Komende woensdag hoopt de echokring weer bij elkaar te komen. Uit het nieuwe boekje ‘In gesprek’ willen we het eerste hoofdstuk bestuderen. Welkom allemaal.

Het catechese busje van het seizoen 2019-2020 heeft € 211,35 opgebracht voor de GZB. Collecte Messias Belijdende Joden (4 okt.) € 149,45. Bij de diaconie binnen gekomen € 10 voor Lichtspoor. Talenten: aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200.

D.V. zaterdag 24 oktober is het voor Kees en Jannie van den Dool een bijzondere dag. Zij mogen dan gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Reden tot dankbaarheid. Vanaf deze plaats willen wij hen graag van harte feliciteren. In onze gelukwens betrekken we ook hun kinderen Ilse, Martijn en Leanne met hun partners en natuurlijk de zes kleinkinderen. Begonnen in Leerbroek en nu alweer ruim twintig jaar op ‘den Braankse donck’. Kees inmiddels gepensioneerd, maar nog volop aan de klus en Jannie nog steeds werkzaam in de zorg. Hij gaf kracht van dag tot dag. Het is enkel genade als we deze mijlpaal mogen bereiken. De trouw van de Heere is groot geweest. Wie zou deze God dan niet eerbiedig prijzen? Wanneer Gods Woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad, dan kunnen we verder. Het oog en het hart op Hem gericht. Hoewel de viering in deze coronatijd wat anders zal zijn, wensen we hen een onvergetelijke dag toe en de leiding van Gods Geest op hun verdere levensweg.

Zo. 25 okt. JV
Ma. 26 okt. Mannenvereniging
Di. 27 okt. Catechisatie gr. 1-3
Wo. 28 okt. Kerkenraadsvergadering, Echokring
Do. 29 okt. Gemeenteavond
Vr. 30 okt. Tienerclub

‘KIJK OOK EENS NAAR BOVEN’. De ouderen onder ons kennen hem nog wel. Hij sprak wel eens in de ‘Boerenklaas’ tijdens een evangelisatieavond. Ik bedoel wijlen ds. J.J. Poort. Hij schreef eens een boekje met de titel: ‘Kijk eens naar Boven”. Dit is zijn openingsverhaal: Kijk eens naar boven! Dat stond te lezen op het onderste plankje van het apothekerskastje van de dokter in het dorp. Bij de voordeur, links van de stoep. Dan hoefde niet iedereen die z’n medicijnen kwam halen, aan te bellen –’t stond klaar – zoiets kan in een dorp. Dat kastje – je kon het zelf opendoen – had glazen deurtjes en twee plankjes waarop de flesjes, capsules, tubes en potjes medicijnen stonden. Aangezien het vrij hoog opgehangen was, keek menigeen alleen maar naar het onderste plankje en vergat bij het bovenste plankje te zoeken. Vandaar dat de dokter er met een punaise een briefje had opgeprikt: Kijk ook eens naar boven! Al jaren woon ik niet meer in dat dorp, maar op de vreemdste momenten komt me dat briefje weer voor de geest. Alleen… anders, zinvoller. Boven staat al jaren met een hoofdletter. Kijk ook eens naar Boven. Niet alleen opzij – naar de mensen om je heen die het allemaal beter weten. Niet alleen maar terug – naar je verleden – met spijt en wroeging misschien. Niet alleen maar vooruit – je weet toch niet hoe het allemaal verder zal gaan. Maar kijk óók eens naar Boven! Vergeet dat niet! Biddend naar Boven, dankend naar Boven, vertrouwend naar Boven. Want er is ook een Hemels medicijn!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen