Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

Het leven is soms een leven tussen hoop en vrees. Vanuit de Bijbel mogen we leren dat hoop niet alleen voor dit tijdelijke leven is, maar ons ook leert zien op het eeuwige. Een ieder die in Hem gelooft, zal …

Pastoraat

Het sterven van een geliefde bepaalt ons bij de kortstondigheid van het leven. Niemand van ons heeft hier een blijvende stad. In ons stervensuur moeten we alles loslaten en achterlaten. Sterven is God ontmoeten. Als we zien op onszelf kan …

Pastoraat

We bidden voor de zieken in onze gemeente en de mensen die om hen heen staan. ‘Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps. 92).…

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Onze gedachten zijn ook bij die gezinnen die in quarantaine verblijven. Het zijn weer onzekere tijden met de oplopende besmettingscijfers. We bidden de Heere voor het verplegend personeel, de artsen en …

Pastoraat

Vaak worden alleen de zieke gemeenteleden genoemd. Het is ook goed om aan al de mantelzorgers te denken die trouw en op de achtergrond hun werk doen. Vierentwintig uur per dag zorg verlenen kan heel zwaar zijn. Laten we ook …

Pastoraat

Een hartelijke felicitatie van onze gemeente voor echtpaar G. den Besten – Tukker. Zij mochten onlangs hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Wat een voorrecht dat u dit zo samen met uw kinderen mag beleven en vieren. We wensen u nog goede …

Pastoraat

Nu het bezoekwerk nagenoeg stilgevallen is, lijkt het ons goed om de namen te noemen van (oud)gemeenteleden die niet meer bij ons in het dorp wonen. Een belletje of een kaartje kan veel betekenen. Mevr. de Graaf-van de Graaf te …

Pastoraat

D.V. woensdag 15 april hoopt mevr. Nel Kortlever – Versluis 90 jaar te worden. Een vermelding waard, zeker nu er zo goed als niemand op visite zal komen. Maar een kaartje zegt veel!…

Pastoraat

Voor hen die onder behandeling zijn (thuis of elders), weet dat er een biddende en meelevende gemeente om jullie heen staat. Maar bovenal dat er een God is Die hoort en ziet.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem