Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Er gaat heel wat rond in een kleine gemeente. Maar één ding mogen we weten: deze kleine gemeente heeft een grote God. Een God die ons ziet, ons kent, ons doorgrondt, …

Pastoraat

We bidden de in de kerkbode genoemde mensen de hulp van Boven toe. Hij schenkt kracht en houvast aan een ieder die het biddend van Hem verwacht. Onze gedachten gaan verder uit naar allen die tobben met zorg en ziekte, …

Pastoraat

We denken aan de zieken thuis en hen die elders verblijven. Het is ons gebed dat de Heere voor al deze gemeenteleden een Herder en Helper is. We bevelen hen aan in Gods hoede. De Heere zij hun Gids en …

Pastoraat

We bidden voor de zieken in onze gemeente. We bidden ook voor mensen in onze gemeente die zorgen hebben in gezin of familie. Achter menige voordeur is moeite en verdriet. Het is bij weinigen bekend en u / jij voelt …

Pastoraat

Gemeente, laten we de zieken in onze gemeente opdragen aan Gods genadetroon. Mensenwoorden schieten altijd tekort. Wat moeten we zeggen? De Heere Jezus geeft het antwoord: “Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u …

Pastoraat

Het leven is soms een leven tussen hoop en vrees. Vanuit de Bijbel mogen we leren dat hoop niet alleen voor dit tijdelijke leven is, maar ons ook leert zien op het eeuwige. Een ieder die in Hem gelooft, zal …

Pastoraat

Het sterven van een geliefde bepaalt ons bij de kortstondigheid van het leven. Niemand van ons heeft hier een blijvende stad. In ons stervensuur moeten we alles loslaten en achterlaten. Sterven is God ontmoeten. Als we zien op onszelf kan …

Pastoraat

We bidden voor de zieken in onze gemeente en de mensen die om hen heen staan. ‘Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps. 92).…

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Onze gedachten zijn ook bij die gezinnen die in quarantaine verblijven. Het zijn weer onzekere tijden met de oplopende besmettingscijfers. We bidden de Heere voor het verplegend personeel, de artsen en …

Pastoraat

Vaak worden alleen de zieke gemeenteleden genoemd. Het is ook goed om aan al de mantelzorgers te denken die trouw en op de achtergrond hun werk doen. Vierentwintig uur per dag zorg verlenen kan heel zwaar zijn. Laten we ook …