Vaak worden alleen de zieke gemeenteleden genoemd. Het is ook goed om aan al de mantelzorgers te denken die trouw en op de achtergrond hun werk doen. Vierentwintig uur per dag zorg verlenen kan heel zwaar zijn. Laten we ook hen opdragen in het gebed.

Een hartelijke felicitatie van onze gemeente voor echtpaar G. den Besten – Tukker. Zij mochten onlangs hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Wat een voorrecht dat u dit zo samen met uw kinderen mag beleven en vieren. We wensen u nog goede jaren toe onder Gods zegen en nabijheid.

Nu het bezoekwerk nagenoeg stilgevallen is, lijkt het ons goed om de namen te noemen van (oud)gemeenteleden die niet meer bij ons in het dorp wonen. Een belletje of een kaartje kan veel betekenen. Mevr. de Graaf-van de Graaf te Arkel, mevr. van der Sterren te Hardinxveld-Giessendam, mevr. Ouweneel te Groot-Ammers, dhr. Peter Aanen te Hardinxveld-Giessendam, dhr. P. Kwakernaak te Bleskensgraaf en mevr. Schep te Bleskensgraaf.

D.V. woensdag 15 april hoopt mevr. Nel Kortlever – Versluis 90 jaar te worden. Een vermelding waard, zeker nu er zo goed als niemand op visite zal komen. Maar een kaartje zegt veel!

Voor hen die onder behandeling zijn (thuis of elders), weet dat er een biddende en meelevende gemeente om jullie heen staat. Maar bovenal dat er een God is Die hoort en ziet.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht,
Dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden
Zich tot Gods troon met zijn gebeên blijft wenden (Ps. 145:6)

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen