Uit de voorbereidingspreek van de afgelopen zondag neem ik in dit “Ten slotte” de volgende zinnen heel nadrukkelijk over: “Dat is niet de vraag of de Vader ons wel aan Zijn grote tafel wil hebben. Maar dat is de vraag of ik een gehoorzaam kind ben en naar Hem verlang. Zijn wij al als verloren zonen onderweg naar Gods huis? Dat is de vraag!” Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.