Ga naar de inhoud

Categorie: Pastoraat

Pastoraat

We denken aan de zieken en ook allen die alleen door het leven gaan. Wat kan het soms stil zijn als je alleen in je huis zit. Wat kan het lastig zijn alles alleen te moeten doen en regelen. Wat …

Pastoraat

Niet iedereen wil bij naam en toenaam genoemd worden in de kerkbode. Neem van de kerkenraad aan dat er meer mensen in onze gemeente zijn die in ernstige nood verkeren. Ook voor die mensen vragen we uw voorbede. ‘Welzalig hij,

Pastoraat

Op het moment van schrijven zijn er geen ernstige zieken of opnames die genoemd moeten worden. Dat betekent echter niet dat er bij broeders of zusters geen zorgen zijn. Laten we met een open oog kijken en een open oor …

Pastoraat

We bidden voor de zieken en rouwdragenden. Voor een kleine gemeente als de onze, zijn er dit jaar veel gemeenteleden overleden. We lopen daar zo gemakkelijk aan voorbij. Maar voor de nabestaanden ligt dat anders. Elke dag weer zie je …

Pastoraat

We bidden voor hen die een moeilijke weg gaan. Juist in tijden van aanvechting klonken de woorden uit Jezus’ mond: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt’. Vanuit Ps. 131 horen we de boodschap dat David zijn …

Pastoraat

We denken aan en bidden voor de zieken in onze gemeente. Ps. 17 reikt ons een krachtige bede en belofte: ‘Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak’ mij van omhoog’. We leven mee met de fam. Van Renswoude, …

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. Er gaat heel wat rond in een kleine gemeente. Maar één ding mogen we weten: deze kleine gemeente heeft een grote God. Een God die ons ziet, ons kent, ons doorgrondt, …

Pastoraat

We bidden de in de kerkbode genoemde mensen de hulp van Boven toe. Hij schenkt kracht en houvast aan een ieder die het biddend van Hem verwacht. Onze gedachten gaan verder uit naar allen die tobben met zorg en ziekte, …

Pastoraat

We denken aan de zieken thuis en hen die elders verblijven. Het is ons gebed dat de Heere voor al deze gemeenteleden een Herder en Helper is. We bevelen hen aan in Gods hoede. De Heere zij hun Gids en …

Pastoraat

We bidden voor de zieken in onze gemeente. We bidden ook voor mensen in onze gemeente die zorgen hebben in gezin of familie. Achter menige voordeur is moeite en verdriet. Het is bij weinigen bekend en u / jij voelt …