Ga naar de inhoud

Ten slotte

We hoorden dit verhaal onlangs in een dienst. Het gebeurde in 1857. Spurgeon, nog maar 22 jaar oud, moest preken in Crystal Palace te Londen. De dag voor de dienst besloot Spurgeon de akoestiek van het gebouw te inspecteren. Hij liep over het podium op zoek naar de beste plek voor de preekstoel. Hoe gaat dat meestal als we geluid willen testen? Dan tellen we tot drie of we zeggen: ‘test, test’. Spurgeon deed het anders. Zijn test bestond uit het uitspreken in één luide krachtige zin: “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh 1,29). In een van de zalen was een bouwvakker aan het werk. Hij wist niet wat er gaande was, maar hoorde plotseling die woorden. Hij werd geraakt. De woorden sloegen in als een bom. Ze kwamen als een boodschap uit de hemel in zijn ziel. Hij legde zijn gereedschap neer, ging naar huis, en daar, na een tijd van geestelijke worsteling, vond hij vrede en het leven met de Heere Jezus, het Lam van God. Jaren later vertelde hij dit verhaal aan iemand die hem bezocht op zijn sterfbed. Gemeente, is het niet wonderlijk hoe God werkt? Door het uitspreken van één tekst uit de Bijbel, als een geluidstest, komt een mens tot bekering. Wat een kracht zit er in deze tekst. Toen… en nu nog. “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”. Van de wereld? Ja, en ook die van u en mij. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad