Wij danken God, omdat Hij het licht van Zijn genade en vrede voor in duisternis gezeten mensen heeft doen opgaan. Wij bidden voor de komende zondag om gezegende diensten. Moge God zich over ons ontfermen. Met een hartelijke groet, zoals altijd mede namens de kerkenraad, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.