Fam. Jaap en Ina den Besten hopen vandaag (vr. 16 okt.) hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Een dag waarop ze terug mogen kijken op Gods grote daden in hun leven. De zegen die zij op de huwelijksdag mochten ontvangen, is zichtbaar geworden in hun leven. God heeft al die jaren zoveel gegeven! Naast het geschenk dat de Heere hen bij elkaar bracht, heeft Hij hen ook kinderen geschonken en intussen ook al meerdere kleinkinderen. Hun leven speelt zich voor een groot deel af op de boerderij. Een boerenbedrijf runnen is tegenwoordig een hele opgave. Steeds weer moeten er spannende beslissingen genomen worden met het oog op de toekomst. Ook daarin mochten zij de Hand van de Heere steeds weer opmerken. We zijn blij dat ze ook zo actief deelnemen aan het kerkenwerk en verenigingsleven in onze gemeente. We feliciteren hen, met allen die in liefde om hen heen staan, van harte met deze heugelijke dag en bidden Jaap en Ina Gods trouwe zorg en nabijheid toe in de tijd die nog voor hen ligt. Verblijd u samen over Gods goedheid en trouw en leef in de verwachting van Zijn koninkrijk. “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps. 136).

Op 17 oktober 1975 traden Tinus Spruijtenburg en Marja Boot in het huwelijk. Komende zaterdag is daarom een vreugdevolle en gedenkwaardige dag. Tinus en Marja mogen dan hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren. In dankbaarheid mogen zij terugkijken omdat de Heere hen door alles heen gedragen heeft. Samen met John, Petra en de twee kleinkinderen mogen zij dit heugelijke feit gedenken. Samen zoveel jaren ontvangen van Gods goedheid en trouw. Van harte willen wij u hiermee feliciteren. De Heere zij voor Zijn ontelbare zegeningen gedankt en geloofd. Wat heeft de Heere het goed met ons voor. Zoveel genadetijd gekregen. De gemeente wenst u een rijke zegen vanuit Gods Woord toe en de vrede van Christus voor u en uw (klein)kinderen.
‘Wat de toekomst houdt verborgen,
Ligt onwetend in de tijd.
Zeker is dat God zal zorgen,
En dat Hij jullie leven leidt’.

Op D.V. donderdagavond 29 okt. houden we een gemeenteavond. Voor de invulling verwijzen we u naar de afkondigingen. Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat u zich tijdig aanmeldt. Dit kan bij via scriba@hervormdbrandwijk.nl

Afgelopen week heeft u de folder van de smulactie van World Servants in de bus gekregen. U kunt tot uiterlijk zaterdag 17 oktober uw bestelling voor een groot of klein pakket doorgeven. Ons mailadres: worldservantsbrandwijk@gmail.com

Dankbaar zijn we dat in deze bijzondere tijd het onderwijs op onze basisscholen doorgang mocht vinden. We hopen en bidden dat dat ook voor de komende periode mag gelden. In het hoger en universitair onderwijs loopt het allemaal nog niet zo soepel en wordt er veel van de studenten verwacht nu zij nog steeds thuis de colleges moeten volgen. Maar nu eerst een weekje herfstvakantie! Geniet ervan en dank de Heere.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen