Ga naar de inhoud

Categorie: Ten slotte

Ten slotte

Het is een spannende tijd waarin wij nu leven. Zijn mensen bewuster gaan leven na een wereldwijde pandemie en nu een oorlog op Europese bodem? Wie bestuurt het alles? Is er een ‘macht‘ die alles in de hand houdt? Ik …

Ten slotte

Afgelopen zondag was het de zondag van de vervolgde kerk en vrijdag was er de “nacht van gebed’. Er is gebeden voor de vervolgde broeders en zusters. Je wordt er dan als Nederlandse christenen bij bepaald dat het niet vanzelfsprekend …

Ten slotte

Soms gaat het mis. Zo ook zondagmorgen. Op de kerkbanken lagen bladen met heel mooie Pinksterliederen, zoals ‘Stromen van Zegen…’. We verheugden ons erop. Maar… het orgel liet ons in de steek. Er was geen geluid uit te krijgen: opstartproblemen. …

Ten slotte

Afgelopen zondag was het ‘Weeszondag’. Na de Hemelvaart van hun Meester bleven de discipelen als wezen achter. Maar de Heere Jezus had hen beloofd: ‘Ik zal u geen wezen laten.’ En wat doen de discipelen? Ze zijn volhardend in het …

Ten slotte

Zeventien jaar lang hebben Els en Piet Aanen de coördinatie van de kerkbode verzorgd. Het is allemaal werk achter de schermen, maar heel belangrijk! Wat er zoal bij komt kijken? Tellen, inlegbladen erin, stapeltjes maken, financiële administratie en mutaties bijhouden, …

Ten slotte

‘Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven, en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt’ (Openb. 2: 17b). Ze was …

Ten slotte

We wensen u voor komende zondag een gezegende avondmaalsviering toe. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad…

Ten slotte

Wat gebeuren er veel erge dingen in deze wereld. Een bloedige oorlog in Oekraïne, miljoenen mensen van huis en haard verdreven, droogte en hongersnood, overstromingen en ga zo maar door. Waar is God? We zijn, zeker in Nederland, God steeds …

Ten slotte

Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt is gelukkig. (Spr. 16: 20). Eén van de moeilijkste dingen in de omgang met mensen is luisteren. Ik bedoel echt luisteren. Of het nu in de vriendenkring, op …

Ten slotte

Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. (Johannes 20: 29b). De zeven zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben allemaal een naam gekregen in de geschiedenis van de kerk. Zo heet de eerste zondag na Pasen “Beloken Pasen”. Beloken …