Volgens ons rooster zouden we deze zondag met de gemeente het Heilig Avondmaal vieren. In de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk. Brood en wijn zijn de tekenen die heen wijzen naar het verbroken lichaam en het bloed van Christus. De Heere Jezus gaf Zijn discipelen, en ook ons als gemeente, de opdracht de maaltijd steeds weer te houden. Als gedachtenis aan Zijn lijden en sterven. In het avondmaal geeft Jezus niet iets van zichzelf, nee, Hij geeft Zichzelf. ‘Dit is Mijn lichaam’. En nu kan het niet doorgaan. Voorlopig niet. Maar dagelijks en wekelijks tijdens de dienst wil Hij ons voeden met het Levende Water en het Hemels Manna: Gods Woord. En Zijn Woord is een Woord ten leven. Alleen daarin ligt onze zaligheid.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.81: 1 en 2; en `s avonds Ps.81:11 en 12.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne van de Spek en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: De “tafelcollecte” is bestemd voor “Woord en Daad”; tweede collecte in de dienst is de maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 2 sept. a.s. verzorgen mevr. Saskia Aantjes en Tamara Bikker de oppas; en op 9 sept. mevr. Alette Hofman en Paola van der Wal.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.23:1; en `s avonds Ps.23:3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en dhr. P.C. den Uil.
Collecten: De extra collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor de kerk; en de tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide doeleinden bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 3 juni a.s. verzorgen mevr. Maartje den Besten, Lida Mourik en Daniëlle Scheurwater de oppas; en op 10 juni mevr. Irma Verhoef en Arinne van den Dool.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.66:2 en 10; en `s avonds Ps.66:7.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte bestemmen we voor het mooie werk van “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 14 mei a.s. verzorgen mevr. Marianne Molenaar- van der Hoeven, Jessica van de Graaf en Femke Koorevaar de oppas; en op 21 mei mevr. Jeanette Aanen- de Haan en Pauline.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:19 en 20; en `s avonds Ps.66:5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide collecten bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 30 aug. a.s. verzorgen Mirjam Korevaar en Colinda van Rees de oppas; en op 6 sept. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Marleen Korevaar.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen