is het de genadetijd nog. De tijd om te roepen en te vluchten en tot Christus te gaan. Wij bidden om een gezegende voorbereiding. Ik vond in een schriftje waarin ik wel eens wat dingen schrijf die mij treffen het volgende gedichtje waarvan ik de herkomst niet weet, maar dat een hele diepe gedachte bevat:

“Gods troost is slechts voor hen die treuren
en droevig zijn om Gods verdriet.
Hij zal de tranen waardig keuren,
die vloeien uit gebarst` graniet”.

Met een vriendelijke groet voor u en jullie allen,
ds. J.A.H. Jongkind.