Even een reminder: zaterdagavond is het online GZB-event, de GZB-dag maar dan online. Wellicht heeft u zich aangemeld, dan komt de link naar u toe, ga anders naar de website van de GZB of van de kerk om mee te kijken. Ga vanaf 20.00 uur mee op reis door de wereldkerk. Vanaf 19.15 is er een voorprogramma voor kinderen, daarin wordt teruggeblikt op de Challenge die ’s middags door heel Nederland en ook in Brandwijk gehouden is.

Komende week is er iedere dag een extra gebedspunt voor de wereldkerk n.a.v. Romeinen 12. Wil je deze punten per mail of whatsapp ontvangen, meld je aan bij Herber en Marisca.

Zondag 16 mei om 14.00 vieren we met de kinderen het Pinksterfeest in de Wegwijzer.

Talenten: opbrengst aardappelverkoop Gijbelandsedijk 97a € 200. Ontvangen via oud. A. Mourik € 10 en via oud. J. den Besten € 25 voor de kerk.

We zien uit naar de diensten van zondag. Weer een feestelijk zondag. In de morgendienst mag de doop bediend worden aan Iza Theunisse, dochtertje van Linda en Jacquo. Naast de hoorbare verkondiging van Gods Woord is er ook het zichtbare teken en zegel van God trouwverbond. In Zijn grote zondaarsliefde breidt de Heere Zijn reddende en zegenende handen uit naar de kleine kinderen. Juist bij de kinderdoop zien we zo duidelijk dat de Heere altijd de Eerste is. We wensen de doopouders de hulp en de leiding van Gods Geest toe wanneer ze in het midden van familie, vrienden en veel gemeenteleden op afstand hun ja-woord mogen uitspreken. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen