Wij bidden voor de komende zondag om twee mooie en gezegende diensten. Tot in het Reformatorisch Dagblad toe wordt er op het ogenblik veel over het nut en de noodzaak van m.n. de tweede zondagse dienst gesproken. Als dat ook voor onze rechtzinnige kring een discussiepunt is, is dat niet best. Want dan hebben we het niet begrepen, dat de kerk ons thuis is en ons enige veilige onderkomen. Laat het zo voor de ouderen, maar niet minder voor de jongeren zijn, dat het in hun hart is: “Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken; dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots” (Ps.27:4 en 5). Wij komen stoelen en banken tekort als dat in ons leeft! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.