Ga naar de inhoud

Avondmaal

A.s. zondagmorgen hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Hoe goed is het om dan met jong en oud in de kerk aanwezig te zijn en met elkaar de tafel met brood en wijn te zien en te gedenken en te vieren dat Christus Zijn leven gaf om ons te vergeven en te redden v/d dood. Om met elkaar te zien dat Christus een maaltijd heeft bereid. Denk of zeg dan niet: ‘Houd mij voor verontschuldigd, ik ben er dan niet’ of ‘ik kom niet aan Zijn tafel’, tenzij u zich niet wilt bekeren… Want via de predikant nodigt Christus ons, zondige(!) mensen om te komen. Hij zegt dat ‘alles gereed is’ omdat Hij alles voor ons heeft goedgemaakt bij God. Kom dat gedenken, vieren en proeven, als je Christus belijdt en hebt beleden als je Verlosser en Heere. (ds. Speksnijder)
Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad