Ga naar de inhoud

Categorie: Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal

Ik denk terug aan de preek van zondagmorgen. De blindgeborene hoorde de voetstappen van Jezus. Hij zag Jezus niet, maar de Heere Jezus zag hem wel. Verlangend strekte hij zijn lege handen uit. Jezus ziet ook ons. Ook wij mogen …

Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen mag in ons midden het sacrament van het Heilig Avondmaal weer bediend worden. Het is tegelijk ook de eerste Adventzondag. Christus is door de Vader in deze wereld gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de …

Heilig Avondmaal

In dankbaarheid kijken we terug op de viering van het Heilig Avondmaal. In de prediking stonden we stil bij Ruth. Toen het etenstijd werd, maakte Boaz de tafel gereed. Al zijn mensen werden uitgenodigd, ook Ruth. Ze hadden het nodig, …

Heilig Avondmaal

Bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal denken we biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Je kunt niet zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof aan het Avondmaal komen. Maar je kunt ook niet zomaar niet …

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de Avondmaalsviering weer ‘als vanouds’ te houden. Dit betekent dat we ’s morgens weer twee tafels hebben en ’s avonds geen viering maar Dankzegging en Nabetrachting. We blijven wel de kleine …

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Volgende week mag de schaal met brood en de beker met wijn weer rondgaan. Is het u wel eens opgevallen dat er naast die stukjes brood ook kruimeltjes liggen? Ik moet dan denken aan die Griekse vrouw die eens bij …

Dankbaarheid

We mogen terugzien op een gezegende avondmaalviering. Wat was het fijn om weer ‘aan tafel’ te mogen. En dat op de dag dat we voor het eerst weer de hele dag mogen samenkomen. Weet u het nog? Biddag 2020 was …

Avondmaal

Zondag hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. Wat mooi om dat te kunnen doen nu de gehele gemeente weer naar de kerk mag komen. We hebben als kerkenraad besloten om het Avondmaal weer te vieren zoals we gewend …

Heilig Avondmaal

Voor hen die in de zorg of in een ander beroep op onregelmatige tijden werkzaam zijn, is het wel fijn om de data van de Avondmaal zondagen van dit jaar te weten. Dan kunt u die wellicht vrijhouden. Eigenlijk is …

Aanmelding kerkdiensten 6 juni

Op D.V. zondag 6 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde wijze als in afgelopen november. Dit betekent dat zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd wordt gehouden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit …