Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

Onze gedachten zijn bij hen die worstelen met eenzaamheid, ouderdom, psychische klachten, zorgen over ouders of over kinderen. Wat zijn er toch veel zaken die ons terneer kunnen drukken. Vaak zijn het zorgen waarmee we niet naar een huisartsenpost gaan. …

Pastoraat

We denken aan die gemeenteleden die elders verblijven: mevr. Van der Sterren te Hardinxveld, mevr. Twigt te Nieuw-Lekkerland, mevr. van Dijk te Bleskensgraaf, mevr. Ouweneel te Sliedrecht en Peter Aanen te Hardinxveld. Een kaartje wordt zeker op prijs gesteld!…

Pastoraat

We bidden voor allen die gebukt gaan onder de gevolgen van misbruik, een onveilig thuis en/of trauma’s. De impact daarvan is vaak groot. We bidden je Psalm 20:2-3 toe: Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de

Pastoraat

We denken aan allen die last hebben van lichamelijke en/of psychische klachten. Dat kan een grote impact hebben op je leven. Mag het u tot troost zijn dat als de Heere je Heiland is de woorden uit Jes. 63:9 ook …

Pastoraat

We leven mee met de familie Mourik waar een (schoon)vader en opa is overleden. Ook denken we aan u/jou die langer of korter geleden te maken kreeg met verlies en rouw, omdat een dierbare overleed, je in de steek gelaten …

Patoraat

We leven mee met de fam. Van Rees nu hun vader opa, overgrootvader, broer en zwager Piet van Rees is overleden.

We denken aan Pieternel Boele die vluchtelingenwerk op Samos doet. Ze komt dagelijks in aanraking met de gebrokenheid van …

Pastoraat

Pastoraat betekent letterlijk ‘herderlijke zorg’. Het is het hebben van een open oor en hart voor de ander. Een naaste zijn voor elkaar. Een goed woord spreken van onze Heere en Heiland. Echt luisteren en meeleven vraagt inzet. In de …

Pastoraat

We leven mee met de fam. Korporaal nu vader is overleden. Hij mocht een hoge leeftijd bereiken. Dat stemt tot dankbaarheid maar geeft ook verdriet. We gaan straks geen hoge leeftijd begraven, maar een geliefde vader die veel voor jullie …

Pastoraat

We leven mee met de ouderen in onze gemeente die elders worden verzorgd. We noemen dhr. Korporaal en mevr. Twigt. We leven van harte mee met Floor en Sjanie de Bruin nu de moeder van Floor is overleden. Troost vinden …

Pastoraat

Op vrijdag 21 juli is Kees van Wijk in alles rust overleden. Het gaf hem rust te weten dat God ons in de Heere Jezus genadig aanziet en dat we vanwege Hem thuis mogen komen in het Vaderhuis. Kees is …