Het lijkt nuttig om nog even te herhalen, dat de “Kerkbodes” van D.V. 2 en 9 aug. a.s. door onze scriba worden verzorgd. Ik wens onze jongere en oudere vakantievierders een vrolijke en gezegende tijd van rust toe. Ik sluit af met misschien wel het bekendste gedichtje van Guido Gezelle (1830-1899):

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.