Ga naar de inhoud

Categorie: Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

Komende zondag mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. Vier keer in het jaar wordt u genodigd. Johannes Calvijn schreef het volgende over de frequentie van de viering van het Heilig Avondmaal: ‘En verder zouden we kunnen zeggen dat het …

Dankzegging en nabetrachting

Ik hoop dat u afgelopen zondag niet alleen in de morgendienst bent geweest, maar ook de avonddienst hebt meegemaakt. Die dienst stond aangekondigd als ‘Dankzegging Heilig avondmaal’. Hoewel het woord nabetrachting (= bezinnend terugzien op de viering van het Avondmaal …

Zondag 26 november 2023

09.30 uur ds. J. Speksnijder (1 Sam. 3:10-19, viering HA)
18.30 uur ds. H.A. Neervoort te Nieuwe Tonge (dankzegging HA)
Zingen voor de dienst: Ps. 6:9 en Ps. 32:4.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne van der Spek.
Oppas:

Viering Heilig Avondmaal

Komende zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De Heere wil onze honger stillen en vreugde geven in het hart door brood en wijn. Niet zomaar brood. Maar brood bereid door de hemel. Genadebrood. De Heere wil overvloedig Zijn genade …

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Komende week mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Ik moet dan denken aan het verhaal van Elia. Elia is op de vlucht voor Izebel en ligt in de woestijn onder een bremstruik. Hij is het …

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ds. Willem Teellinck schreef eens over het avondmaal: Het Heilig Avondmaal is niet ingesteld voor glorieuze engelen, evenmin voor de triomferende kerk in de hemel, maar voor de strijdende kerk hier op aarde. Het is een kerk die bevolkt wordt …

Terugblik

Afgelopen zondag mocht ik voor het eerst het Heilig Avondmaal bedienen. Dat was bijzonder om te doen: om namens onze Heere u/jou uit te nodigen aan Zijn tafel en u/jou te mogen verkondigen dat Hij Zijn leven gaf tot een …

Heilig Avondmaal

Vanwege reacties van verschillende gemeenteleden heeft de kerkenraad besloten het voornemen om het Avondmaal weer te vieren op de manier zoals dit voor corona gebruikelijk was, voorlopig uit te stellen. We zullen het Avondmaal daarom vieren met kleine bekertjes.…

Heilig Avondmaal

Vanwege de zorgen die er enkele jaren geleden waren rondom COVID heeft de kerkenraad destijds het besluit genomen de vorm van de viering van het Avondmaal aan te passen. Nu zijn alle corona-maatregelen opgeheven en worden weinig mensen ernstig ziek …

Viering Heilig Avondmaal

Ik denk terug aan de preek van zondagmorgen. De blindgeborene hoorde de voetstappen van Jezus. Hij zag Jezus niet, maar de Heere Jezus zag hem wel. Verlangend strekte hij zijn lege handen uit. Jezus ziet ook ons. Ook wij mogen …