Met een paar korte regels van Isaac Watts besluiten wij dit gemeentebericht:

“O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!”

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.