Ga naar de inhoud

Avondmaal

Volgens ons rooster zouden we deze zondag met de gemeente het Heilig Avondmaal vieren. In de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk. Brood en wijn zijn de tekenen die heen wijzen naar het verbroken lichaam en het bloed van Christus. De Heere Jezus gaf Zijn discipelen, en ook ons als gemeente, de opdracht de maaltijd steeds weer te houden. Als gedachtenis aan Zijn lijden en sterven. In het avondmaal geeft Jezus niet iets van zichzelf, nee, Hij geeft Zichzelf. ‘Dit is Mijn lichaam’. En nu kan het niet doorgaan. Voorlopig niet. Maar dagelijks en wekelijks tijdens de dienst wil Hij ons voeden met het Levende Water en het Hemels Manna: Gods Woord. En Zijn Woord is een Woord ten leven. Alleen daarin ligt onze zaligheid.