Wij hopen elkaar de komende zondag in de beide diensten in het huis van God weer te ontmoeten! “Ik zal met vreugd in `t huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote naam te danken!” (Ps.116:11; berijmd). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.