Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkbode

Ten slotte

Komende zondagmorgen hopen Bernard Korevaar en Daniëlle Bikker belijdenis te doen van het geloof. Daarin zien we Gods hand. Hij heeft Zijn verbondsbelofte om hun hart te besnijden vervuld. Hij verhoorde onze gebeden. Lof aan Hem! Hij is trouw en …

Zondag 28 mei 2023 (Pinksteren)

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Deut. 30)
18.30 uur ds. W. van Weelden
Zingen voor de dienst: Pinksterliederen en Ps. 133:3.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne van der Spek.
Oppasrooster: Arinne v/d Dool en Wiltiene v/d Dool.
Collecten:

Geboren: Sam Molenaar

Bij Marco en Marianne Molenaar is op woensdag 17 mei een zoon geboren: Sam Benjamin Marco. Van harte gefeliciteerd! We zijn blij en dankbaar met dit gezin dat zij Sam uit de hand van de Heere hebben ontvangen en dat …

Jubileum: Jaap en Mieneke Korevaar

Woensdag 31 mei is een bijzondere dag voor de fam. Korevaar-Vos. Jaap en Mieneke zijn dan 40 jaar getrouwd. Een dag die voor hen in het teken staat van de trouw van de Heere. Hij heeft hen aan elkaar verbonden …

Zendingscommissie

D.V. Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, is het weer tijd voor de Pinkstercollecte van de GZB. We hopen weer op een mooie opbrengst.…

Talenten

Opbrengst verkoop aardappelen € 200,-…

Giften

Via oud. A. Mourik kwam € 20,- binnen voor de kerk.…

Financiële verantwoording kerkrentmeesters

Collecte-opbrengsten april: voor de kerk uit 1e collecte € 1.293,41, extra maandelijkse collecte € 320,30, onderhoudsfonds € 298,80 en algemene middelen € 831,35. Alle gevers hartelijk dank!…

Ten slotte

In Psalm 10:14 staat een heel mooie regel. Daar staat zoiets als: de Heere ziet onze moeiten en verdriet, en Hij nodigt ons uit dat in Zijn hand te geven. Wij krijgen in het leven te maken krijgen met moeite …