Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

We bidden voor de zieken en rouwdragenden. Voor een kleine gemeente als de onze, zijn er dit jaar veel gemeenteleden overleden. We lopen daar zo gemakkelijk aan voorbij. Maar voor de nabestaanden ligt dat anders. Elke dag weer zie je …

Pastoraat

We bidden voor hen die een moeilijke weg gaan. Juist in tijden van aanvechting klonken de woorden uit Jezus’ mond: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt’. Vanuit Ps. 131 horen we de boodschap dat David zijn …

Pastoraat

We denken aan en bidden voor de zieken in onze gemeente. Ps. 17 reikt ons een krachtige bede en belofte: ‘Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak’ mij van omhoog’. We leven mee met de fam. Van Renswoude, …

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Er gaat heel wat rond in een kleine gemeente. Maar één ding mogen we weten: deze kleine gemeente heeft een grote God. Een God die ons ziet, ons kent, ons doorgrondt, …

Pastoraat

We bidden de in de kerkbode genoemde mensen de hulp van Boven toe. Hij schenkt kracht en houvast aan een ieder die het biddend van Hem verwacht. Onze gedachten gaan verder uit naar allen die tobben met zorg en ziekte, …

Pastoraat

We denken aan de zieken thuis en hen die elders verblijven. Het is ons gebed dat de Heere voor al deze gemeenteleden een Herder en Helper is. We bevelen hen aan in Gods hoede. De Heere zij hun Gids en …

Pastoraat

We bidden voor de zieken in onze gemeente. We bidden ook voor mensen in onze gemeente die zorgen hebben in gezin of familie. Achter menige voordeur is moeite en verdriet. Het is bij weinigen bekend en u / jij voelt …

Pastoraat

Gemeente, laten we de zieken in onze gemeente opdragen aan Gods genadetroon. Mensenwoorden schieten altijd tekort. Wat moeten we zeggen? De Heere Jezus geeft het antwoord: “Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u …

Pastoraat

Het leven is soms een leven tussen hoop en vrees. Vanuit de Bijbel mogen we leren dat hoop niet alleen voor dit tijdelijke leven is, maar ons ook leert zien op het eeuwige. Een ieder die in Hem gelooft, zal …

Pastoraat

Het sterven van een geliefde bepaalt ons bij de kortstondigheid van het leven. Niemand van ons heeft hier een blijvende stad. In ons stervensuur moeten we alles loslaten en achterlaten. Sterven is God ontmoeten. Als we zien op onszelf kan …