Ga naar de inhoud

Pastoraat

We denken aan en bidden voor de zieken in onze gemeente. Ps. 17 reikt ons een krachtige bede en belofte: ‘Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak’ mij van omhoog’. We leven mee met de fam. Van Renswoude, nu man en vader is overleden. Wat een verdriet en gemis. Maar u treurt niet als mensen die geen hoop hebben. Die hoop vinden we in het begin van de Heidelberger: ‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft’. Deze troost bidden wij u allen toe.