Ontvang hierbij allen een hartelijke groet van
Uw ds. J.A.H. Jongkind.