9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.81: 1 en 2; en `s avonds Ps.81:11 en 12.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne van de Spek en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: De “tafelcollecte” is bestemd voor “Woord en Daad”; tweede collecte in de dienst is de maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 2 sept. a.s. verzorgen mevr. Saskia Aantjes en Tamara Bikker de oppas; en op 9 sept. mevr. Alette Hofman en Paola van der Wal.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.23:1; en `s avonds Ps.23:3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. W. Stolk en dhr. P.C. den Uil.
Collecten: De extra collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor de kerk; en de tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide doeleinden bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 3 juni a.s. verzorgen mevr. Maartje den Besten, Lida Mourik en Daniëlle Scheurwater de oppas; en op 10 juni mevr. Irma Verhoef en Arinne van den Dool.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.66:2 en 10; en `s avonds Ps.66:7.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte bestemmen we voor het mooie werk van “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 14 mei a.s. verzorgen mevr. Marianne Molenaar- van der Hoeven, Jessica van de Graaf en Femke Koorevaar de oppas; en op 21 mei mevr. Jeanette Aanen- de Haan en Pauline.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:19 en 20; en `s avonds Ps.66:5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide collecten bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 30 aug. a.s. verzorgen Mirjam Korevaar en Colinda van Rees de oppas; en op 6 sept. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Marleen Korevaar.

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. Bediening en nm. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.146:5 en 6; en `s avonds Ps.147:1.
Collecten: De extra collecte van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen u deze doeleinden heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 15 febr. a.s. verzorgen mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Lida Mourik de oppas; en op 22 febr. mevr. Jeanette Aanen- de Haan (met Hester) en Marleen korevaar.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. 22 febr. a.s. is er weer “Koffie drinken na de dienst”. Noteer het alvast!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen