Ga naar de inhoud

Categorie: Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ds. Willem Teellinck schreef eens over het avondmaal: Het Heilig Avondmaal is niet ingesteld voor glorieuze engelen, evenmin voor de triomferende kerk in de hemel, maar voor de strijdende kerk hier op aarde. Het is een kerk die bevolkt wordt …

Terugblik

Afgelopen zondag mocht ik voor het eerst het Heilig Avondmaal bedienen. Dat was bijzonder om te doen: om namens onze Heere u/jou uit te nodigen aan Zijn tafel en u/jou te mogen verkondigen dat Hij Zijn leven gaf tot een …

Heilig Avondmaal

Vanwege reacties van verschillende gemeenteleden heeft de kerkenraad besloten het voornemen om het Avondmaal weer te vieren op de manier zoals dit voor corona gebruikelijk was, voorlopig uit te stellen. We zullen het Avondmaal daarom vieren met kleine bekertjes.…

Heilig Avondmaal

Vanwege de zorgen die er enkele jaren geleden waren rondom COVID heeft de kerkenraad destijds het besluit genomen de vorm van de viering van het Avondmaal aan te passen. Nu zijn alle corona-maatregelen opgeheven en worden weinig mensen ernstig ziek …

Viering Heilig Avondmaal

Ik denk terug aan de preek van zondagmorgen. De blindgeborene hoorde de voetstappen van Jezus. Hij zag Jezus niet, maar de Heere Jezus zag hem wel. Verlangend strekte hij zijn lege handen uit. Jezus ziet ook ons. Ook wij mogen …

Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen mag in ons midden het sacrament van het Heilig Avondmaal weer bediend worden. Het is tegelijk ook de eerste Adventzondag. Christus is door de Vader in deze wereld gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de …

Heilig Avondmaal

In dankbaarheid kijken we terug op de viering van het Heilig Avondmaal. In de prediking stonden we stil bij Ruth. Toen het etenstijd werd, maakte Boaz de tafel gereed. Al zijn mensen werden uitgenodigd, ook Ruth. Ze hadden het nodig, …

Heilig Avondmaal

Bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal denken we biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Je kunt niet zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof aan het Avondmaal komen. Maar je kunt ook niet zomaar niet …

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om de Avondmaalsviering weer ‘als vanouds’ te houden. Dit betekent dat we ’s morgens weer twee tafels hebben en ’s avonds geen viering maar Dankzegging en Nabetrachting. We blijven wel de kleine …

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Volgende week mag de schaal met brood en de beker met wijn weer rondgaan. Is het u wel eens opgevallen dat er naast die stukjes brood ook kruimeltjes liggen? Ik moet dan denken aan die Griekse vrouw die eens bij …