Ga naar de inhoud

Categorie: Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de Avondmaalsviering weer ‘als vanouds’ te houden. Dit betekent dat we ’s morgens weer twee tafels hebben en ’s avonds geen viering maar Dankzegging en Nabetrachting. We blijven wel de kleine …

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Volgende week mag de schaal met brood en de beker met wijn weer rondgaan. Is het u wel eens opgevallen dat er naast die stukjes brood ook kruimeltjes liggen? Ik moet dan denken aan die Griekse vrouw die eens bij …

Dankbaarheid

We mogen terugzien op een gezegende avondmaalviering. Wat was het fijn om weer ‘aan tafel’ te mogen. En dat op de dag dat we voor het eerst weer de hele dag mogen samenkomen. Weet u het nog? Biddag 2020 was …

Avondmaal

Zondag hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. Wat mooi om dat te kunnen doen nu de gehele gemeente weer naar de kerk mag komen. We hebben als kerkenraad besloten om het Avondmaal weer te vieren zoals we gewend …

Heilig Avondmaal

Voor hen die in de zorg of in een ander beroep op onregelmatige tijden werkzaam zijn, is het wel fijn om de data van de Avondmaal zondagen van dit jaar te weten. Dan kunt u die wellicht vrijhouden. Eigenlijk is …

Aanmelding kerkdiensten 6 juni

Op D.V. zondag 6 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde wijze als in afgelopen november. Dit betekent dat zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd wordt gehouden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit …

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft besloten om de viering van het Heilig Avondmaal op 28 februari geen doorgang te laten vinden. Dit in verband met de beperkende maatregelen van de overheid. De eerst volgende viering zal zijn op D.V. 6 juni. We …

Heilig Avondmaal

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6: 54a). Zondagmorgen en zondagavond staat in midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht. De praktische uitvoering mag dan wat anders zijn, de betekenis verandert niet. Bij de …

Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft nagedacht over de manier waarop we toch weer het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De eerstvolgende avondmaalsviering is op D.V. 22 november. Besloten is om die zondag zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd te …