We hopen dat Anne Marie Baan inmiddels veilig geland is en dat ze een mooie reis heeft gehad. In 1890 schreef de beroemde priester-dichter Guido Gezelle uit Brugge (als het weer een beetje “zomert” moet u er eens gaan kijken; en vergeet dan aan de Rolweg het Guido Gezelle-huis niet!) het gedicht ”Paaschen”. De derde van de vier strofen licht ik er voor u uit:

“Paaschen, Paaschen,
dwaze mannen
dachten Hem in `t
graf te spannen,
met Pilatus`
zegelmerk:
Paaschen, Paaschen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Halleluja,
dóór den steen,
eer de zonne in
`t Oosten scheen”.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
uw ds. J.A.H. Jongkind.