Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

We dragen onze gemeente, en met name de zieken en zij die het moeilijk hebben, op aan Gods genadetroon. Laten we die plek zoeken die Maria ook zocht; aan de voeten van Jezus. Dat is de beste plek die je …

Pastoraat

Sommige gemeenteleden gaan soms door een tijd van zorg en donkerheid. Wij wijzen hen allen op de Heere, die onze ziekten op Zich genomen heeft en onze smarten heeft gedragen. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jes. 53: 4, …

Pastoraat

Een doopdienst kan dubbele gevoelens oproepen. Juist dan kun je de pijn en het verdriet voelen van een partner, kind of kleinkind dat er niet meer is, of omdat je zelf graag kinderen en/of kleinkinderen had ontvangen, maar dat niet …

Pastoraat

U/jij die ziek of beperkt bent, of bezig bent met een kuur of met revalideren: de opgestane, levende Heer zij met u. Hij helpt! Dat dit u/jou troost en rust mag geven. Daarnaast denken we aan hen die zorg nodig …

Pastoraat

We denken aan allen die thuis ziek zijn en waar weinig ruchtbaarheid aan gegeven is. Die in stilte hun kruis dragen. Aan allen die revalideren na een operatie, aan allen die eenzaam zijn of oud en niet meer kunnen wat …

Pastoraat

We denken aan de zieken in onze gemeente en hen die gebukt gaan onder rouw en de pijn kennen van het verliezen van een partner, ouder, kind of kleinkind. Ook aan hen die moeten leven met fysieke, mentale of psychische …

Pastoraat

We denken aan onze ds. Speksnijder. Afgelopen zondagmorgen kon hij er bij de avondmaalsviering niet bij zijn wegens ziekte. We bidden hem en zijn gezin Gods nabijheid toe. Moge de Heere hem zegenen en een spoedig herstel geven.…

Pastoraat

We denken aan allen die worstelen met problemen in huwelijk of gezin, en aan hen die worstelen met de gevolgen van misbruik, trauma’s of een onveilig thuis. Weet dat de HEERE voor u/jou een veilige vesting is, en dat Hij …

Pastoraat

We denken aan allen die dit jaar geconfronteerd zijn met verlies: het verlies van een geliefde, het verlies van een relatie, het verlies van gezondheid, het verlies van kracht en energie, het verlies van werk, het verlies van… We dragen …

Zij die elders verblijven

Niet al onze gemeenteleden wonen in Brandwijk. Door ouderdom, ziekte of andere oorzaak verblijven gemeenteleden soms in huizen elders. Toch horen ze bij ons. We vergeten ze niet. Johannes schrijft in zijn brief aan de gemeente van Pergamum dat de …