Ga naar de inhoud

Categorie: Ten slotte

Ten slotte

‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem’. De jongste zoon, die er voor gekozen …

Ten slotte

Hoe kan er in de wereld vrede zijn?

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
Wanneer soldaten sneuvelen in pijn
En burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein

Ten slotte

Onlangs mocht ik met een broeder mee op huisbezoek. Na een vriendelijk ontvangst bij het gezin was er eerst de koffie en daarna pakte de broeder zijn Bijbel en las een gedeelte uit 1 Kor. 12: veel leden, één lichaam. …

Ten slotte

Voor iedereen die door de genade van God is ingewonnen, die niet meer zonder de vergeving door het verzoenend werk van de Heere Jezus verder kan, is er een heerlijke toekomst en grote blijdschap. Op de dag dat Hij terugkomt …

Ten slotte

We mogen de komende week toeleven naar en ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Een vraag aan de kinderen: Weten jullie wat dat is, het Heilig Avondmaal? En weet je ook waarom we dat vieren? Misschien zeg je wel: dat …

Ten slotte

Gemeente, denkt u, denken wij aan onze catechisanten? En bidden we voor ze? Elke dinsdagavond komen de groepen 1-3 bij elkaar in de Wegwijzer of consistorie. Onze belijdeniscatechisanten Wieke Boele, Jurian Korevaar, Marleen Korevaar en Laurens Kortleve volgen catechese bij …

Ten slotte

Maandag 24 jan. hebben we tijdens de kerkenraadsvergadering afscheid genomen van drie broeders en ook drie broeders mogen verwelkomen binnen onze raad. Ik ben heel dankbaar dat we met elk van deze broeders zo in eensgezindheid mochten optrekken en met …

Ten slotte

“En zij waren volhardende in de leer van de apostelen” (Handelingen 2: 42a). We mogen weer meer naar de kerk. We zagen er zo naar uit. Eindelijk kan het weer. De Heere geeft vreugde in het naar de kerk gaan …

Ten slotte

In het ziekenhuis ligt een man die een ernstig verkeersongeluk heeft gehad. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De familie wordt ingelicht. De dienstdoende arts heeft het snel gezien: het is ernstig, de patiënt heeft dringend bloedtransfusie nodig. …

Ten slotte

Op de bonnefooi. ‘En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou’ ( Hebreeën 11: 8 ). In januari maken veel mensen vakantieplannen. Je kunt er maar vroeg bij zijn. Vooral nu in coronatijd veel mensen liever niet …