Met ons verdriet en met onze dank melden wij ons in de komende dagen als het goed is trouw aan Gods huis. Wij sluiten deze jaarberichten af met een klein gedichtje van voor mij onbekende herkomst:

“In Christus` bloed is mij bereid
het feestkleed der gerechtigheid;
daarmee kan ik voor God bestaan
en eens de hemel binnengaan”.

Met een vriendelijke groet, ook van de kerkenraad en van mijn gezin, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.